Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fabriksuddens företag kräver nytt beslut av Hangö: “Kommunalpolitikern Rolf Nyström är jävig”

Från 2019
Uppdaterad 12.04.2019 11:58.
Bostäder vid ett klippigt område.
Bildtext Företagen på Fabriksudden vill bygga ett hotell med undantagslov.
Bild: Nicole Hjelt \ Yle

Tvisten om byggandet på Fabriksudden i Hangö fortsätter. Företagen bakom spa- och hotellbyggena på Fabriksudden i Hangö tänker inte nöja sig med stadens beslut, utan kräver återigen att miljönämnden river upp beslutet som hindrar företagen från att bygga ett hotell med undantagslov.

Nämnden tog beslutet i mars med minsta möjliga marginal. Det var andra gången företagen fick ett nej till hotellbygge med undantagslov av Hangöpolitikerna.

Nämnden tar på torsdag (11.4) ställning till företagens “yrkande av egenomprövning”.

Det handlar om ett brev av företagens advokatbyrå där de i hårda ordalag och med hänvisning till kommunallagen, förvaltningslagen, markanvändnings- och bygglagen kräver att nämnden omprövar beslutet.

Företagen på Fabriksudden kräver att det tidigare beslutet undanröjs och de kräver också att nämnden beviljar undantagslov på mötet på torsdag.

Det tidigare beslutet bygger enligt advokaternas skrivelse på “en klart felaktig och bristfällig utredning”.

“Rolf Nyström är jävig”

Företagen motiverar sitt krav med två saker.

Den ena motiveringen är att kommunalpolitikern Rolf Nyström (Obunden) har blivit jävig. Nyström är känd för sina många besvär och sin kritik mot Fabriksuddsplanerna.

Fabriksuddens företag anser att Nyström inte längre kan delta i behandlingen av ärenden som gäller Fabriksudden eftersom han med sina många offentliga uttalanden har blivit en fiende och motståndare till dem.

Porträtt på Rolf Nyström.
Bildtext Rolf Nyström.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Som bevis presenterar företagen en rad texter där Nyström uttryckt sin negativa åsikt om Fabriksuddsplanerna och -byggena.

Det handlar om sex olika nyhetsartiklar, fyra insändare, fyra postningar på Facebook samt fem olika besvär som Nyström har lämnat in hos förvaltningsdomstolarna.

“Nämnden tog ställning till bara ett av två alternativ”

Den andra motiveringen Fabriksuddens företagare för fram är att nämnden vid sitt möte i mars endast tog ställning till det ena alternativet för hotellbygget på Fabriksudden.

Företagen hade gett nämnden två alternativ. Båda innehöll en mindre överskridning av byggrätten än företagens tidigare ansökan.

I det första förslaget överskreds byggrätten med 182 kvadratmeter. Det här alternativet prioriterade företagen. Det skulle ha inneburit 36 stora sviter som är runt 40 kvadratmeter stora och med fyra bäddplatser var.

I det andra överskreds byggrätten med 30 kvadratmeter. Det här alternativet skulle ha inneburit ett hotell med 33 sviter.

Företagen säger nu att nämnden inte alls tittade på det senare alternativet.

Föredragningslistan för torsdagens möte innehåller inget förslag till nämnden utan förslaget kommer presenteras först på mötet.

Lång historia av motsättningar

I bakgrunden för situationen på Fabriksudden finns ett beslut från förvaltningsdomstolen våren 2018.

Staden hade tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra byggandet. Men Rolf Nyström tog planen till domstolen på grund av brister han ansåg att det funnits i processen.

Domstolen förkastade den nya planen med motiveringen att planen borde ha lagts fram till allmänt påseende ytterligare en gång efter att den hade bearbetats.

Den nya planen har aldrig blivit gällande

Företagen som nu via sin advokat kräver att nämnden omprövar sitt nekande beslut är Regatta Spa, bostadsaktiebolaget Hangon Regatta Suites och Hotel Regatta.

På den ifrågavarande tomten har det redan byggts tre inkvarteringsbyggnader och ett spa, sammanlagt knappt 6 200 våningskvadratmeter.

Det innebär att 77 procent av tomtens byggrätt i den gamla planen från år 1998 har använts.

Den nya planen har på grund av besvär och domstolsbeslut aldrig blivit gällande. Företagen använder därför den gamla planen det som företagen nu använder som utgångspunkt när de ansöker om undantagslov.

En del av politikerna har ansett att byggandet på området inte kan göras med hjälp av undantagslov från en föråldrad plan utan Fabriksudden behöver få en ny plan.

Tillägg 12.4: Hangö miljönämnd fattade inget beslut i frågan på sitt möte den 11.4. Frågan bordlades och kommer upp på nytt i ett senare skede.

Diskussion om artikeln