Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Från 0 till över 500 vargar på mindre än 20 år – kan Finland lära sig någonting av Tyskland när det gäller skydd av vargar?

Från 2019
Uppdaterad 25.05.2019 13:52.
Varg
Bild: Johannes Jansson/norden.org

Det finns säkert en och annan som tror att det finns mycket fler vargar i Finland än i Tyskland. Ja, till och med de som tror att det inte alls finns varg i Tyskland. Men så är det inte. Inte alls.

Det finns vargar i Tyskland. Och de är många. Många fler än i Finland. Det finns överhuvudtaget inte alls så många vargar i Norden som folk här i allmänhet tror.

I länder som Spanien, Italien och Polen finns långt fler vargar än i hela Norden. Och helt nyligen har Frankrike sprungit förbi Sverige (som har mest vargar i Norden) vad beträffar antalet vargar.

Marcus de Bye: Wolf in Dreiviertelansicht, 1659 (Varg i trefjärdedelsåsikt)
Bildtext Marcus de Bye: Wolf in Dreiviertelansicht, 1659 (Varg i trefjärdedelsåsikt)

Hur är det möjligt att det finns plats för vargar i länder som är rätt så tätt befolkade? Var finns de och hur gör man med dem?

Kan Finland rentav lära sig någonting av ett land som Tyskland när det gäller att skydda sina egna vargar? Tyskland som fram till slutet av 1900-talet inte hade några vargar alls.

Tyskland vs Finland

Tyskland har många likheter med Finland. Länderna är till exempel nästan lika stora. Länderna har också mycket skog. I Finland är andelen skog ca 75 % (mest i Europa) och i Tyskland 35 % (mest i Väst- och Sydeuropa).

Men det finns också stora skillnader länderna emellan. Till exempel befolkningstätheten. I Finland bor 5,5 miljoner människor (16 invånare per kvadratkilometer) och i Tyskland 82 miljoner (230 invånare per kvadratkilometer).

Det finns alltså mycket mer plats i Finland. För människan. Men konstigt nog inte för vargen.

Statistiken talar sitt tydliga språk. I Finland finns ca 165 till 190 vargar. I Tyskland 500 till 800.

Siffrorna är än mera anmärkningsvärda när man tar i beaktande att vargen hela tiden funnits i Finland medan den var helt borta i Tyskland under 1900-talet.

Peter Paul Rubens: Varg- och rävjakten (1616)
Bildtext Peter Paul Rubens: Varg- och rävjakten (1616)

År 2000 föddes den första valpen på över 100 år. Från 0 till 500 på knappt tjugo år. Antalet vargar i Finland ligger däremot på ungefär samma nivå (ungefär mellan 150 och 200 enligt den officiella statistiken från naturresursinstitutet Luke) sedan 10 år tillbaka.

Hur är det möjligt? Skyddandet av vargen bestäms av EU och är exakt det samma i båda länderna. I Tyskland förökar sig vargen i (nästan) rasande fart. Och i Finland?

Borde det inte vara tvärtom? Borde inte vargen öka i antal i Finland, ett land som har dubbelt så mycket skog och där det bor mycket färre människor? Det skulle man väl kunna tro?

Ett besök hos Brandenburgs översta vargkramare

Tyskland gör helt tydligen någonting rätt när det gäller vargskyddet. Men vad? Kanske svaret finns i den tyska delstaten Brandenburg som ligger i en ring runt huvudstaden Berlin. Delstaten är Tysklands vargtätaste.

I en radie på 100 kilometer runt Berlin finns i nuläget hela 38 vargflockar. Om man slår en motsvarande radie runt Helsingfors hittar man bara 2-3 flockar. Vad gör delstaten för att inte bara skydda sina vargar utan också få dem att föröka sig?

– Egentligen ingenting, är det häpnadsväckande svaret av Ekkehard Kluge, tjänsteman på Ministeriet för jordbruk och miljö i huvudstaden Potsdam och delstatens officiella vargmanager.

Ekkehard Kluge, varg-management i den tyska delstaten Brandenburg
Bildtext Ekkehard Kluge, vargmanager i den tyska delstaten Brandenburg
Bild: Yle / Peter Lüttge

Den tyska journalisten Petra Ahne är inne på samma spår när hon i sin nyss utkomna bok Vargar (Ersatz förlag, 2018) skriver att vargen inte behöver särskilda reservat.

