Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Läs högt för dina barn så får de ett rejält försprång - vid 5 års ålder har de hört 1,4 miljoner fler ord än barn vars föräldrar inte läst högt

Från 2019
Uppdaterad 12.04.2019 10:25.
Ett litet barn tittar i en bok tillsammans med en vuxen
Bildtext Högläsning från tidig ålder är bra för barnet
Bild: Tiina Jutila / Yle

Högläsning för barn ger många positiva effekter. Bland annat kan barn lära sig läsa snabbare. En förklaring kan vara att barnen tack vare högläsningen hör väldigt många ord. Det kan handlar om så många som 1,4 miljoner fler ord för en femåring som vuxna läst högt för.

Det är ett forskarteam på universitetet i Ohio (USA) som valt att räkna ord barn hör då någon läser högt för dem.

- Vi anade att skillnaden i antal ord ett barn hör, beorende på om någon läser högt för barnet eller inte, skulle vara stor. Men inte så här stor.

Det säger Jessica Logan som är ansvarig för forskningsprojektet och biträdande professor på den pedagogiska fakulteten vid universitetet i Ohio.

Biträdande professor Jessica Logan, på Universitetet i Ohio (USA)
Bildtext Jessica Logan.
Bild: privat

1,4 miljoner ord

Enligt Logan var resultatet mycket oväntat.

- Vi kom fram till att barn vars föräldrar dagligen läst ungefär 5 böcker har hört drygt 1,4 miljoner ord då barnet är fem år.

Om en vuxen läser en bok högt för sitt barn varje dag kommer barnet att ha hört 200 000 ord vid fem års ålder, enbart via högläsningen.

- Gapet mellan barn som är fostrade i vad man kan kalla en litterärt rik miljö och de barn som aldrig får uppleva högläsning är slående, säger Logan.

Skärmbild ur Bärtils bokstavsspel som ingår i appen BUU-klubben
Bild: Yle

Lättare i skolan

En av slutsatserna forskarna drar är att mängden ord också påverkar läsinlärningen.

- Barn som hör fler ord är bättre förberedda på att se orden i tryckt form då de börjar skolan. Det gör att processen att lära sig läsa kommer att vara enklare och snabbare för de här barnen.

Men Logan konstaterar att det givetvis inte räcker att enbart höra ord. Barnen måste själva få vara aktiva.

- För ett litet barn kan det handla om att peka och kanske bläddra i boken. För större barn handlar det om att härma ljud och bilda ord. Och när barnen kan prata måste de få ställa frågor om det de hört i boken.

Låneböcker gav grunden

Böckerna som Logans forskarteam använde var de hundra mest utlånade barnböckerna på ett bibliotek i Columbus, Ohio. Av de här valdes 30 böcker för bebisar och 30 bilderböcker för barn upp till fem år, ut.

Interiör från bokhandel
Bild: Yle/Stefan Härus

Böckerna med tjocka sidor för de allra yngsta hade i medeltal 140 ord. I bilderböckerna för barn upp till 5 år fanns i medeltal 228 ord.

Utgående från medeltalen räknade forskarna hur många ord ett barn skulle höra fram till sin femårsdag. Man utgick också från att föräldrar som uppgav att de aldrig läste högt för sina barn ändå läste en bok varannan månad.

Hon poängterar att man räknade alla ord som fanns i böckerna.

Farfar/morfar läser bok tillsammans med barnbarn

Högläsning ger sammanhang

Enligt Logan går det inte att ersätta högläsning med en inläst saga eller radio bara för att barnen ska höra många ord. Det handlar om en gemensam stund, där barnet och en vuxen riktar sin uppmärksamhet mot samma sak.

Vi använder ord då vi pratar med våra barn - är inte de här orden viktiga?

- All kommunikation med våra barn är viktig. Men en av högläsningens fördelar är att vi får in andra ord än de vi använder i vardagen eller då vi berättar en egen saga, säger Logan.

Som exempel nämner Logan en bok om pingviner i Antarktis.

- Det är kanske inte ord som används i vårt vardagliga språk. Så böcker ger andra ord och de ger nya ord. Och det är bra för alla barn.

Lapsi katselee kuvakirjaa vanhempansa kanssa.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Högläsning ska inte öka stressen

Forskningsresultatet lyfter än en gång upp hur viktigt det är att läsa för barn. Men Logan hoppas att resultatet inte används för att skuldbelägga föräldrar.

- Vi vet att många familjer har en tuff och stressig tillvaro. Och vi vet att många föräldrar inte läser för sina barn. Men vår forskning ska inte vara en piska.

Logan vill att forskningen ska fungera som stöd och uppmuntran för olika läsprojekt till exempel i skolor och bibliotek.

Visa Aalto lukee Myyrä-kirjaa Kauklahden kirjastossa.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Diskussion om artikeln