Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Experter svarar på åtta frågor om S-bankens kunders synliga bankinformation

Från 2019
S-Gruppens bank.
Bild: Nina Kaverinen/S-banken

I S-mobilen syntes 300 personers bankinformation för utomstående under veckoslutet.

S-mobilen är åter i bruk men utredningen fortsätter.

1. Hur allvarligt är det här?
- Såna här händelser är allvarliga då konsumenternas data är synlig för obehöriga. Sådant får inte hända, säger Anne Nisén från Finansinspektionen.

2. S-Banken har gjort en anmälan om den här störningen till Finansinspektionen och dataombudsmannen. Varför?
- Det är en allmän handlingsmodell som gäller alla banker. Vid störningar hör det till att banken meddelar inspektionen, genast vidtar åtgärder och följer Finansinspektionens bestämmelser och instruktioner.

Anne Nisén från Finansinspektionen.
Bildtext Anne Nisén.
Bild: Finansinspektionen

3. Får S-banken några sanktioner på grund av detta?
- Störningar kan ske och inga sanktioner ges såvida inte de enstaka fallen bryter mot lagen.

4. Hur är det med de personer vars data har synts för utomstående? Får de till exempel ersättning för det skedda?
- I allmänhet är ersättningar inte aktuella vid liknande händelser då kundens tillgångar inte har blivit utsatta för risker eller försvunnit från kontot.

5. Om någon lider av detta, vad borde hen göra?
- Man behöver inte ta kontakt med oss. Vi bestämmer inte om ersättningar. Beslutet fattas genom ett normalt förfarandesätt, säger dataombudsmannen Reijo Aarnio.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio toimistossaan.
Bildtext Reijo Aarnio.
Bild: Mårten Lampén / Yle

6. Hur ingriper dataombudsmannen i det som har skett?
- Vi analyserar det skedda och vad det berodde på. Vi strävar också efter att inget motsvarande händer igen. Eventuella konsekvenser för allvarliga brister skulle drabba S-Bankens administration.

7. Mobilbetalningar blir allt vanligare. Kan man förvänta sig fler störningar av det här slaget?
- Inte nödvändigtvis fastän det är möjligt. Då nya appar tas i bruk förutsätter inspektionen att alla delar har testats noggrant i förväg.

8. Kan användarna av mobilbanker alltså ha sinnesro?
- Visst kan de. Störningar är ovanliga men ibland händer det. I allmänhet kan jag intyga att bankernas tjänster är pålitliga.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets "S-pankin tilitietoja näkyi vieraille: Kuinka vakavasta asiasta on kysymys ja saavatko asiakkaat korvauksia? 8 Kysymystä ja vastausta".

Diskussion om artikeln