"En av anledningarna till att den är en sådan framgångssaga i skyddet av hotade arter är ju att den är så anpassningsbar. Det räcker att den inte dödas så breder den ut sig."

För att vargen ska komma tillbaka behövs inte mycket: den behöver bara få vara i fred

― Petra Ahne: Vargar. Ett porträtt (2018)

Utbredningssiffrorna för delstaten Brandenburg är till och med mera anmärkningsvärda än för Tyskland i övrigt. Ekkehard Kluge förklarar:

– De sista vargarna försvann härifrån för 150 år sedan. Under DDR-tiden hände det att vargar vandrade in österifrån men de sköts alltid ihjäl.

– Först år 2007 etablerade sig det första paret i Brandenburg. Vargarna hade kommit från västra Polen. År 2009 skedde så den första reproduktionen. Tre år senare fanns det fem flockar. Idag har vi 38 flockar.

Karta över vargförekomst i den tyska delstaten Brandenburg
Bildtext Karta över vargförekomsten i nordöstra Tyskland år 2018. BB = Brandenburg
Bild: Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf

– Numera finns vargar i hela Sydbrandenburg och enstaka flockar i nordliga Brandenburg, nordöst och nordväst från Berlin.

Vargen är en opportunist

– De första reviren fanns på militära övningsområden, båda upplåtna och aktiva. Där finns mycket skog och hedmarker. Och i de (konstgjorda) renaturerade landskapen efter de stora brunkolsdagbrotten som finns i Östtyskland.

– Nu är det annorlunda och de finns här och var i kulturlandskapet. De behöver bara små ostörda skogsområden där de kan föda upp sina ungar. Till vår förvåning anpassade sig vargen lätt till kulturlandskapet och kan här jämföras med räven och vildsvinet.

Ljus varg fotad med viltkamera
Bildtext En varg som har fångats av en viltkamera på Kimitoön. I en kulturmiljö som duger bra för den
Bild: Mikael Sundberg

– Vi tänkte fel om vargen. Eftersom de sista djuren fanns i större och ensamma skogsområden trodde vi att vargen hörde hemma där. Men det stämmer alltså inte.

Petra Ahne är inne på samma linje. I sin bok skriver hon: "Vargen, som i biologin helt neutralt betecknas som opportunist, stannar där den finner tillräckligt med föda. Just det djur som kanske mer än något annat representerar det hotande eller fascinerande vilda klarar sig nämligen bra utan vildmark."

Den tyska journalisten och författaren Petra Ahne
Bildtext Petra Ahne, författare till boken Vargar. Ett porträtt (2018)
Bild: Yle / Peter Lüttge

Dödligheten

Vargen förökar sig i snabb takt. Samtidigt vet man att dödligheten är hög hos vargar. Hur är det i Tyskland, Ekkehard Kluge?

– Den huvudsakliga dödsorsaken är trafiken. (Bara i år redan över 10 djur.) Mestadels på mindre landsvägar. Det här ödet drabbar främst unga oerfarna vargar.

– Det är verkligen ett stort antal, om man jämför med vargarnas antal överhuvudtaget. Men vargen är också det djur som rör sig mest och längst under nattens timmar. På andra plats, men långt därefter, kommer sedan tjuvjakten.

En död varg ligger vid en vägren.
Bildtext Överkörd varg i Tenala. I Finland händer det inte så ofta
Bild: Daniela Majasola

Statistiken visar att över 70 procent av vargarna som dör i Tyskland varje år faller offer för trafiken. Tjuvjakten står för lite över 10 procent av de döda vargarna. (Siffrorna för 2018 är 75 respektive 10 procent.)

Konflikter

Och hur är det egentligen med konflikterna? I ett så tätt bebott land som Tyskland är de ju ofrånkomliga?

– Den största konflikten är angrepp på boskap. Och så iakttagelser i lantliga områden. Vargen syns som vilket annat djur som helst, såsom rådjur, hjort osv. Men den flyr inte eftersom den står högst i näringskedjan. Den bara drar sig tillbaka.

– Folk kan bli rädda. Det händer, men det är inte så vanligt. Jag bor själv i ett område där det finns varg och jag känner ingen som är rädd för vargen. Folk blir tvärtom glada när de ser vargar.

