Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Löner, premiering och förmåner

Från 2019

På Yle fastställs lönerna enligt uppgiftens kravnivå och den individuella arbetsprestationen. På avlöningen av till exempel redaktörerna tillämpas kollektivavtalet för Rundradion Ab:s programarbetare, som ingås mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Finlands Journalistförbund.

På Yle belönar vi utmärkta prestationer. Syftet med premiering är att främja uppnåendet av de strategiska målen och sporra medarbetarna till utmärkta resultat. När det gäller premiering följer vi i alla avseenden direktiven för statsägda bolag. Premierna fastställs av Yles styrelse.

Premieringen bygger på öppenhet, rimlighet och goda resultat. Yles samtliga anställda omfattas av ett resultat- eller premiesystem som bygger på uppställda mål och fastställda mätare.

Teamkorten ersattes i början av 2018 med en premie för goda insatser. Premier kan föreslås enligt farfarsprincipen, det vill säga ”en över en”, när som helst under året. Premiebeloppet är minst 500 euro och högst en halv månadslön.

Direktörerna, cheferna, cheferna med omfattande ansvarsområden, cheferna som rapporterar till direktörerna och personer med särskilt betydelsefulla och omfattande arbetsuppgifter har personliga styrkort. Under 2018 ökade antalet medarbetare med personligt styrkort till 420.

Resultat- och teamkortspremierna betalas enligt hur väl målen uppnåtts året innan. År 2018 betalades totalt 2 821 099 euro i premier, varav 160 201 euro betalades till verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen och 880 698 euro betalades till övriga som omfattas av styrkort. Teamkortspremierna uppgick till 1 780 200 euro. Premiebeloppet var 1,5 procent av bolagets totala lönesumma.

Ylen ratsastajia hevosineen.
Bildtext Yles ryttare gjorde en exkursion till Moon hösten 2018.
Bild: Milla Nuotio / Yle

Anställningsförmåner på Yle – från klubbverksamhet till tandvård

De anställda på Yle serveras lunch på personalrestaurangerna i Böle, Vasa och Tammerfors till priset av en normal arbetsplatslunch. Medarbetarna ute i regionerna har möjlighet att använda lunchsedel.

Företagshälsovården på Yle omfattar specialistläkare, företagsfysioterapi och tandvård. I Böle och Mediapolis har Yle dessutom egna hälsostationer. År 2018 var medarbetarnas självriskandel för tandvården 40 euro per år.

Vi stödjer hobbyaktiviteter, och det finns tiotals olika klubbar inom bolaget. En av de äldsta idrottsklubbarna på arbetsplatser i Finland är Yles ryttarklubb som grundades 1 april 1968.

Det finns också klubbar för bland annat keramik, körsång, volleyboll, ishockey, mobilspel, båtsport, darts, dykning och skytte.

År 2018 understödde vi klubbverksamhet med 100 000 euro, och dessutom stödjer vi träningspass för grupper i Böle. I Böle har medarbetarna också tillgång till en simbassäng och ett gym.

På andra språk