Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Ekonomiska tal

Från 2019

Yles ekonomi hölls i balans 2018.

Enligt Yles förvaltningsråds riktlinjer ska variationerna i resultatet från år till år ta ut varandra. Variationen uppstår främst vartannat år till följd av regelbundet återkommande stora idrottsevenemang.

Yles kostnadsstruktur 2018, 481,8 miljoner euro

 1. 79% Innehåll och tjänster (381,8 milj. €)
 2. 11% Teknik och infrastruktur (54,4 milj. €)
 3. 5% Avskrivningar (23,3 milj. €)
 4. 4% Gemensamma funktioner och administration (21,6 milj. €)
 5. 1% Försäljning (0,6 milj. €)

Innehåll och tjänster 2018, totalt 381,8 miljoner euro

 1. 22% Kultur och underhållning (82,8 milj. €)
 2. 19% Riksnyheter och aktualiteter (72,4 milj. €)
 3. 14% Fakta (54,3 milj €)
 4. 14% Drama (52,5 milj. €)
 5. 13% Sport (50,7 milj. €)
 6. 12% Regionala nyheter och aktualiteter (47 milj. €)
 7. 6% Barn och unga (22,2 milj. €)

*) Innehållens andelar 2018 är inte helt jämförbara med innehållens andelar 2017 på grund av specificeringar av mätningarna.

Finansiella nyckeltal

2018 2017 2016 2015 2014
VERKSAMHETENS OMFATTNING (mn, €/%)
Omsättning 471,6 472,3 470,9 467,8 472,9
förändrings-% -0,1 0,3 0,7 -1,1 1,5
Övriga rörelseintäkter 2,7 2,7 2,3 4,2 2,6
förändrings-% -0,4 18,2 -45,9 63,1 -20,0
Kostnader och avskrivningar 481,8 467,9 476,1 468,5 480,0
förändrings-% 3,0 -1,7 1,6 -2,4 3,3
Balansomslutning * 315,4 296,4 286,1 290,5 292,5
Bruttoinvesteringar, materiella och immateriella tillgångar ** 17,7 19,8 25,6 21,7 26,9
% av omsättningen 3,7 4,2 5,4 4,6 5,7
LÖNSAMHET (mn, €/%)
Driftsbidrag 69,3 83,4 74,2 76,0 81,1
% av omsättningen 14,7 17,7 15,8 16,2 17,2
Rörelsevinst/-förlust -7,5 7,0 -2,9 3,6 -4,4
% av omsättningen -1,6 1,5 -0,6 0,8 -0,9
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -5,5 6,9 -2,9 1,3 -4,7
% av omsättningen -1,2 1,5 -0,6 0,3 -1,0
FINANSIERING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Quick ratio * 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4
Soliditet % * 41,0 45,5 44,7 45,0 44,3
Räntebärande främmande kapital (mn €) 48,8 41,2 50,2 55,9 62,5
PERSONAL
Medelantal årsverken (åv)
under året *** 3309 3333 3490 3555 3695
Löner (mn €) 167,8 166,6 171,5 173,3 175,5
Arvoden (mn €) 13,1 12,3 12,1 11,9 12,9
Löner och arvoden sammanlagt (mn €) 180,9 178,9 183,7 185,2 188,5
* Sättet för redovisning av immateriella rättigheter och skulder har ändrats för den aktuella räkenskapsperioden. Anskaffning av visningsrätter upptas bland immateriella rättigheter och skulder när de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till visningsrätterna har övergått till bolaget. Tidigare upptogs betalda visningsrätter bland immateriella rättigheter och obetalda visningsrätter bland åtaganden utanför balansräkningen. Ändringen påverkar de redovisade nyckeltalen. Jämförelsetalen har justerats enligt det nya redovisningssättet. ** Exklusive anskaffning av visningsrätter. *** Inklusive tillsvidareanställningar, visstidsanställningar samt anställningar som är timavlönade eller prestationsbaserade.

Yles utgifter 2018

Personalkostnader 2018, sammanlagt 225,2 miljoner euro

 1. 184,5 miljoner euro: Tillsvidareanställningar (2 622 åv)
 2. 20,4 miljoner euro: Visstidsanställningar (373 åv)
 3. 4,7 miljoner euro: Timavlönade (82 åv)
 4. 13,1 miljoner euro: Honorar för arbete i anställningsförhållande (232 åv)
 5. 2,5 miljoner euro: Honorar för arbete i icke-anställningsförhållande

Skatteavtryck 2018, miljoner euro

Yhteensä 91,2 miljoonaa euroa

Moms, netto 0,9 miljoner euro

Fastighetsskatt och andra skatter* 0,4 miljoner euro

Förskottsinnehållning (arbetstagare och företag) 45,4 miljoner euro

Lagstadgade lönebikostnader (arbetsgivarens andel) 44,4 miljoner euro

Inkluderar betalningar

 • Pensionsstiftelsen
 • ArPL
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Olycksfallsförsäkringspremie
 • Arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Grupplivförsäkringspremie

Arbete för den kreativa sektorn

Enligt resultaträkningen använde vi (motsvarade tal för 2017):

 • 89,1 miljoner euro för visnings- och upphovsrätter (88,0)
 • 26,5 miljoner euro för anskaffning av inhemska program för olika medier
 • 27,0 miljoner euro i avskrivningar för sport och utländska program (21,0)
 • 35,6 miljoner euro i upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter för program (36,8)
 • Vi köpte tjänster för 71 miljoner euro (63,6). Beloppet innehåller it-tjänster, produktionstjänster, fastighetstjänster, service och underhåll samt övriga tjänster.

På andra språk