Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyster ekonomisk läsning i Lojo - bokslutet nästan 10 miljoner euro på minus

Från 2019
En vit spargris med stora ögon är vänd upp och ner på en blank yta och bredvid den ligger några en eurosslantar.
Bildtext Ett budgeterat minus på 700 000 euro blev i stället minus 9,9 miljoner.
Bild: Mostphotos / Andrey Popov

En felbedömning av skatteintäkterna, oväntade personalkostnader och behov av tilläggsanslag ledde till att budgeten för Lojo sprack i fjol. Ett budgeterat minus på 700 000 euro blev i stället minus 9,9 miljoner.

Liksom i många andra kommuner är en av de största enskilda orsakerna till det sämre resultatet mindre skatteintäkter än väntat.

Det var skattemyndigheterna som i början av året hade beräknat skatteinkomsterna fel och blev tvungna att justera sina prognoser. Det är alltså många kommuner som åkte på en skattesmäll i fjol.

I Lojo blev skatteinkomsterna 2,6 miljoner euro lägre än väntat. Att man fick 400 000 euro mer än väntat i statsunderstöd räddade inte situationen.

Dessutom slog en del beräkningar kring personalkostnaderna fel.

Bildningssektorn och social- och hälsovården behövde också under årets lopp tilläggsanslag på totalt fyra miljoner euro.

Ekonomin behöver balanseras

Lojo stads skuldbörda växte med 13,5 miljoner euro under fjolåret och skuldbördan per Lojobo är nu ungefär 3 400 euro.

Driftskostnaderna i Lojo är för höga med tanke på de stora investeringsbehov staden står inför och med tanke på behoven i framtiden, heter det i ett pressmeddelande från staden.

Staden jobbar som bäst med ett ekonomiskt balanseringsprogram och i pressmeddelandet konstateras att det är oerhört viktigt att man lyckas med det här arbetet.

Diskussion om artikeln