Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Arbetskultur och kompetensutveckling

Från 2019

År 2018 fokuserade vi speciellt på att stärka en självstyrd och försöksinriktad arbetskultur på Yle och ta fram sätt som låter medarbetarna komma till tals.

Vi ville veta vad som driver medarbetarna. Därför frågade vi hur det känns att jobba på Yle, både med hjälp av enkäter och i möten med bolagets nya vd Merja Ylä-Anttila. Här är en sammanfattning av medarbetarnas synpunkter.

Utvecklingen av en självstyrande experimentkultur hör till vardagen på Yle. Vi har gjort en sammanställning av verktyg som fungerar.

Läs mer om vår väg mot en agil förändring och ladda ner Yles Lean Culture Toolkit på finska eller på engelska.

Vi uppmuntrar medarbetarna till rörligt arbete och införde därför under året bland annat distansarbetsavtal i teamen. Vid utgången av året hade redan 1 000 av bolagets medarbetare tecknat ett sådant avtal.

Vi vill fira framgångar. Därför ordnade vi kaffekalas när det miljonte Yle-kontot skapades den 9 oktober 2018.

Välfungerande chefsarbete behövs för en smidig vardag. Vi satsar långsiktigt på utvecklingen av lednings- och chefsfärdigheter och ordnade coachning och mentorverksamhet för cheferna. De närmaste cheferna fick goda betyg i enkäten En bra dag på jobbet. Läs mer om resultaten av enkäten.

Tillsammans med medarbetarna började vi bygga upp en vision av hurdan arbetsplats Yle kan vara när den är som bäst. Samtidigt definierar vi kompetensområden för framtiden samt principerna för god ledning. Arbetet fortsätter 2019.

Kompetensutveckling

Fokus för kompetensutveckling ligger i framtiden: vi försöker se vilka kunskaper och färdigheter medarbetarna behöver i en konstant föränderlig omvärld. Vi lanserade workshopar där teamen själva definierar de kompetensområden som är relevanta i framtiden och arbetar fram utvecklingsplaner.

Alla enheter hade dessutom egna projekt för utveckling av kompetens och arbetsmetoder. Viktiga teman var bland annat digitala färdigheter, publikdialog, utnyttjande av artificiell intelligens och data samt visuella medel.

Många medarbetare uttryckte en önskan om fler möjligheter till arbetsrotation på Yle och vi vidtog åtgärder för att ordna rotationen på ett mer systematiskt sätt. Under året prövade uppskattningsvis över etthundra medarbetare på arbetsuppgifter inom sin enhet eller inom bolaget som kortvarig arbetsrotation.

Vi arbetar allt mer i expert- och samarbetsnätverk

Inom den finskspråkiga nyhetsverksamheten i Böle bildades under året sju mikroredaktioner kring teman som vi vill satsa mer på. Mikroredaktionerna går ut på att redaktörer och andra nyhetsproffs – som fotografer, grafiker, layoutredaktörer, meteorologer – behandlar teman och utarbetar inslag i nätverk där de bollplankar och spånar fram idéer samt bygger upp sitt kunnande om temat bland annat genom besök.

Teman för mikroredaktionerna är Europeiska unionen, internationell ekonomi, säkerhetspolitik, mat, digitalisering och framtid, klimatförändringen och nätverk av unga journalister. I början av 2019 grundade vi en åttonde mikroredaktion för hälsa.

Mikroredaktionerna har varit populära och många har ansökt om att få vara med. Verksamheten omfattar i dag ett hundratal medarbetare från den finska nyhets- och aktualitetsverksamheten.

Journalismin akatemiassa 2018 Donara Barojan, tutkimuksen ja kehityksen apulaisjohtaja, DFRLab, pitää koulutusta digitaalisen vaikuttamisen tunnistamisesta.
Bildtext Donara Barojan från DFRLab besöker av av Journalistakadmins utbildningar och berättar om hur man känner igen digital påverkan.
Bild: Yle

Journalistakademin fokuserar på journalistikens kvalitet

Journalistakademin inledde sin verksamhet. Den hjälper medarbetarna att skapa etiskt hållbar och mångsidig journalistik för olika publiker. Under hösten deltog 450 medarbetare i utbildning. Dessutom deltog omkring tusen medarbetare i Yles journalistikdagar i november där de diskuterade uppbyggnaden av förtroende och interaktion med publiken.

I akademin talar vi om vad som är byggstenarna i god, tillförlitlig och betydelsefull journalistik.

Elina Ravantti, chef för Journalistakademin

Över hälften av alla medarbetare på Yle sysslar med journalistik i form av ord, bild, ljud, grafik och datakod. Spektret av olika teman är också brett och omfattar såväl nyheter och aktualiteter och grävande journalistik som journalistik kring kultur, sport, underhållning, musik, vetenskap, hälsa, lärande och miljö. Även uttrycksformerna varierar från diskussioner och dokumentärer till videor på sociala medier.

På andra språk