Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes och Kaskö förhandlar vidare i lugna tecken – "Vi har haft en ärlighet men också en lyhördhet för varandra hela vägen"

Från 2019
Två vägskyltar. På den ena står det Kaskö, på den andra Närpes.
Bild: Yle/Juho Teir

I skymundan av de stundvis hätska och aggressiva fusionsförhandlingarna i Korsholm och Vasa har det gått betydligt lugnare till i Sydösterbotten mellan Kaskö och Närpes. Trots att det även där, speciellt i Kaskö, finns starka åsikter för och emot.

- Jag vill att Kaskö förblir självständigt. Jag tror inte att vi kan garanteras samma service som vi nu har ifall vi går samman med Närpes, säger Kasköbon Pia Salo.

En ung kvinna klätt i svart står och håller i en barnvagn.
Bildtext Pia Salo.
Bild: Yle/Juho Teir

- Det är klart vi ska ihop med Närpes. Vi har hälsocentral i Närpes, tolv kilometer dit. Annars måste vi fara till Teuva eller Kristinestad, konstaterar i sin tur Gösta Lapveteläinen.

- Jag är rädd för att vi inte har något annat alternativ, eftersom vi inte enbart ser botten i kassan utan vi gräver under botten nu, säger Marianne Nygård.

En kvinna i 60-årsåldern med en rosa mössa på huvudet står på en parkeringsplats.
Bildtext Marianne Nygård.
Bild: Yle/Juho Teir

Närpesborna har däremot en ganska likgiltig inställning till en möjlig fusion.

- Jag har ingen uppfattning om det. Det spelar ingen roll för mig. Jag tror inte det är en stor skillnad om de går samman eller inte, säger Rolf Mickelsson.

- Det har pågått så länge det där. Det är ungefär som Brexit. Men nog blir det väl till sist att Närpes tar över, konstaterar Mare Schroderus-Teir.

En i 70-årsåldern med en svart mössa på huvudet står på en parkeringsplats.
Bildtext Lars Österblad.
Bild: Yle/Juho Teir

- Det borde ha skett någon gång på 1970-talet redan. Det är väl på tiden att det blir en fusion, säger Lars Österblad.

Lugna förhandlingar

Bland invånarna finns det blandade åsikter om fusionen, men också bland politikerna i bägge städerna. Trots det har förhandlingarna, som nu går in på slutrakan, gått lugnt till.

En kvinna med glasögon och axellångt brunt hår står i en korridor.
Bildtext Mikaela Björklund.
Bild: Yle/Juho Teir

- Det mesta hittills har vi kommit ganska bra överens om i beredningsgruppen, men det har nödvändigtvis inte varit enkelt. Det har vi märkt att det där lugnet och sansen måste finnas, säger Närpes stadsfullmäktigeordförande Mikaela Björklund.

- Bland politikerna har det varit helt okej. Inga stridigheter kring det hela, säger Carl-Gustav Mangs stadsstyrelseordförande i Kaskö.

Man med glasögon och skägg står framför en tegelvägg.
Bildtext Carl-Gustav Mangs.
Bild: Yle/Juho Teir

Det betyder inte att man skulle ha varit ense om allting och det finns ännu känsliga ämnen som kommer att tas upp på kommande möten.

- En känslig sak som inte ännu avgjorts, men som vi haft på agendan några gånger, är det här med den nya kommunens namn och vapen. Det är väldigt starkt identitetskopplat. Där kan det hända att vi inte kommer att vara riktigt enhälliga i det som vi föreslår från ledningsgruppen, säger Björklund.

- En annan sak som väcker diskussion är investeringarna. Inte kan vi tänka oss att den nya kommunen kommer att vara så stark ekonomiskt att vi kan pumpa in tiotals miljoner på en gång här i Kaskö. Vi måste göra det i etapper och det måste vara realistiskt det vi gör, konstaterar Mangs.