Också Petra Ahne bor periodvis i ett område där det finns vargar.

– Jag har ett sommarställe i Brandenburg där vargen håller på att etablera sig och jag skulle verkligen se fram emot att möta en varg där.

Frederic Remington: Månljus, varg (1909)
Bildtext Frederic Remington: Månljus, varg (1909)
Bild: Addison Gallery of American Art, Phillips Academy

Gallupar visar att acceptansen för varg är hög i Tyskland. Framför allt i städerna där den kan vara så hög som över 80 procent.

I de lantliga områdena är den lägre men ligger fortfarande på över 50 procent. Men den krymper i takt med att vargantalet ökar.

Så det finns en tudelning också i Tyskland. Vargkramare (ordet finns inte i Tyskland) i städerna mot folk som bor på landet, bönder och boskapsuppfödare.

– Det är lättare att vara för vargen i stan eftersom man inte har att göra med den. Men det finns också politiska partier som eldar på folks ångest, säger Ahne.

Gång på gång påträffas skjutna vargar, som ibland har halshuggits - en vargskalle duger tydligen fortfarande bra som trofé. Det är en krigsförklaring

― Petra Ahne: Vargar. Ett porträtt (2018)

Tjuvskytte och lagligt skytte

Använder man också ordet problemvarg i Tyskland?

– Ja, det gör man. Men bara relaterade till människor. De som angriper boskap kallas inte problemvarg, även om de förstås skapar problem, svarar Ekkehard Kluge.

Och myndigheterna då? Får de ge lov att skjuta en varg?

– Rätten att skjuta en varg kan bara tas av Landesamt für Umwelt, delstatens miljönämnd. Men det har aldrig hänt i Brandenburg.

– Också polisen har möjlighet att skjuta en varg som är aggressiv (Gefahr im Verzug = Fara på färde). Men det har heller aldrig hänt.

Adam Bartsch: Der Wolf mit dem Lamme, vom Hirten verfolgt, 1803 (Vargen med lammet, förföljd av herden)
Bildtext Adam Bartsch: Der Wolf mit dem Lamme, vom Hirten verfolgt, 1803 (Vargen med lammet, förföljd av herden)

Och hur är det med tjuvjakten? Vilka är straffpåföljderna?

– Straffet kan vara upp till 50 000 euro. Och fängelsestraff, upp till 1 år och fyra månader. Men det har aldrig hänt i Brandenburg att någon har blivit fast för det. Och bara en enda gång har någon fällts för tjuvjakt på varg i Tyskland, i delstaten Niedersachsen.

Attityderna

I sin bok skriver Petra Ahne mycket om folks förändrade attityder i Tyskland gentemot vargar. En orsak till att de är mycket positivare nu än förr har säkert att göra med att vargen under en så lång tid helt och hållet var borta från landet.

– Att vargen återvänder har att göra med att människan just nu tillåter det. Du får leva här bland oss. Det har egentligen aldrig tidigare varit så. Bara beslutet att inte skjuta ger vargen tillräckligt med skydd.

– Men människan kan när som helst göra slut på vargen igen, inflikar hon.

Johann Elias Ridinger: Wolfsgesichter, 1742 (Vargansikten)
Bildtext Johann Elias Ridinger: Wolfsgesichter, 1742 (Vargansikten)

Hon tycker att vargen behövs. Idag mera än någonsin. Eftersom vi har fjärmats så mycket från den riktiga naturen.

– Vargen skulle kunna hjälpa oss att acceptera naturen som den är: med identifikationspotential (vargen liknar människan i sitt sociala liv) men också som ett djur som dödar med sina vassa tänder. Därför tycker man att vargen antingen är fruktans- eller älskvärd.

För vissa är vargen fortfarande en niding som måste bekämpas, medan den för andra är en symbol för det hotade vilda, ja mer än så: i det närmaste en ädel uppenbarelse

― Petra Ahne: Vargar. Ett porträtt (2018)

Hon medger att den där ambivalensen är svår.

– Vi måste acceptera att vargen är både och. Fascinerande och grym. Snygg och ful. Om man tänker i mänskliga kategorier.

