Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Dagens föräldrar vilsna i djungeln av uppfostringsmetoder - rädda att inte vara bra mammor och pappor

Från 2019
en mamma och pappa sitter på golvet och försöker diskutera med sin dotter som gråter
Bildtext Blir du ibland osäker på din roll som förälder?

Vilken uppfostringsmetod ska jag använda för att mitt barn ska få en stark självkänsla? Får jag bli förbannad, höja rösten och säga ifrån utan att kränka mitt barn? Och är jag en tillräckligt bra förälder?

Dagens föräldrageneration har ibland en tendens att överanalysera sitt eget föräldraskap. Informationsflödet och mängden åsikter gör att många föräldrar lätt blir osäkra på sin roll som förälder.

Många är också rädda för att begå samma misstag som sina egna föräldrar.

För ungefär tjugo år sedan blev allt mer information om föräldraskap och barnuppfostran tillgänglig. I och med att det fanns mer litteratur att tillgå om ämnet blev föräldrarna mer nyfikna på hur de själva var som föräldrar.

Man började tala om modernt föräldraskap och diskussioner kring fri uppfostran och curlingföräldrar tog fart.

Idag tar vi oftare barnets perspektiv i beaktande

Modernt föräldraskap handlar bland annat om att man idag oftare tar barnets perspektiv i beaktande än vad man tidigare gjorde.

- Föräldrar är idag mer medvetna om att föräldraskapet har en stor betydelse för hur barnet utvecklas och hur det påverkar barnet senare i livet som vuxen, säger Nina Isometsä, sakkunnig inom barn - och familjearbete vid Barnavårdsföreningen.

Närbild på en medelålders kvinna som tittar in i kameran
Bildtext Nina Isometsä, sakkunning inom barn och familjearbete vid Barnavårdsföreningen

Varför pratar vi så mycket om föräldraskap idag?

- Dels beror det på att det idag finns så mycket information om föräldraskap och barnuppfostran.

Man stöter ofta på olika teorier kring föräldraskap eftersom det skrivs och debatteras om det i medierna.

- Vi har också skapat en kultur där man lätt kan föra fram sina åsikter och många föräldrar har väldigt starka åsikter kring barnuppfostran och vill gärna diskutera det, påpekar Isometsä.

Många föräldrar kan känna sig osäkra i sin föräldraroll

Alla föräldrar vill sina barn väl. De vill ge barnet en god självkänsla och verktyg för att växa upp till en trygg vuxen som kan fungera i samhället.

Men informationsflödet och mängden åsikter gör att många föräldrar börjar känna sig osäkra i sin roll som förälder.

Om man själv inte har en stark åsikt kring barnuppfostran kan man lätt bli påverkad av alla diskussioner.

- Föräldrar måste våga lita på att det egna uppfostringssättet är tillräckligt bra. Försök hitta det där egna trygga sättet som känns bra för dig och ditt barn.

mor och far som tittar kärleksfullt på sitt lilla barn
Bildtext Lita på att du är en tillräckligt bra förälder.

Ditt barn kan behöva en helt annan uppfostringsstrategi än grannens barn.

Föräldrar som får sitt första barn känner sig också betydligt mer osäkra än föräldrar som får sitt tredje, fjärde eller femte barn.

- Att bli förälder för första gången kan väcka oro och starka känslor. Även om man läst mycket om föräldraskap så kan ansvaret man plötsligt har för ett barn väcka osäkerhet hos föräldrarna.

Ibland kan det uppstå konflikter när man börjar jämföra sig själv med andra föräldrar och sina egna barn med andras barn.

- Kom ihåg att barn kan vara väldigt olika till sin natur och ha väldigt olika personlighet. Ditt barn kan behöva en helt annan uppfostringsstrategi än grannens barn.

- Lyssna på vad barnet behöver – inte vad andra tycker och tänker. Och kom ihåg - barnet far sällan illa av att man ibland begår misstag som förälder, poängterar Isometsä.

Dagens föräldrar vill och ska berömma sina barn

För tjugo år sedan funderade föräldrar mycket på ifall barnen blir högfärdiga av att man berömmer dem och ifall man borde undvika det helt och hållet.

Idag vet man att det är bra att ge beröm åt ett barn - deras självkänsla blir starkare av det.

