Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Nyckeltal om personalen

Från 2019

De flesta av oss, 89 procent, arbetar med innehåll. Den vanligaste yrkesbenämningen är redaktör och redaktörerna utgör en tredjedel av den månadsavlönade personalen.

År 2018

(och 2017)

Yles personalutveckling 2009–2018

  1. Tillsvidareanställda, antal
  2. Månads- och timavlönade totalt, årsverken
Tillsvidareanställda, antal Månads- och timavlönade totalt, årsverken
År 2018 2811 3076
År 2017 2786 3119
År 2016 2951 3269
År 2015 3043 3335
År 2014 3163 3459
År 2013 3173 3456
År 2012 3103 3380
År 2011 3092 3242
År 2010 3180 3386
År 2009 3307 3447
Av Yles månadsavlönade personal är fördelningen kvinnor–män jämn i samtliga ålderskategorier. Den största andelen anställda hör till kategorien 35-54 åringar. Av dessa är två tredjedelar månadsavlönade.

På andra språk