Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Det är oetiskt att rekrytera utländska sjukskötare som sedan jobbar som städare" - allt fler finländska sjukskötare flyttar utomlands

Från 2019
Uppdaterad 09.04.2019 16:58.
En ung kvinnas hand som håller i en äldre kvinnas hand. Den yngre kvinnan är iklädd vita sjukhuskläder och den äldre kvinnan sitter i rullstol.
Bild: Arne Trautmann / Mostphotos

Varje år utbildas hundratals närvårdare, sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor. Många avbryter sina studier eller byter bransch när de inser att lönen är usel och arbetsförhållandena ännu värre.

Sedan finns det de som väljer att söka sig utomlands för att jobba.

Den finländska utbildningsnivån är väldigt hög vilket innebär att finländska sjukskötare är eftertraktade i hela världen. Framförallt i de övriga nordiska länderna.

Många studeranden som inte får sommarjobb på sin hemort kanske vill testa på något nytt och söker sig till Sverige eller Norge för att jobba i några veckor.

Tröskeln är låg

Rekryteringsföretagen tar hand om både flygbiljetter och bostad så tröskeln för att tacka ja är väldigt låg.

Sari Koivuniemi, chef för internationella samarbeten på Tehy säger att det alltid har varit så.

– Finländska sjuksköterskor har alltid sökt sig utomlands och visst uppmanar vi människor att pröva på nya saker och lära sig ett nytt språk. Vi har också sett att de flesta som reser iväg kommer tillbaka.

Enligt Koivuniemi är lönerna och arbetsavtalen de största orsakerna till att finländare söker sig utomlands.

– Det är helt enkelt bara fakta att lönerna är högre i de övriga nordiska länderna. Finländska sjukskötare är också trötta på att hårt jobb inte uppskattas.

Eftersom att Finlands utbildningsnivå ligger på en så hög nivå är det lätt för rekryteringsföretag att locka med sig speciellt unga som vill se sig om i världen.

Koivuniemi säger att det också handlar om brist på arbetsplatser.

– Eftersom det hela tiden sparas så finns det inte alltid jobb på hemorten. Då är det enda alternativet att byta bransch, eller flytta.

En annan orsak är de osäkra villkoren. Social- och hälsovårdsreformen som har pågått i flera år har bidragit till en osäker bransch.

Enligt Koivuniemi skulle det vara viktigt för nästa regering att faktiskt se till att få igenom en reform så att säkerheten i branschen kunde återställas.

3-4 procent invandrare i branschen

Trots att det hela tiden finns brist på arbetare inom vårdbranschen och dessutom brist på jobb på andra håll är det inte många invandrare som kommer hit för att jobba som sjukskötare.

– Mellan 2012 och 2017 var det totalt ungefär 5100 invandrare som fick yrkesrättighet utfärdat av Valvira. Ungefär en fjärdedel av dem var från länder utanför EU.

Orsaken till att det är så få är för att den finländska staten egentligen inte erkänner några utbildningar som har gjorts i andra länder.

Sjukskötare
Bildtext Finska staten erkänner väldigt få utbildningar utomlandsifrån
Bild: Yle

Till exempel rekryteras sjukskötare från Filippinerna som sedan jobbar som städare i Finland. Valvira godkänner helt enkelt inte deras utbildning.

– Vi tycker det är oetiskt att rekrytera folk från andra länder som har kompetens för att sedan jobba som städare eller vårdassistenter för en lägre lön. Om man vill ha sjukskötare ska man rekrytera sjukskötare och vill man ha städare ska man rekrytera städare.

Tehy har nu ett krav på den nya regeringen att de ska ta fram ett program där sjukskötare från andra länder kunde komplettera sin utbildning så att den skulle godkännas av den finska staten.

Kan få studiepoäng till godo

För tillfället finns det liknande program för till exempel läkare vid Tammerfors universitet. Utbildningen tar ett år och mycket av den består av språkstudier.

Om man som till exempel filippinare kommer till Finland måste man som alla andra söka till en utbildning. Sedan är det upp till anstalten hur många studiepoäng man får till godo.

I en enkät som Yle låtit göra just kring arbetslivsfrågor, svarade över hälften att vårdbranschen behöver fler arbetsföra invandrare.

– Problemet är att yrkesrättigheterna är så svåra att få. Därför behöver vi ett program som kompletterar invandrares utbildning. Ett annat hinder är ju så klart också språket.

Sari Koivuniemi undrar varför de privata vårdföretagen anställer filippinska sjukskötare när det finns arbetslösa närvårdare i Finland.
Bildtext Sari Koivuniemi på Tehy säger att om man vill ha sjukskötare ska man rekrytera sjukskötare
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

Koivuniemi tillägger att alla de invandrare som hon träffat som har utbildningen sjukskötare gärna skulle jobba som sjukskötare. De tycker att Finlands system är frustrerande.

– Vi jobbar med flera utbildningsinstitutioner och myndigheter för att upprätta ett sådant system. Några gånger har man testat och ordnat sådana kurser men sedan har det inte gått vidare till ett fungerande system.

Diskussion om artikeln