Fritz Dinger: Rotkäppchen mit dem Wolf, 1871 (Rödluvan med vargen)
Bildtext Fritz Dinger: Rotkäppchen mit dem Wolf, 1871 (Rödluvan med vargen)

– Vargen ger oss en chans att se naturen som den är. Vi är ju vana vid att se på och att ta vara på det i naturen som vi kan nyttja. Sedan vill vi få bort det som kan vara farligt. Det var inte bra för vår planet.

I boken citerar hon amerikanen Aldo Leopold (1887-1948), en av de tidiga miljöaktivisterna: "Viltvård är förhållandevis enkelt. Det svåra är att hantera människorna."

Conrad Gesner: Varg (1560)
Bildtext Conrad Gesner: Varg (1560)

Situationen i Finland

Tillbaka i Finland konfronteras Bernt Nordman, ordförande för den finlandssvenska miljöorganisationen Natur och miljö, med de positiva siffrorna.

Efter att han har bekantat sig med dem säger han:

– De är hoppingivande, men egentligen ingen överraskning. Om vargen får vara i fred och människan låter den finnas. Biologiskt är de här siffrorna ingen överraskning.

– Tyvärr vet den breda allmänheten i Finland inte om att vargen trivs bra också i tätt befolkade områden. Tanken på vargen som ett vildmarksdjur lever kvar i Finland. Vargen ska hållas i de djupa skogarna.

Man framför en enorm stapel fällda träd.
Bildtext Bernt Nordman
Bild: Antti Haanpää / Yle

Skulle det kunna finnas fler vargar i Finland?

– Det finns ganska få vargar i Finland. Vi skulle kunna ha en större population. Numera finns vargarna främst i västra Finland. Förr fanns det mycket varg också i östra Finland.

Tjuvjakten

Varför har populationen minskat där?

– Det beror först och främst på tjuvjakten som är ett stort problem i Finland. Det är svårt för polisen att få bukt med den.

Vad beror det på?

– Finland har många jägare och en stark jakttradition. Det jagas i små grupper som håller tätt sinsemellan. Det ökända SGT-systemet: skjut, gräv, tig.

– Det gör det svårt för polisen. Det lämnas inga spår och det är stora områden. Även om finländare är ett laglydigt folk tycks vargen stå utanför lagen och moralen.

En varg ligger på en gräsplätt.
Bild: Mostphotos

Stamvårdande jakt

De finländska myndigheterna har insett problemet med tjuvjakten på varg. Så här står det i den aktuella Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland:

Målet har varit under hela denna tid att öka stammen genom strikt skydd enligt habitatdirektivet. På basis av de observationer som gjorts under de senaste sju åren kan man konstatera att man inte har nått de mål som beskrivits i förvaltningsplanen genom strikt skydd.

Detta är framför allt en följd av att viltförvaltningen inte har kunnat svara på oron hos människor som bor i vargreviren. Frustration har stärkt tankesättet enligt vilket olagligt dödande under vissa förhållanden är godtagbart.

Men vad är åtgärden man föreslår för att få bukt med problemen? Ja, man vill tillåta legal jakt på varg, den så kallade stamvårdande jakten.

På så sätt tror man att man kan minska på tjuvjakten. Det här låter ju som ett ganska absurt förslag.

En varg
Bild: Mostphotos

Vad säger du, Bernt Nordman, om förslaget?

– Det är ren och skär utpressning av jägarkåren som de finländska myndigheterna har anammat. Den riktas också mot EU. Vargen skyddas ju enligt EU:s bestämmelser, det så kallade habitatdirektivet.

Hoppfull ändå

Men vad tror du personligen? Finns det en chans att vi kan se en liknande förökning av vargen här i Finland som vi har sett i Tyskland?

– Jag är trots allt ganska hoppfull och tror att en utbredning kommer att ske under min livstid.

Vad grundar sig den här åsikten på?

– Undersökningar visar att acceptansen för varg ökar, sakta men säkert. Också motståndet mot tjuvjakten ökar. De värsta uppfattningarna om vargen håller på att ändras. Och så finns ju EU:s habitatdirektiv, såklart.

Men hur skulle läget vara utan EU?

– Utan EU skulle det se mörkt ut. Skydd enbart på nationell nivå skulle inte fungera lika bra. För naturskyddet är EU-medlemskapet en mycket bra sak.