Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Lyssna på de unga, behandla dem som människor" - det krävs en ändring i translagen, men partierna är inte övertygade

Från 2019
Uppdaterad 08.04.2019 14:56.
Pride Helsinki 2018
Bildtext Foto från Pride Helsinki 2018.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Många organisationer tycker att Finlands translag är föråldrad och går emot de mänskliga rättigheterna. Man vill bland annat se en ändring i ålderskraven, men också skilja på juridisk och medicinsk könskorrigering.

I Finland måste personer som vill korrigera sitt kön genomgå det som bland annat Amnesty kallar inhumant och kränkande.

För det första måste man vara 18 år gammal.

För det andra måste personen visa upp en medicinsk utredning om att man faktiskt upplever sig tillhöra det motsatta könet.

I den utredningen måste man dessutom visa att man har genomgått sterilisering eller saknar fortplantningsförmåga av någon annan orsak.

Pridetåget 2018 i Helsingfors.
Bildtext Seta under prideparaden i Helsingfors
Bild: Yle/Sofia Strömgård

För det tredje måste man vara finsk medborgare eller bosatt i Finland.

Om man är gift eller i ett registrerat partnerskap måste man ha tillstånd av sin partner.

Den lagen klubbades igenom 2003 och den har inte ändrats sedan dess. En liten uppdatering kom år 2017, sedan dess finns det inte längre ett krav på att man inte får vara gift.

Negativ reaktion ledde tillbaka till garderoben

I dag finns det många organisationer som vill se en lagändring. Bland dem finns Amnesty, Kvinnoorganisationernas centralförbund, Transstödscentrum och så vidare.

Sakris Kupila kom fram till att han var trans när han var 16 år gammal. Han bestämde sig för att först berätta för sin pappa.

Reaktionen var så stark och negativ att den tvingade Sakris tillbaka in i garderoben. Efter nästan ett år var han redo att pröva på nytt.

seta
Bildtext Sakris Kupila, Setas ordförande
Bild: Amnesty

Idag är han Setas ordförande och jobbar tillsammans med Amnesty för att förändra translagen i Finland som enligt dem bryter mot de mänskliga rättigheterna.

– En minderårig har samma rättigheter som vuxna. Om man sätter en åldersgräns på möjligheten att få uttrycka sin identitet tar man inte hand om de minderårigas rättigheter.

Stöd för alla oavsett kön

Seta är en förening som jobbar för ett samhälle där mänskliga rättigheter förverkligas oavsett sexuell läggning eller kön.

Till Seta hör också Kompetenscentrum för könsmångfald. De erbjuder diverse stödtjänster för personer som är trans, ickebinära eller intersexuella. De har också stöd för anhöriga och kamrater.

Kupila anser att det inte finns några problem med att låta minderåriga genomgå könskorrigering.

– När man talar om könskorrigering så finns det många olika faser. Juridiskt kan man byta sitt kön, sedan socialt och så finns det då hormonbehandling och kirurgiska ingrepp. Många tror att om man byter sitt kön i registret så måste man genast börja en hormonbehandling, men så är det inte.

Lagbok.
Bildtext Föreningarna vill bland annat se en skillnad mellan juridisk och medicinsk könskorrigering
Bild: YLE/Arja Lento

Han tillägger att en av de viktigaste sakerna är att skilja mellan den juridiska och medicinska könskorrigeringen.

– Om man reducerar hela könskorrigeringen till att bara handla om hormonbehandlingar har man fel. Det är inte så det fungerar.

Inga siffror om hur många som ångrar sig

Enligt Kupila är det få personer i Finland som ångrar sin korrigering, men det finns inte några konkreta siffror på hur många det egentligen gäller.

– Det har inte gjorts några studier om det i Finland. De flesta ångrar inte sin korrigering alls medan andra kan uppleva att de gjort fel på grund av tryck från anhöriga. Sedan finns de så klart de som märker att de har gjort fel val.

Han säger ändå att identiteten hos unga kan vara väldigt stark. Han vill också se att man lyssnar på de unga och inte bara tänker på det värsta scenariot.

– Det beror på från person till person. Man kan ha en väldigt stark identitet som ung. Samtidigt utvecklas också identiteten när man är ung. Det är sant att vissa unga har en instabil identitet som sedan förändras med tiden. Därför är det viktigt att erbjuda individuella behandlingsalternativ så att en ung transperson själv kan fundera på sina behov.

Tvångssterilisering stort problem

Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman på social- och hälsovårdsministeriet, säger att lagen ser ut som den gör eftersom den speglar en förgången tid.

– Under 2000-talet har uppfattningen om mänskliga rättigheter förändrats mycket. Vi har genom utredningar kommit fram till att det behövs en förändring i lagen. Samtidigt måste man komma ihåg att lagen förbättrade transpersoners möjligheter när den skrevs.

Burrell håller med om att ett stort problem med lagen är tvånget på sterilisering.

Nais- ja miesfiguuri-valaisimet vierekkäin.
Bildtext Tvångssterilisering är ett av de största problemen.
Bild: Michael Prewett, Unsplash.

– Efter att Europadomstolen gav ett beslut angående Frankrikes translag att tvångssterilisering är emot de mänskliga rättigheterna kom det fram att Finlands translag är föråldrad. Sedan dess har det pågått en diskussion om att lagen bör förändras.

Hon vill ändå inte ta ställning till varför inget har hänt på två år.

– Det är ett politiskt beslut.

Ny arbetsgrupp ska utreda

Många i riksdagen har ställt sig bakom förslaget om att translagen ska förändras. Hittills har det ändå inte varit en del av regeringsprogrammet.

För tillfället förbereder man sig på att sätta ihop en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten om att ändra på translagen.

– Det har inte varit meningen att vi ska ändra lagen under den här regeringsperioden men under våren har saken diskuterats och kanslichefen ska sätta ihop en arbetsgrupp som ska börja utreda diverse regleringsalternativ.

Bara några partier stöder minderårigas rätt

För tillfället är de flest partierna emot en förändring som skulle tillåta minderåriga att genomgå en könskorrigering.

Det är bara 7 partier som är för en förändring medan 14 partier är emot det.

Här gäller alla registrerade partier och inte bara de partier som sitter i riksdagen.

En skylt där det står hen.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Det är bara Feministiska partiet och Djurrättspartiet som är starkt av den åsikten att man som minderårig borde få genomgå könskorrigering.

De andra som är för förslaget är Vänsterförbundet, De gröna, Finlands kommunistiska parti, Piratpartiet och Liberala folkpartiet.

Av de nämnda partierna är det alltså endast Vänsterförbundet och De gröna som är etablerade riksdagspartier.

Sverige och Finland olika

I Sverige har mängden korrigeringar ökat sedan man tog bort kraven om att vara myndig. Kupila säger ändå att systemet i Finland och Sverige är väldigt olika

– Man kan inte jämföra Sverige och Finland i frågan. I Finland har vi ett väldigt reglerat system. Det är också därför vi vill ha individuell vård så att man kan gå sin egen väg och göra beslut i lugn takt.

Kupila säger att det är viktigt att komma ihåg att transpersoner inte bara kan klumpas ihop.

– Jag blir irriterad när människor talar om transpersoner och i synnerhet om unga transpersoner som en objektiv homogen grupp. Vi är alla olika och bör tala om människor och inte klumpa ihop oss. Unga transpersoner har också en röst.

Seta erbjuder rådgivning och stöd för alla oavsett kön.

– Vi diskriminerar inte någon. Om man behöver stöd eller bara vill prata är man alltid välkommen med, säger Kupila.

Diskussion om artikeln