Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I höst breddas kvinnopars och ensamma kvinnors rätt till fertilitetsbehandling – ny enhet förbereds vid Kvinnokliniken

Från 2019
Gravid kvinna håller sig för magen

Kvinnokliniken i Helsingfors får i höst en enhet som märkbart breddar kvinnopar och ensamma kvinnors möjlighet till fertilitetsbehandling.
Vid den nya enheten grundas som bäst en cellbank.

I nuläget saknar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS helt en bank för könsceller.

– Alla fertilitetsbehandlingar har hittills gjorts med könsceller, då inom heteropar, säger Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid HNS.

Detta har i praktiken inneburit att kvinnopar och ensamma kvinnor inte kunnat få fertilitetsbehandling via den offentliga vården.

I stället har de varit tvungna att söka sig till den privata vården, om de har haft ekonomisk möjlighet till det.

Bedömningskriterierna ändras

Linjedragningen vid de offentliga sjukhusen har tidigare varit att fertilitetsbehandling ges på medicinska skäl, inte på sociala.

Detta har fortgått trots att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har förbjudit ett enskilda patientgrupper diskrimineras.

Nu ska linjedragningen ändras så att också sociala aspekter beaktas i bedömningen om vem som lämpar sig att bli förälder.

– Samma kriterier ska användas nationellt vid alla offentliga sjukhus, säger Mäkijärvi.

Hus:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi
Bildtext Bedömningskriterierna för vem som lämpar sig att bli förälder ska framöver också beakta sociala aspekter, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.
Bild: Kari Ahotupa / Yle

Offentlig finansiering kom aldrig

Mäkijärvi berättar att följande steg är att få frivilliga att donera könsceller till banken.

– Vi kommer lägga ut annonser om det i bland annat tidningar, säger Mäkijärvi.

Diskussioner om huruvida det är rättvist att inte alla kvinnor har samma rättigheter till fertilitetsvård, har varit på tapeten under flera år.

Mäkijärvi menar att viljan funnits, men pengarna saknats.

– Flera instanser har tagit upp frågan, men inga instanser eller ministerier har fattat beslutet om att verksamheten ska finansieras offentligt.

Mäkijärvi tillägger att då HNS ledning i oktober 2018 fattade beslut om att finansiera verksamheten, körde förberedelserna för den nya enheten genast i gång.

– Man har länge väntat på ett landsomfattande beslut om finansiering, men det har inte kommit.

Helsingin Sanomat var först ute med nyheten.

Diskussion om artikeln