Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskning: Skärmtid före läggdags har ingen nämnvärd påverkan på tonåringars psykiska välmående

Från 2019
Pojke som somnat i sängen med mobiltelefon i ena handen.
Bildtext Pojke som somnat med mobiltelefon i handen.
Bild: Andrey Popov

Det finns ett samband mellan hur länge tonåringar använder digitala apparater och hur bra de mår, men det är extremt litet, enligt en ny brittisk studie.

– Det här gör att man kan ifrågasätta det vanliga påståendet om att riklig användning av digital teknik skulle vara illa för ungas hälsa, säger Amy Orben till Svenska Yle.

Hon är lektor i psykologi vid Oxford-universitetet och forskare vid Oxfords internetinstitut.

Orben är också huvudskribent för den nu aktuella studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science förra veckan.

I studien fick drygt 17 000 amerikanska, irländska och brittiska tonåringar flera gånger i timmen svara på vad de gjorde under dagen.

Det här gav betydligt mer korrekt och nyanserad data än vad flera tidigare studier fått fram, när man frågat ungdomar i efterhand, till exempel hur de använde teknik dagen innan.

Skärmtiden hade i medeltal en liten negativ koppling till deltagarnas välmående. Det gällde både för vardagar och veckoslut.

– Men den här kopplingen är så extremt liten att vår slutsats är att den är obetydlig, kommenterar hon.

Unga som använder mobiltelefoner.
Bild: Mostphotos

Att använda mobilen kort före läggdags var inte heller värre för välmåendet än att göra det tidigare under dagen. Däremot undersökte forskarna inte konkret hur tonåringarnas nattsömn påverkades.

Orben påpekar att stora förändringar i samhället, såsom den digitala tekniken är ett exempel på, historiskt sett alltid har orsakat viss oro.

– På 1500-talet var folk oroade för att tryckpressen skulle orsaka ett överflöd av information, och senare har det också funnits oro kring kärleksromaner och radioapparater, säger hon.

Amy Orben
Bildtext Forskaren Amy Orben.
Bild: Oxford-universitetet

På allmän nivå är riklig skärmtid hos tonåringar alltså inte dåligt, enligt studien. Men Orben betonar samtidigt att digital teknik kan användas på många olika sätt.

– Det kan handla om allt från att en tonåring ringer ett videosamtal till sina mor- eller farföräldrar, något som många säkert skulle säga att är positivt, till att en utsatt tonåring tittar på bilder på magra modeller på sociala medier, vilket antagligen är negativt, säger hon.

Handlar inte bara om skärmtid

Isabella Holm jobbar vid företaget Reaktor och är expert på barn och ungas förhållande till teknologi och digitala fenomen. Hon håller med om att det är mycket viktigt att betrakta ungas digitala liv på ett bredare sätt än bara via skärmtiden.

– Det som också inverkar är till exempel hur ofta du blir avbruten av något som plingar. Och det kan ta bara en sekund, men kan vara det som orsakar stress.

Till exempel har sociala medier byggt in sådana här funktioner som är tänkta att belöna oss lite då och då, för att få oss att använda tjänsterna så ofta och så mycket som möjligt.

Dessutom kan man lätt jämföra sitt vardagliga liv med den glansbild som andra användare ofta visar upp på sociala medier, och en känsla av otillräcklighet och ensamhet kan förstärkas.

Isabella Holm
Bildtext Isabella Holm på en balkong utanför Reaktors kontor invid Helsingfors universitet och Helsingfors domkyrka.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Holm påpekar att det också förekommer en del problematiskt spelande.

– Att man spelar jättelånga tider så att det rubbar ens dygnsrytm. Men av barn är det ändå över 90 procent som spelar något slags digitala spel och de flesta har ändå inte sådana här problem med skärmtiden.

Att spela datorspel kan också vara positivt. Det visar till exempel en tidigare vetenskaplig studie som Svenska Yle rapporterade om år 2014.

Samtidigt kan användningen av digitala apparater vara mycket social.

– Det handlar ju mycket om det att det är ett jättecentralt redskap till att vara i kontakt med människor de bryr sig om och som de också har en etablerad relation med IRL, alltså utanför det digitala livet.

Tänk efter hur du använder digital teknik

I medeltal är det alltså inte särskilt negativt att använda digitala apparater länge, enligt den nya studien. Men det kan vara skäl att vara mer medveten i hur man tillbringar sin skärmtid, påpekar Isabella Holm.

– Uppfyller det här som jag gör nu faktiskt det jag vill göra? Och de klassiska beteendemönster vi har är ju att om man redan färdigt är lite trött eller okoncentrerad så är det lätt att fastna, till exempel i att scrolla, och i att göra saker man egentligen inte vill.

Amy Orben vid Oxford-universitetet säger att forskningen kring användningen av digital teknik kommer att bli mer exakt i framtiden.

– Vi tänker forska i vilken slags teknikanvändning som är positiv och vilken som är negativ, samt vilka slags tonåringar som blir positivt eller negativt påverkade. Först efter att vi vet svaret på det med ännu större säkerhet så kan vi komma med hjälpfulla fakta till föräldrar och politiker, säger hon.