Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ekonomi och psykologi lockar flest till Åbouniversiteten, social- och hälsovårdsutbildningar är populära vid yrkeshögskolorna

Från 2019
Uppdaterad 05.04.2019 21:00.
åa
Bild: Yle/Andy Ödman

Allt fler unga söker sig till universitet och högskolor i Åbo. Det visar de preliminära siffrorna från årets gemensamma antagning som nyligen avslutats.

Enligt preliminära siffror sökte 2811 personer till Åbo Akademi, jämfört med 2756 förra året. Mängden ansökningar ökade från fjolårets 3829 till 3981 i år.

De tekniska ämnena, datateknik och kemi- och processteknik såg ett efterlängtat uppsving.

- Jag är extra glad över att förstapreferenssökande både till kemiteknik och naturvetenskaper ökat och överlag det går bra för de flesta av våra utbildningar, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Totalt 108 sökte till ämnet kemi- och processteknik jämfört med 97 förra året. Också de som satt ämnet processteknik som första preferens i sin ansökan ökade från 19 till 31 i år. Programmet har sammanlagt 45 studieplatser.

Ämnet datateknik lockade 146 ansökningar jämfört med förra årets 112. Också andelen ansökningar med första preferens ökade från 39 till 48 i år.

De allra populäraste ämnena var liksom tidigare år, ekonomi och psykologi. Söktrycket är störst till psykologutbildningen, med 300 ansökningar till 20 studieplatser. Av dem har 209 uppgett psykologin i Åbo som första hands val.

Till de 80 platserna på ekonomutbildningen kom det in över 800 ansökningar, 109 av dem är första hands ansökningar.

Också lärarutbildingenoch socialvetenskaperna lockade många sökande.

E-utbildningarna lockar på Novia i Åbo

Yrkeshögskolan Novia tog emot 2574 ansökningar i år till sammanlagt 975 platser på de olika verksamhetsorterna. De som angett Novia som första preferens är 1538 personer.

Det populäraste utbildningsprogrammet i år är utbildningen för e-socionomer i Åbo, där det är sju sökande per studieplats.

- Flerformsutbildningarna, som e-socionomutbildningen, gör det möjligt att studera på distans, till exempel vid sidan av arbetet. Det här visar att det finns en tydlig efterfrågan på mer flexiblare former av studier, säger Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef för Åbo och Raseborg.

Också utbildningen för hälsovårdare i Vasa och för musiker i Jakobstad var populära.

Åbo universitet tredje populärast i landet

Åbo universitet var det tredje populäraste universitet att söka till i hela landet. I år sökte 27 011 en studieplats vid Åbo universitet, vilket var 1040 fler än ifjol. Av dem hade 9310 Åbo som första preferens, vilket är en ökning från förra årets 9265.

Samma ämnen som tidigare finns på topplistan. Utbildningen i ekonomi lockade flest ansökningar, 4794, följt av juridik med 4422, medicin med 4135 och psykologi med 2635 sökande. Den största ökningen var inom ämnet psykologi, med 55 % fler sökande i år.

Många vill bli förstavårdare vid Åbo yrkeshögskola

Åbo yrkeshögskola lockade över 14 000 personer att söka till de olika utbildningsprogrammen. Också där skedde en liten ökning från förra året.

Av dessa hade 6700 Åbo yrkeshögskola som första val.

I synnerhet utbilningsprogrammen inom social- och hälsovård intresserade, särskilt utbilningsprogrammet för förstavårdare var populärt, men över 15,9 söknade per studieplats.

Sammanlagt 152 000 deltog i den gemensamma ansökningen till yrkeshögskolor och universitet i år. De sökande tävlar om de 47600 platserna som finns på utbildningsenheterna på olika håll av landet.

Antagningsprov till de olika utbildningarna ordnas ännu under våren.

Diskussion om artikeln