Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Arbetshälsa och jämlikhet

Från 2019

Medarbetarna på Yle är inspirerade av sitt arbete. Vi har i tiotals år målmedvetet och aktivt arbetat för jämställdheten och arbetet har gett bra resultat.

Varje år genomför vi enkäten En bra dag på jobbet, där medarbetarna får tycka till om hur betydelsefullt arbetet är, arbetsklimatet, chefens prestation och bolagets rutiner. I enkäten svarade 72 procent av de anställda. Helhetsbetyget var 3,70 på skalan 1–5 (2017: 3,74).

I enkäten 2018 kunde noteras en stark tilltro till chefen och teamet. Medarbetarna var också inspirerade av sitt arbete. Förtroendet för ledningen och känslan av att få sin röst hörd hade blivit bättre. Däremot upplevde medarbetarna att transparensen i verksamheten hade försämrats.

Vi stödjer arbetshälsan såväl individuellt och genom chefernas arbetsledning som med olika friskvårdsprogram. Vi har bland annat ordnat utbildning i arbetsskiftsplanering för att minska de negativa hälsokonsekvenserna av oregelbundet arbete. Utöver förebyggande insatser finns det stöd- och motionsgrupper som erbjuder hjälp.

På Yle finns många idrotts- och hobbygrupper som har aktiviteter utanför arbetstiden och bidrar till arbetshälsan och trivseln.

Jämställdhet på Yle

Kvinnornas andel av den fast anställda personalstyrkan är exakt hälften, 50 procent. Bland redaktörerna och producenterna är kvinnornas andel cirka 55 procent.

Det finns några små yrkesgrupper som fortfarande är uttalat kvinno- eller mansdominerade. Vårt mål för 2019 är att effektivt försöka lösa denna problematik.

På programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar två tredjedelar av medarbetarna på Yle, är kvinnornas snittlön 99,7 procent av männens snittlön. Inom hela personalen är motsvarande andel 98 procent.

Vi uppdaterade bolagets jämlikhets- och likabehandlingsplan under 2018. Planen fokuserar speciellt på jämställdhet och jämlikhet vid rekrytering, intern rotation och avlöning. Ta del av vår jämställdhets- och jämlikhetsplan 2018–2019.

Vi har nolltolerans mot diskriminering, mobbning och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Vi har tydliga rutiner för att förebygga och hantera problem.

Kuvassa Ylen kesäharjoittelijat.
Bild: Väinö Vasara/Yle
Kuvassa Ylen kesäharjoittelija Abdulmutaleb Serag.
Bild: Väinö Vasara/Yle

Vi arbetar för jämlikhet

Vårt mål är att rekrytera kompetenta medarbetare från en så varierande kulturell bakgrund som möjligt.

Vi etablerade ett praktikprogram för

  • unga som gått ut skolan men saknar yrkesutbildning
  • unga med funktionshinder, exempelvis studerande på medieassistentlinjen vid Keskuspuiston ammattiopisto
  • unga med invandrarbakgrund, till exempel via Finlands Flyktinghjälps sysselsättningsprojekt.

Den avlönade praktikens längd är 1–2 månader.

Vi har konstaterat att programmet fungerar mycket bra och fortsätter det 2019.

Ta del av en artikel om unga som deltog i praktiken i fjol (på finska).

På andra språk