Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt äldrecenter planeras i centrum av Ekenäs

Från 2019
Nymålad gammal träfastighet.
Bildtext Gamla sjukvårdsskolan i Ekenäs har fasadrenoverats.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Raseborgs stad planerar att skapa ett nytt center för äldre i den gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsvägen 5 i Ekenäs.

I framtiden är det möjligt att all dagverksamhet i Raseborg ordnas här.

Mera utrymme för motion och rådgivning

I fastighetens första våning finns lokaler som lämpar sig för dagverksamheten, seniorrådgivningen och hemförlovningsteamet.

Också motionsrådgivningen för äldre kunde flytta hit och olika slags gruppverksamhet kunde ordnas här.

I den gamla sjukvårdsskolan finns dessutom rymliga badrum som kan utnyttjas av de klienter inom hemvården och dagvården som inte har lämpliga badrum i sina hem.

Man är minnessjuk från måndag till söndag och därför måste verksamheten erbjudas alla dagar

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg

För tillfället finns dagverksamheten och seniorrådgivningen i Ekenäs i äldreboendet Hagahemmet. Lokalerna är inte lämpliga bland annat för att de är för trånga och för lyhörda.

Raseborgs stad planerar att flytta Hagahemmets övriga verksamhet till nya och mera ändamålsenliga lokaler i Gammelboda en bit utanför Ekenäs centrum.

Staden utvecklar den rehabiliterande dagverksamheten

Dagverksamheten i Raseborg fungerar för tillfället på fyra olika plaser. Det är på Köpmansgatan 26 i Karis, i Sophiehemmet i Pojo, i den så kallade hälsogården i Tenala och på Hagahemmet i Ekenäs.

Under våren pågår ett utvecklingsprojekt för att omorganisera dagverksamheten för äldre i Raseborg. Orsaken är bland annat att verksamheten fungerar på lite olika sätt på olika håll i staden.

Meningen är att verksamheten ska stöda äldre som bor hemma och också fungera som stöd för närståendefamiljer. Målet är att arbetet är färdigt hösten 2019.

- Då är det meningen att det ska finnas betydligt mera än bara dagklubb, säger Kirsi Ala-Jaakkola, som är Raseborgs chef för äldreservice. Verksamheten ska bland annat fokusera på att vara rehabiliterande och varje klient ska ha en egen vårdplan.

Kontinuerlig service behövs

- Man är minnessjuk från måndag till söndag och därför måste verksamheten erbjudas alla dagar. Det är inte möjligt om det inte sker på ett och samma ställe, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

För tillfället ordnas det till exempel dagverksamhet tre dagar i veckan i Pojo och en dag i veckan i Tenala.

Staden måste också ta i beaktande att verksamheten ska erbjudas på olika språk och för olika klientgrupper.

Det finns äldre som är minnessjuka och andra äldre som främst är ensamma och behöver hjälp för att ta sig ut ur sitt hem.

- Därför är det bättre att organisera verksamheten på ett ställe och i stället ordna en smidig transport från olika håll i Raseborg, säger Ala-Jaakkola.

Mera kvadratmetrar och högre hyra

Den interna hyran för verksamheten som planeras flytta från Hagahemmet till Raseborgsvägen 5 är drygt 28 000 euro för närmare 250 kvadratmeter.

På Raseborgsvägen 5 uppgår den interna hyran för den planerade verksamheten till närmare 90 000 euro för ungefär 750 kvadratmeter.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände flytten från Hagahemmet till Raseborgsvägen 5 på sitt möte i torsdags (11.4).

Diskussion om artikeln