Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sexualbrott mot barn utreds i hundratal av polisen i sydvästra Finland - enbart i fjol utreddes över 300 fall

Från 2019
Uppdaterad 17.04.2019 08:53.
Äldre konstapel Sara Malm sitter vid sitt skrivbord i polishuset i Pargas.
Bildtext Äldre kriminalkonstapel Sara Malm i Pargas utreder sexual- och våldsbrott mot barn.
Bild: Yle/Marie Söderman

Chock och bestörtning präglade reaktionerna när polisen nyligen berättade om brutala sexövergrepp som har begåtts mot finländska pojkar i en internationell sexbrottshärva.

Vid polisen i sydvästra Finland finns sedan några år tillbaka en specialgrupp vars uppgift är att utreda och lösa dylika brott mot barn.

Brotten kan gälla allt från lockande av barn i sexuella syften till grövre brott som våldtäkt.

Brottsstatistiken är dyster. I fjol utredde gruppen 306 fall av sexualbrott mot barn i åldern 0-20 år. Året innan utreddes 314 fall i sydvästra Finland.

Största delen av fallen gäller barn i åldersgruppen 0-14 år.

Sexualbrott - offrets ålder 2017-2019
Offrets ålder201720182019
Ålder 0-14 år:18518274
Ålder 15-17 år:918125
Ålder 18-20 år:38437
TOTALT (sydvästra Finland):314306106

Äldre kriminalkonstapel Sara Malm i Pargas hör till gruppen på 16 personer som är specialiserade på brottsutredning av ärenden som gäller vålds- och sexualbrott mot barn.

Gruppen samarbetar med bland annat socialarbetare och åklagare.

- Intervjuer med barn skiljer sig från intervjuer med vuxna och vi får utbildning för att kunna utföra det här jobbet, därför behövs en specialgrupp. För att lyckas med brottsutredning som rör barn bör man kunna ha en bra relation med barn och vara tålmodig och lugn, säger Malm.

Ädre kriminalkonstapel Sara Malm står vid en banderoll med polisens lejonemblem.
Bildtext Sara Malm.
Bild: Yle/Marie Söderman

Inom ramen för termen sexualbrott finns flera olika brottsrubriceringar.

De är: sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn, våldtäkt, tvingande till sexuell handling, lockande av barn i sexuella syften och sexuellt antastande.

Att det är frågan om allvarliga brott visar det faktum att straffen för sexualbrott mot barn skärptes betydligt den 15 april 2019.

Brott mot barn i Åboland

Även i Pargas och Kimitoön pågår brottsutredningar där barn är offer för olika typer av sexualbrott.

I fjol utreddes 10 fall i Pargas, på Kimitoön utreddes 2 fall.

Sexualbrott kommunvis 2017-2019
Kommun201720182019
Pargas3101
Kimitoön321

- Man skulle önska att statistiken såg annorlunda ut, att varje siffra stod på noll, säger Malm.

Utredningar som rör misstänkt våldtäkt mot barn eller minderårig uppgick i fjol till 80 stycken i hela sydvästra Finland.

Våldtäkter - offrets ålder 2017-2019
Offrets ålder201720182019
Ålder 0-14 år:20183
Ålder 15-17 år:44315
Ålder 18-20 år:23313
TOTALT (sydvästra Finland):878011

En brottsmisstanke bör anmälas

Om man misstänker att ett barn blir utsatt för vålds- eller sexualbrott kan man i första hand göra en barnskyddsanmälan eller kontakta polisen och berätta om misstanken.

Det går också att kontakta polisen direkt genom att ringa 112 om handlingen är pågående.

Personer som jobbar med barn är alltid skyldiga att göra en anmälan till polisen och göra barnskyddsanmälan om de misstänker att ett barn blir utsatt för antingen vålds- eller sexualbrott.

Misshandel - offrets ålder 2017-2019
Offrets ålder201720182019
Ålder 0-14 år:579594156
Ålder 15-17 år:29829956
Ålder 18-20 år:36035072
TOTALT (sydvästra Finland):12371243284

Siffrorna för 2019 gäller 1.1-27.3.2019 Statistik: Polisen i sydvästra Finland

Men det är viktigt att veta hur man ska bemöta ett barn som man misstänker att har utsätts för våld eller sexualbrott. Man ska inte börja gräva i saken själv utan koppla in proffs direkt.

