Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Samhällsförankrade innehållsprojekt

Från 2019

Vi genomför omfattande innehållsprojekt med samhällsförankring där vi i samarbete med olika aktörer söker lösningar på högaktuella frågor genom att engagera finländarna.

Sådana projekt är till exempel

  • andra säsongen av Sekasin – Helt knäpp, som tar tag i mental ohälsa, denna gång med fokus på unga män som löper risk för marginalisering
  • multimediala och engagerande stiglöpningskonceptet Vi drar till skogs, som uppmuntrade alla att röra på sig och uppleva naturen
  • kampanjen för att förbättra seniorers mediekompetens och digitala färdigheter Aldrig för sent att surfa, som utmanade också unga att delta.
Kuvassa takarivissä vasemmalta oikealle Anna Kauppinen, Pietari Salmi ja Matias Varjonen. Etualalla Priya Härkönen.
Bildtext Elever från Nyhetsskolan fick prova på att skriva nyheter med hjälp av Yle-journalister.
Bild: Jyrki Valkama / Yle

Yle Nyhetsskolan – mediekompetens för skolelever

Yle Nyhetsskolan är Yles projekt för mediefostran, som går ut på att elever i åldern 11–18 år skapar nyheter om egna teman, övar upp sin mediekompetens och får komma till tals i samhället.

Eleverna skapar nyhetsinslag som publiceras på skolornas och Yles webbplatser. Journalister från Yles nyhetsredaktioner ställer upp som frivilliga mentorer. Syftet med projektet är att stöda mediefostran i skolorna samt lära ungdomarna spelreglerna för pålitlig nyhetsverksamhet och samtidigt väcka deras intresse för samhälleliga frågor. På Nyhetsskolans webbsidor finns läromaterial som skolorna kan använda för träning av mediefärdigheter. Triplet-appen för finska Uutisluokka används redan av 12 000 lärare.

År 2018 fokuserade Nyhetsskolan speciellt på mediekompetens. Våra mentorer besökte skolor och talade om fejknyheter, bild- och videomanipulation, källkritik och spelreglerna för journalisters arbete. Nyhetsskolan deltog också i planeringen och genomförandet av mediebolagens gemensamma turné ”Fakta, tack”.

Tillsammans för ett gott syfte

Vi deltar som samarbetspartner i många kampanjer för det gemensamma goda. Vi samarbetar med allmännyttiga organisationer för de utsatta, både regionalt och nationellt. Vi skänker inte pengar, men vi kan erbjuda gratis sändningstid för kampanjer med social genomslagskraft eller lyfta fram viktiga teman i vårt utbud.

Exempel på insamlingar som Yle har understött:

  • Näsdagen
  • Jul i sinnet
  • Gemensamt Ansvar
  • Kampanjen Earth Hour
  • Entisten nuorten sävellahja och Tongåvan

Näsdagen är den största insamlingskampanjen för utvecklingsbistånd och den arrangeras av Stiftelsen Näsdagen i samarbete med nio kända biståndsorganisationer. Vi understöder kampanjen genom vår programverksamhet.

År 2018 inbringade insamlingen cirka 2,3 miljoner euro (november 2018) som ska användas för att hjälpa barn i u-länderna. Medel från Näsdagen ger barn i Sydamerika, Afrika och Asien bättre möjligheter till hälsa, näring och skolgång. I anslutning till Näsdagen ordnade den finska ungdomskanalen YleX samhällssatsningen Skrattmaraton, som samlade in över 100 000 euro för kampanjen (på finska).

Insamlingen Jul i sinnet stöder mindre bemedlade och utsatta barnfamiljer i Finland. Vi har deltagit i samarbetet i 22 års tid, som samarbetspartner med Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund. Intäkterna från insamlingen uppgick till 2 miljoner euro, för vilket organisationerna kunde skänka 28 000 presentkort för mat till mindre bemedlade familjer.

På andra språk