En gata i Kaskö med trähus på båda sidorna. En ensam cyklist skymtar fram på vägen.
Bildtext Kaskö centrum.
Bild: Yle/Juho Teir

Många Kasköbor är oroliga att servicen försvinner från staden om man går samman med Närpes. Men enligt Mangs finns det större risk för det om staden förblir självständig och Björklund håller med.

- Vi har haft som en tydlig ambition att vi inte gör ett fusionsförslag med ambitionen att vi ska dra ner på servicen utan vi gör ett förslag för att vi faktiskt ska hålla den nya kommunens delar levande fortsättningsvis, säger hon.

- Men det är klart att det blir förändringar på vissa sätt. Vi måste till exempel ha gemensamma principer för hemvården, men jag vågar säga att det inte är något som kommer att göra hemvården i Kaskö sämre.

Förhandlingarna har fått ta den tid de behöver

I motsats till förhandlingarna i Korsholm och Vasa har man i Sydösterbotten velat skynda långsamt. Man tog en paus kring julen då man märkte att tjänstemännen var överbelastade med arbete.

- Sådana här saker väcker känslor och för att man ska få alla känslor på en sådan nivå att man kan ta beslutet och få den information man behöver, så behöver man alltid tid. Det är därför vi har gjort det på det här sättet, säger Mangs.

Enligt Björklund är det viktigt att processen får ta den tid den behöver så att alla involverade kan känna sig trygga med den.

- Annars blir det lätt så att det slår bakut. Det finns för många osäkerhetsmoment bara för att man känner sig stressad. Då är man rädd att man missar något väsentligt fastän arbetet kan vara gjort hur bra som helst.

Björklund tror att problemen som uppstod i Korsholm och Vasa berodde just på brådskan att genomföra fusionen. I förhandlingarna mellan Närpes och Kaskö har man enligt Björklund kunnat möta varandra på ett annat sätt.

En kvinna med rosa jacka går på en gata i Närpes centrum.
Bildtext Närpes centrum.
Bild: Yle/Juho Teir

- Trots att vi i båda lägren har förespråkare och motståndare så har vi klarat av att resonera oss fram till vad som skulle vara klokast att ta med i det här avtalet. Vi har haft en ärlighet men också en lyhördhet för varandra hela vägen.

- Jag tror att det varit svårare att jämka samman visionerna som funnits i Korsholm och Vasa. De har sett på det hela från väldigt olika horisonter.

Eftersom förhandlingarna i Korsholm och Vasa samt Närpes och Kaskö pågått så gott som parallellt har man inte i Sydösterbotten allt för mycket hunnit snegla på vad som försiggår norrut.

- Inte vet jag om vi tagit någon lärdom eftersom jag tycker ändå att vi gör vår egen utredning. Vi kopierar inte Vasas och Korsholms. Tanken har hela tiden varit att vi gör en ordentlig utredning och den tar den tid den behöver och utgående från det tar vi sedan beslut, säger Mangs.

Folkomröstning eller enkät?

Åtminstone två möten inom ledningsgruppen ska ännu ordnas.

Sedan torde man ha ett färdigt utkast till fusionsavtal att ge till bägge städernas styrelser och fullmäktigen. Fullmäktige fattar sedan ett beslut om hur man ska höra invånarna.

- Folkomröstningen är ett ganska trubbigt redskap, det blir ja eller nej till ett visst sorts avtal, medan en enkät gör det möjligt att ställa också andra frågor. Dels kan man ta ställning till det avtal som finns på bordet men då också fråga vilka frågor det är som man ännu menar borde skötas på ett annat sätt, säger Björklund.

- Det skulle också ge oss politiker en helt annan grund att stå på än bara ett ja eller ett nej, påpekar Mangs.

Hörandet av invånarna kommer antagligen att ske på höstkanten och efter det kan man i båda städerna ta ställning till om det blir en fusion eller inte.

Diskussion om artikeln