- Varje gång ett barn diskuterar händelsen med någon förvrängs barnets uppfattning om vad som verkligen hände. Om barnet har talat om brottet med 10-15 personer innan polisen kopplas in kan tillförlitligheten vara svår att bedöma, säger Malm.

Ungdomars skor på svartvit bild.
Bild: Mostphotos/Anna Lärk Ståhlberg

Enligt Malm är det därför bäst om polisen hinner först. Efteråt kan man prata om händelsen på barnets villkor, om barnet vill.

- Barn påverkas lätt och vuxna sätter också lätt ord i barnens mun eller ställer ledande frågor av misstag. Då blir barnens syn på saken undermedvetet förvrängd.

Bevisföringen är knepig

Bevisföringen kan vara utmanande då det gäller sexualbrott mot barn eftersom brottet oftast har skett mellan förövaren och offret och inga vittnen finns att tillgå.

- Offrets berättelse är det som övervägs. Hur tillförlitlig är berättelsen och hur detaljerat kan offret berätta om vad som har hänt?

Bild av poliskontoret i Pargas, fotograferat utifrån.
Bildtext Vid poliskontoret i Pargas pågår främst brottsutredning.
Bild: Yle/Marie Söderman

Bevisföringen är naturligtvis en annan om det finns läkarutlåtande på somatiska undersökningar som gjorts och som talar för att barnet på ett eller annat sätt blivit utsatt eller om det finns bildmaterial att tillgå.

- Jag har också tvingats ta del av sådant material, säger Malm.

Ett fall som brottsanmäls och börjar utredas av polisen kan innehålla flera offer. Förövaren är inte alltid heller en vuxen utan kan själv vara ett barn under 18 år.

En brottsutredning betyder inte automatiskt att det leder till en fällande dom.

Men enligt Malm skickas de allra flesta sexualbrottsutredningar där barn är involverade till åklagare för åtalsprövning, och går därifrån vidare till rättegång ifall åtal väcks.

Hjälp finns för den som behöver

Om det uppdagas att ett barn har utsatts för sexualbrott är det ofta en stor chock för familjen.

Händelsen skapar rädslor och ger skuld- och skamkänslor. Dessutom väcks många frågor.

- Då kan man kontakta Brottsofferjouren, även anonymt, säger Sirkku Opacic som är svenskspråkig handledare på Brottsofferjouren i Åbo.

Sirkku Opacic sitter i en fåtölj med papper i handen.
Bildtext Handledare Sirkku Opacic betjänar på svenska vid Brottsofferjouren i Åbo.
Bild: Yle/Marie Söderman

I fjol hade Brottsofferjouren i Finland nästan 900 minderåriga barn som klienter, varav 600 hade blivit offer för sexuellt utnyttjade eller offer för våldtäkt.

Resten var offer för grooming eller till exempel sexuella trakasserier.

Barn utgår från att vuxna gör rätta saker, men alla vuxna gör inte så.

Sirkku Opacic, Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd- och rådgivningstjänster på svenska och kan ge information om hur förhör går till, berätta om brottsprocessen och hur man söker skadestånd.

En skylt i guld med texten Rikosuhripäivystys som finns utanför brottsofferjouren i Åbo.
Bildtext Brottsofferjouren finns i Åbo centrum.
Bild: Yle/Marie Söderman

Men personer som är traumatiserade av ett brott kan också behöva hjälp med att styra upp praktiska saker i livet. Hyror kan ha blivit obetalda och någon kan behöva hjälp med att kontakta vårdpersonal.

- Om det är barn som är offer för brott behöver också föräldrar stöd. Vi möter människan som en helhet.

Sirkku Opacic har själv jobbat inom barnskyddet tidigare och har stor nytta av den erfarenheten.

Enligt Opacic är det viktigt att också 10-åringar känner till att om någon rör vid ens kropp på ett otrevligt sätt ska man säga nej, gå bort och berätta för en vuxen vad som har hänt. Den vuxna ska gärna skriva upp det barnet sade.

- Barn utgår från att vuxna gör rätta saker. Därför är det viktigt att vuxna berättar för barn att alla vuxna inte gör så.
Läs mer om allas rätt att bestämma över sin egen kropp till exempel i Rädda barnens handbok Stopp! Min kropp!