Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Eklöfska skolan i Borgå hotas av försenad skolstart: "Jag hoppas att ledningen tar sitt ansvar och får det i mål på ett hederligt sätt"

Från 2019
Eklöfska skolan i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Mycket tyder på att elever och personal i Gammelbacka skola och Tolkis skola får vänta med att flytta in i den nya Eklöfska skolan i Borgå. Också Tolkkisten koulu ska använda lokalerna. Baracker är alternativ b.

- Man talar om en eventuell försening in i september, så det är retsamt. Det är väldigt beklagligt för eleverna och skolans personal om det är så att det skulle vara fråga om veckor eller en månad, säger blivande rektor Johan Öhberg.

För en vecka sedan gick det ut ett Wilma-meddelande och ett officiellt pressmeddelande till föräldrarna och i båda meddelandena nämndes att man förbereder sig på att bygget inte blir klart i tid.

Eklöfska skolans entré i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Av den orsaken har man en b-plan som bygger på att man lämnar kvar barackerna i Tolkis.

De baracker som nu har använts av Tolkis skola och Tolkkisten koulu står kvar för säkerhets skull över sommaren, säger Johan Öhberg.

- Jag har inte tillräckligt detaljerad fakta för att säga vilket byggnadsskede som har lett till fördröjningen. Jag har suttit på byggplatsmötena och på vintern har alla parter där sagt att det har varit fördröjningar och förskjutningar i tidtabellen.

- Det jag har hört är att det har varit mycket längre förskjutningar än vad det är i dag. Så på det sättet kommer det här inte som en överraskning eller som ny information. Jag har vetat hela vintern att bygget är försenat, säger Öhberg.

Slutlig tidtabell i maj

Projektchef Tony Lökfors på Borgå stad säger att det är sant att det har varit förseningar.

- Entreprenörerna har hunnit knappa in på tidtabellen här med några veckor under de senaste två månaderna, men vi är fortfarande lite försenade på bygget, säger Lökfors.

Eklöfska skolan i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Huvudentreprenören gör den sista bedömningen av tidtabellen senast den 10 maj. Då vet alla parter hur stor risken är att byggarbetena försenas och att skolstarten flyttas framåt.

- I det här skedet gör alla allt som kan göras för att skolan ska bli färdig till skolstart, men ännu går det inte att säga till 100 procent att så blir.

I skrivande stund är vattentaket klart och man arbetar med fasaden. Fasadväggen rappas, fönstren är installerade, de sista golvgjutningarna görs under de närmaste dagarna och inomhus installeras husteknik.

Alla jobbar för fullt för att skolan ska vara färdig till skolstarten i höst, men vi måste ha en reservplan för om skolan inte är färdig

Tony Lökfors, projektchef

För att förebygga förseningar ska tidtabellen justeras. Man måste noggrannare precisera vem som jobbar var, det vill säga i vilka delar av byggnaden, samt avgöra om det behövs fler byggarbetare.

- På det sättet kanske vi inte behöver mer folk på jobb, men att alla kan jobba effektivare och vara mera enhetligt på bygget och få så mycket som möjligt gjort på en gång, säger Lökfors.

Baracker ett alternativ

Staden har beslutat att hålla Tolkis skolas baracker kvar över sommaren om tidtabellen försenas.

- Alla jobbar för fullt för att skolan ska vara färdig till skolstarten i höst, men vi måste ha en reservplan för om skolan inte är färdig. Vi kan inte bara säga att skolan inte börjar, utan skolan börjar en viss tid och då måste vi ha lokaler för eleverna, säger Lökfors.

Personalen vid Eklöfska skolan har fått ritningarna till barackerna och konstaterat att det rent teoretiskt finns möjligheter att ordna trygg undervisning för eleverna.

Tony Lökfors.
Bildtext Tony Lökfors.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I höst upphör Gammelbacka skola och Tolkis skola. Den nya skolan med 160 elever och 28 förskoleplatser startar oberoende i augusti, i så fall i baracker.

- För skolans personal innebär det en dubbelplanering. Vi är långt inne i tanken och verksamhetskulturen för hur vi ska fungera i Eklöfska skolan. Men det nya schemat och verksamhetskulturen går inte alls att förverkliga i barackerna så vi behöver både mera personal och en dubbelplanering för den tiden i så fall, säger rektor Johan Öhberg.

En eventuell försening drabbar också Tolkkisten koulu som ska ha schemalagd undervisning i byggnaden.

Oro i utbildningssektionen

Att oron tas på allvar visar också det beslut om ett tillägg i ärendet om Eklöfska skolans start som svenska utbildningssektionen fattade på tisdagen (9.4):

”Stadens ledning uppmärksammas på att skolstarten ska vara värdig och kunna följa den verksamhetskultur som personalen byggt upp.”

Sektionens hälsning till stadens ledning är att Eklöfska skolan ska vara inflyttningsklar direkt från skolstarten.

Eklöfska skolan i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Kostnaderna för att påskynda byggarbetet är därtill jämförbara kostnader för baracker och extra lönekostnader för svenska utbildningstjänster.

Rundorna kring Eklöfska skolan har varit många och långa. Johan Öhberg känner att staden inte riktigt uppfyller sina löften.

- Ja, vi har väl all rätt att känna det på det viset. För ett år sedan väntade vi ända från januari till 30 maj för att få ärendet till stadsstyrelsen. Alla beslutsfattare och alla vi som ifrågasatte den processen på våren fick som svar att tidtabellerna inte är hotade och att allting står säkert klart till läsårets start och här är vi nu sedan ändå med ett hot om att det eventuellt ska bli försenat.

Förstående men besvikna föräldrar

- Min önskan och kanske min tweet handlade väl om det att de som gav löftet och låg bakom den långt utdragna processen i våras nu skulle ta sitt ansvar och reda ut om det ens med pengar finns möjligheter att påskynda så att bygget skulle bli klart tre-fyra veckor tidigare.

Vi klarar det men det är absolut inte idealiskt

Johan Öhberg, blivande rektor

De föräldrar som varit i kontakt med Öhberg har varit förstående, men besvikna på om skolstarten i höst sker i nya baracker i stället för den nya skolbyggnaden.

- Vi klarar det men det är absolut inte idealiskt. Det kommer säkert att sätta spår i Eklöfskas verksamhet. Hellre skulle vi göra en god och ordentlig start som grundar sig på den mångåriga planering vi har gjort i de riktiga lokalerna, säger Öhberg.

- Jag hoppas att ledningen tar tag i det, tar sitt ansvar och får det i mål på ett hederligt sätt.

Diskussion om artikeln