Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Samlingspartiet vill inte minska Finlands utsläpp snabbare än resten av EU - Mykkänens svar i Yles valdebatt var ett missförstånd

Från 2019
Bild av alla deltagare i Yles tvåspråkiga valdebatt inför riksdagsvalet 2019.
Bildtext I Yles tvåspråkiga valdebatt 8.4 protesterade Samlingspartiets Kai Mykkänen (längst ned till höger) mot sin partiordförande Petteri Orpos svar i Yles klimatenkät, som visades med grafik på studiogolvet.
Bild: Yle

Det förblev oklart exakt vad Samlingspartiet anser om utsläppsminskning efter Yles tvåspråkiga valdebatt i måndags. Borde eller borde inte Finland minska sina utsläpp mer än vad EU kräver? Kai Mykkänen medger nu att hans motstridiga uttalande handlade om en feltolkning.

I Yles tvåspråkiga valdebatt fick deltagarna förtydliga partiernas åsikter om hur snabbt Finland borde skära ned sina utsläpp jämfört med resten av EU. Som utgångspunkt presenterades partiernas svar i Yles stora klimatenkät från februari.

I enkäten fick partiordförandena ta ställning till följande påstående: “Finland bör minska utsläppen med 55 procent till 2030 även om EU-länderna inte gör det”. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo svarade nej.

Men när tidigare inrikesministern Kai Mykkänen, som representerade Samlingspartiet i debatten istället för partiordförande, ombads motivera partiets linje ställde han sig på tvären.

Programmet är inte längre tillgängligt

– Det här måste vara ett fel, (...) så står det inte i vårt program. Vi utgår från att det bästa vore om hela EU kom upp till 55 procent under Finlands ordförandeperiod, sa Kai Mykkänen på finska.

Svenska Yles politiska reporter Marianne Sundholm ställde en preciserande följdfråga på svenska.

– 55 procent till 2030, också utan att alla andra EU-länder gör det? frågade Sundholm.

– Ja, svarade Mykkänen.

Ulkomaan kauppa- ja teollisuusministeri
Bildtext Tidigare inrikesministern Kai Mykkänen förde Samlingspartiets talan i Yles tvåspråkiga valdebatt då partiordförande Petteri Orpo valt att inte delta på grund av tidsbrist.
Bild: Toni Määttä YLE

Tolkade frågan på annat sätt

Mykkänens uttalande gick stick i stäv med partiordförande Orpos svar i Yles klimatenkät, där Orpo betonade att Finland inte på eget bevåg bör minska sina utsläpp mer än hela EU. I nuläget har EU har förbundit sig vid att minska utsläppen med 40 procent tills 2030 jämfört med år 1990.

– Samlingspartiet har förbundit sig att skärpa EU:s utsläppsminskning till 55 procent, med betoning på utsläppshandel. Ungefär hälften av Finlands utsläpp ingår i EU:s utsläppshandel, som handlar om att uppnå gemensamma EU-mål utan att bestämma i vilket land nedskärningarna görs. Därför är det inte ändamålsenligt för Finland att sätta upp nationella mål för utsläppsminskning för år 2030, skriver Petteri Orpo i sin motivering i enkäten. Läs originalsvaret på finska här.

Förutom Samlingspartiet svarade även Kristdemokraterna, Centern, Blå Framtid och Sannfinländarna nej på denna fråga i klimatenkäten.

Kai Mykkänen konstaterar tre dagar efter Yles valdebatt att han uppfattade frågan på ett mer allmänt plan, inte som en konkret fråga om Finlands roll som ett eventuellt föregångarland inom EU.

– Jag tolkade det som ett påstående om vad vi vill att Finland ska uppnå i fråga om utsläppsminskningar, skriver Mykkänen i ett mejl.

Vill inte se solospel i EU

I Samlingspartiets miljöprogram, som publicerades i januari i år, nämns att partiet vill snabba upp EU:s "utsläppstalko" och få till stånd utsläppsminskningar på åtminstone 55 procent för EU. Någon formulering om storleken på Finlands minskningar jämfört med resten av EU finns däremot inte.

Kai Mykkänen menar att det inte finns utrymme för solospel inom EU:s utsläppshandel.

– EU har en väletablerad praxis om att inte sätta upp nationella mål inom utsläppshandelssektorn. Målen fastställs istället varje år gemensamt för hela EU utgående från utsläppsrätterna, skriver Mykkänen i ett mejl på torsdagen.

Kontentan är alltså att de tittare som kände sig förvirrade efter Mykkänens uttalande i Yles tvåspråkiga valdebatt i måndags ska läsa partiordförande Petteri Orpos enkätsvar som representerar Samlingspartiets linje om utsläppsminskningar.

Programmet är inte längre tillgängligt