Framför allt ska man berömma barnet för vem de är, inte för vad de gör. Men det är okej att också berömma barnet för små saker som de lyckas med i vardagen.

- En del föräldrar känner att de måste öva på att ge beröm åt sina barn, ifall de själva inte fått beröm i sin barndom. Men de upplever att det känns bra att berömma sitt barn och att det är värt mödan för man ser hur gott det gör, säger Isometsä.

en mamma och en pappa kysser deras son
Bildtext Beröm ditt barn - deras självkänsla blir starkare av det.

Finns det ett rätt sätt att förhandla med sitt barn?

När man talar om modernt föräldraskap så dyker ofta diskussionen upp om hur man ska förhandla med sitt barn. Många föräldrar ställer ofta frågan: ”Vad vill du?” till sitt barn när hen bråkar och trotsar.

Hos vissa föräldrar kan det här förhandlingssättet ibland gå för långt.

- Man sitter och förhandlar med barnet i all oändlighet för att barnet ska lugna ner sig. Man blir helt enkelt osäker och vet inte hur man ska förhålla sig till barnet när hen inte lyder, säger Isometsä.

en mamma grälar med sin dotter som sitter på soffan och håller för öronen
Bild: lev dolgachov

Som förälder ska man inte vara rädd för konflikter. Och de flesta barn kan inte säga vad de vill eller vad de känner när de är upprörda, de måste först lugna ner sig.

- Ofta brukar vi poängtera till föräldrar som vi träffar att det är viktigt att de behåller sitt lugn i situationer då barnet testar sina gränser.

Det är föräldern som är den trygga vuxna som ska ha kontroll över situationen.

- Undvik att gå med i barnets känslostorm, då känner också barnet sig tryggare, framhäver Isometsä.

Barnet far sällan illa av att man ibland begår misstag som förälder.

Har dagens föräldrar en tendens att överanalysera sitt eget föräldraskap?

- Eftersom det finns så mycket information att tillgå om föräldraskap och föräldrarna vill barnets väl så finns det en risk att man ibland överanalyserar sitt eget föräldraskap.

Samtidigt är det en bra sak att dagens föräldrar har blivit mer självmedvetna.

- Man har lätt för att analysera sitt eget beteende och funderar över vad man nästa gång kan göra när en jobbig situation uppstår med barnet, säger Isometsä.

mamma med sina två söner
Bildtext Många föräldrar överanalyserar sitt eget föräldraskap.

När ska man lita på sin magkänsla och tänka att man är en tillräckligt bra förälder?

- Jag skulle säga att en förälder som känner att hen har ett bra förhållande till sitt barn, som känner barnets styrkor och svagheter och klarar av vardagen med sitt barn är en tillräckligt bra förälder. Lita på det du gör är tillräckligt bra.

Det är viktigt att föräldrar får prata om det som känns tungt i föräldraskapet.

- Att vara förälder är ett heltidsjobb. Det är inte något som du kan lägga på hyllan och återkomma till när du känner dig piggare och mindre stressad. Därför är det viktigt att man också har ett nätverk där man kan ventliera sina känslor och funderingar kring föräldraskapet, påpekar Isometsä.

Dagens föräldrar – terapigenerationen?

Idag har många föräldrar valt att gå i terapi för att diskutera sin egen barndom - något som deras föräldrageneration inte gjort i samma utsträckning.

Det en bra sak att dagens föräldrar har blivit mer självmedvetna.

Många föräldrar är rädda för att begå samma misstag som de upplever att ens egna föräldrar begick när de var barn.

- Om man känner att det är något i ens förflutna som man måste bearbeta så tycker jag det enbart är positivt att man får hjälp. Terapin kan hjälpa en att komma vidare i livet. Samtidigt kan det stärka det egna föräldraskapet, säger Isometsä.

Man och kvinna sitter i soffa och ser leende på varandra
Bildtext Många föräldrar är rädda för att göra samma misstag som sina egna föräldrar.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Vilka råd kan du ge till föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll?

- Prata med någon i din bekantskapskrets, någon nära vän eller ta kontakt med någon professionell, till exempel familjerådgivningen. Ett samtal kan ofta lösa många problem, konstaterar Isometsä.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega. Här kan du lyssna på hela intervjun:

Dagens föräldrar är självmedvetna och ibland överanalytiska

18:25

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln