Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad betalar Outi McDonalds lön för hela den tid hon var felaktigt uppsagd - handlar om nästan 450 000 euro

Från 2019
Uppdaterad 12.04.2019 11:04.
långhårig kvinna mot ljus vägg
Bildtext Outi McDonald.
Bild: Yle / Monica Slotte

Stadsstyrelsens personalsektion i Hangö har efter omröstning beslutat att läkaren Outi McDonald får lön för hela den tid hon var uppsagd. Stadsdirektören anser att det är ett felaktigt beslut.

Frågan väcker mycket starka åsikter i Hangö och tolkningarna av lagen går helt emot varandra.

- Staden har bara ”tåra” och ”tåra” och ”tåra”, som man säger i Hangö, alltså gjort bort sig, säger sektionens medlem Torbjörn Ekholm från SFP.

Det var Ekholm som föreslog att McDonald ska få lön för hela den tid hon har varit uppsagd. Det handlar om 26 april 2015 framåt.

Ekholms förslag vann och fick stöd av Vänsterförbundets Birgitta Gran och av SDP:s Aila Pääkkö som också är vice ordförande för sektionen.

Summan på 450 000 euro är det staden ska betala. Då socialavgifter dras av är slutsumman McDonald får nästan 370 000 euro.

Stadsdirektören anser att staden inte ska betala

Stadsdirektörens förslag till sektionen var att man bara skulle ha betalat lön från 23 november i fjol. Det var då Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att staden begick ett formellt fel när man sade upp McDonald.

I personalsektionen röstade ordföranden Sture Söderholm från SFP och Jouko Kavander från SDP för stadsdirektörens förslag.

Denis Strandell
Bildtext Denis Strandell.
Bild: Yle/Maria Wasström

Stadsdirektören Denis Strandell hänvisade till lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Strandell tolkar lagen så att eftersom grunden till uppsägningen av McDonald inte har prövats så handlar det i sig inte om en olaglig uppsägning.

Det är ett formellt fel som har begåtts och då behöver man inte betala någon utebliven lön.

Strandell är så övertygad om sin sak att han i protokollet meddelade avvikande åsikt mot beslutet.

Samtidigt medger han att lagen ändå inte är helt entydig.

- Vi har talat med experter som säger att det kan gå si eller så. Lagen har aldrig prövats. Det kan mycket väl hända att frågan om lönen behandlas i domstol. Då har vi ett prejudikat, säger han.

Ekholm tolkar lagen annorlunda

Torbjörn Ekholm är å sin sida helt övertygad om att lagen ska tolkas så att Hangö nog bör betala för utebliven lön. Han hänvisar till ett utlåtande från juristen Lauri Niittylä staden har begärt om.

- Jag har förstått att Niittylä har varit med och gjort lagen det nu handlar om. Och han säger i ett utlåtande klart och tydligt att staden ska betala.

Ekholm tolkar utlåtandet från Niittylä så att chansen är en promille stor att Hangö skulle vinna och inte behöva betala Outi McDonalds lön.

- Inte vill jag att staden ska betala någonting som staden inte behöver betala. Men jag tror nog att staden ska betala. Och bättre att betala nu än efter en rättsprocess när summan kanske är uppe i en miljon euro.

Utlåtandet från juristen Lauri Niittylä är sekretessbelagt, uppger kanslichefen Lasse Tallqvist till Yle Västnyland.

Han hänvisar till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

I paragraf 24 i punkterna 18 och 19 sägs att offentliga samfund inte behöver ge ut handlingar som står i strid med samfundets intressen i en rättstvist. Det kan handla om arbetskonflikter eller rättegångar.

En man med mustasch. Han heter Torbjörn Ekholm.
Bildtext Torbjörn Ekholm.
Bild: Yle/Petra Thilman

Ekholm poängterar att han är ny i politiken och att han har tvingats sätta sig in i ärendet under de två år han har varit med.

- Hela processen har varit en surdeg. Nu är det dags för staden att ta sitt ansvar, säger han.

Ekholm poängterar att fallet också handlar om en enskild människa. Han hänvisar också till sin egen rättskänsla som säger att om någon har sagts upp fel så bör den få lön för den tid den varit uppsagd.

Uppsägningen har inte prövats

Stadsdirektör Denis Strandell säger sig vara mycket besviken över att ingen rättsinstans har prövat grunderna till uppsägningen utan bara hävt uppsägningen på grund av att staden begick ett formellt fel.

- Både för stadens och McDonalds rättsskydd hade det varit bäst att grunderna till uppsägningen hade prövats, säger Strandell.

Staden beslutade i februari i år att McDonald får komma tillbaka på jobb och att man inte tänker säga upp henne på nytt. Förhandlingar pågår om exakt hur det här ska gå till.

Strandell vet ännu inte om eller hur han tänker gå vidare i ärendet.

En möjlighet är att han som stadsdirektör väljer att ta frågan till stadsstyrelsen. Eller att han eller någon annan person väljer att begära att ärendet omprövas. Då kommer det upp i stadsstyrelsen.

Sedan går det att besvära sig mot ärendet i normal ordning, så det kan hända att det sista kapitlet i berättelsen om uppsägningen av Outi McDonald inte har skrivits.

Det här har hänt i fallet Outi McDonald

Det var i slutet av år 2014 Hangö stadsstyrelse beslutade flytta Outi McDonald från sin tjänst som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare.

I mars 2015 beslutade stadsfullmäktige att man avskedar Outi McDonald. Orsaken var att hon anklagades för förskingring och för att ha överträtt sina befogenheter.

Efter en lång rättsprocess, som fick ett sista avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen den 23 november i fjol, stod det klart att Hangö stad hade begått ett formellt fel då man avskedade McDonald.

Eftersom McDonald hade flyttats över till en tjänst som hälsocentralläkare var det grundtrygghetsnämnden som skulle avskeda henne och inte stadsfullmäktige.

Under tiden har en annan rättsprocess rullat på kring Outi McDonald. Det handlar om anklagelserna om förskingring.

Outi McDonald hade tagit föråldrat vårdmaterial, bland annat bandage och engångshandskar, som skulle slängas bort och donerat det till välgörenhet.

McDonald hävdade att hon agerade enligt tidigare praxis medan staden hävdade att hon gjorde det utan tillstånd.

I tingsrätten dömdes McDonald för brott, men lämnades utan straff. Åbo hovrätt förkastades åtalen.

Hangö stad gick inte vidare med fallet utan McDonald ska få börja jobba vid staden igen.

Artikeln uppdaterades 12.4.2019 klockan 11.04 med uppgifter om varför juristen Lauri Niittyläs utlåtande är sekretessbelagt samt preciserade siffror kring Outi McDonalds lön.

Diskussion om artikeln