Hoppa till huvudinnehåll

Älskade plast

I Billnäs bruksbostäder sorteras plast på egen gård - ingen hyresgäst har längre än 120 meter till plastkärlet

Från 2019
Uppdaterad 30.04.2019 13:33.
man håller upp locket till soptunna
Bildtext Disponent Håkan Wikström är glad över att plastavfallskärlen är i flitig användning i bruksmiljön.
Bild: Yle / Monica Slotte

I höstas fick invånarna i Billnäs bruksbostäder i Raseborg sina efterlängtade kärl för plastinsamling vid husen.

Redan nu har mängden blandavfall minskat betydligt då plasten sorteras separat.

Inte många meter till kärlet

Disponenten Håkan Wikström öppnar nöjt locket till ett stort plastinsamlingskärl i hjärtat av Billnäs. Kärlet är inte fullt men i flitig användning.

- Tio hushåll samsas om det här kärlet som töms en gång i veckan.

Det finns plastinsamlingskärl i olika storlekar och med varierande tömningsfrekvens, utifrån hur många användare och hushåll som utnyttjar det.

- Eftersom åtminstone hälften av blandavfallet och mera var plast förut så är det ju bara bra att få det sorterat. Det blir billigare för alla, konstaterar Wikström.

Efterlyste plastsortering

Det var bruksbostädernas hyresgäster som själva efterlyste en soptunna också för plastavfall. I samma veva meddelade företaget som sköter avfallstransporterna, Rosk'n Roll, att man börjar med plastinsamling vid fastigheter.

Tömningen av plastinsamlingskärlen är mellan 50 cent och 1 euro billigare än tömningen av blandavfall.

- Gånger varje vecka och 52 veckor i året så blir det ju en inbesparing på alla sätt. Vi har fått väldigt mycket tack för det här och enbart positiv respons.

plastpåsar i soptunna
Bildtext Hyresgästerna kan sortera plasten på egen gård i stället för att föra plasten till en ekopunkt med plaståtervinningskärl.
Bild: Yle / Monica Slotte

I praktiken har ett av blandinsamlingskärlen ofta bytts mot ett kärl för plastavfall.

Bara i Billnäs är det 36 hushåll som nu kan utnyttja de nya plastinsamlingskärlen. Det är ungefär 50 personer.

Man betalar en liten hyra för kärlet. Tömningen av ett kärl på 660 liter kostar 11,20 euro för blandavfall och 10,25 euro för plastavfall. Det är alltså nästan en euro billigare att tömma den plast man sorterat.

- Märker man att ett kärl inte räcker till eller behöver tömmas oftare så måste man ju reagera på det. Det fungerar väldigt bra; inom en vecka har man större kärl eller tätare tömningsfrekvens, förklarar Håkan Wikström.

Blir allt vanligare

På Rosk'n Rolls område har fastigheterna sedan förra året möjlighet att samla in plast på den egna gården. I östra och västra Nyland har hittills över 400 fastigheter infört plastinsamling, och antalet ökar hela tiden.

Håkan Wikström säger att samarbetet med Rosk'n Roll har fungerat mycket smidigt, efter att man nappade på deras nya giv med plastinsamling i höstas.

- Möjligheten kom och jag frågade när servicen kommer till Billnäs. De sa tidpunkten och så ordnade vi med kärl och information för invånarna.

soptunnor i bruksmiljö
Bild: Yle / Monica Slotte

Alla som bor i de gamla bruksbostäderna har också fått direktiv för hur avfallssorteringen ska gå till.

Wikström säger att han redan ser en märkbar minskning av mängden blandavfall.

- Jo, det är helt tydligt och klart. Folk lär sig väldigt snabbt, så det är inga problem.

Inga extra kostnader för invånaren

En del hushåll har kärlet på egen gård eller mindre än 10 meter till det. Ingen har längre än 120 meter till närmaste plastinsamlingskärl.

rött trähus och soptunna
Bildtext Billnäsbon Asko Holm har bara några steg till kärlet.
Bild: Yle / Monica Slotte

- Det slutliga resultatet ser vi ju när ett år har gått och har siffror som vi kan jämföra med, säger disponenten Wikström.

Det är bostadsbolaget Billnäsin Ruukin Kiinteistöts insamlade vederlag för avfallshantering som täcker alla kostnader för plastinsamlingen. Hyresgästerna betalar heller ingenting extra för tjänsten.

Håkan Wikström upplever inte anskaffningen av plastavfallskärlet som speciellt betungande.

- Det är ett litet extrajobb att få kärlet och vara i kontakt med avfallshanteringsbolaget men det är så lite så det är ingenting att tala om.

Allt möjligt skräp i den gamla bruksmiljön

Asko Holm har bott 60 år eller större delen av sitt liv i "Billnäs city", som han kallar det.

Han minns att han och barnen under årens lopp har grävt upp allt möjligt skräp som man förr i tiden grävde ner i stället för att återvinna. Eller helt enkelt lät ligga kvar på marken som obehövligt.

man i yllesockor och skägg i fåtölj
Bildtext Asko Holm är en van återvinnare
Bild: Yle / Monica Slotte

På industriorten samlades material som förr inte uppfattades som skräp eller avfall på samma sätt som i dag.

- Oftast har vi grävt upp delar av metallföremål eller slaggbitar. Det var före plaståldern.

Tidigare fanns ett litet företag på orten som samlade in plast i återvinningssyfte men vad Asko Holm minns så lyckades man inte riktigt med föresatsen. Men han har saknat möjligheten att sortera sin plast.

Holm är själv en van skräpsamlare och tycker nog att det är befogat med ett avfallskärl för plast nära till.

- Det är många som använder kärlet och det är bra. Det blir nog en hel del plastförpackningar fastän man försöker leva ekologiskt.

man på förstukvist till gammalt hus
Bildtext Jorma Massinen bor i en av de gamla bruksbostäderna. Han är engagerad i natur och miljö och tycker att plastavfallskärlen är viktiga.
Bild: Yle / Monica Slotte

Ägare till småhus kan också samla in plastavfall på den egna gården genom att ta i bruk ett flerfackskärl.

Sedan 2018 har Rosk’n Roll genom sin flerfackstjänst förutom blandavfall, kartong, metall och förpackningsglas även samlat in plast. Kunden kan också välja att ta med separatinsamling av bioavfall i flerfackstjänsten.

För den regionala insamlingen av förpackningsplast, det vill säga plastinsamlingen på ekopunkterna, ansvarar Finlands Förpackningsåtervinning Rinki.

Rinki representerar tillverkarna av förpackningarna, som enligt lag är skyldiga att sköta återvinningen av förpackningsavfall i Finland.

Rinki har för närvarande omkring 600 insamlingskärl för förpackningsplast på ekopunkter över hela landet.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln