Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Så här kunde Kyrkfjärdens skola i Ingå se ut om några år

Från 2019
En ritning över ett hus i trä med stora fönster.
Bildtext Så kan skolan komma att se ut.
Bild: Ingå kommun

Den nya skolbyggnaden i Ingå centrum ska byggas så miljövänligt som möjligt och placeras på södra sidan av den nuvarande skolan. Så lyder projektplanen som godkändes med små ändringar i tekniska nämnden på tisdag (16.4).

Det var i januari som kommunstyrelsen bad tekniska nämnden göra upp en plan med kostnadsberäkningar och granska möjligheterna för extern finansiering för det nya skolbygget.

En ritning av en ny byggnad med mörkt tak och brun fasad. Byggnaden har ritats in bredvid en redan befintlig annan byggnad.
Bildtext En eventuell gymnastiksal skulle byggas mellan byggnaderna.
Bild: Ingå kommun

Den nya skolbyggnaden ska ge plats för 180-200 elever inkludera ett produktionskök. Planen är att den byggs söder om den nuvarande byggnaden, det vill säga mellan stenhuset som ska rivas och Museivägen.

På så sätt kan man utnyttja den gamla byggnaden under arbetets gång och behöver inte lägga pengar på tillfälliga lokaler.

Som tillfällig förbindelse är det tänkt att man har en inglasad korridor. Då kan man också tillfälligt använda den nuvarande gymnastiksalen och skjuta upp byggandet av en ny idrottslokal. Mellan de två byggnaderna finns en plats tänkt för en eventuell idrottslokal i framtiden.

Bildnings- och välfärdsnämnden ska ta ställning till planerna på onsdag (17.4).

Beslut om finansiering fattas senare

Projektplanen sätter ramarna för projektet men i planen slår man inte fast entreprenadform. Man vill bibehålla möjligheten till olika byggnadstekniska lösningar, till exempel kan man tänka sig att bygga i moduler.

I samband med att det slutliga byggbeslutet fattas kan man sedan besluta om finansieringsmodell.

Projektet kan finansieras med hjälp av lån, fastighetsleasing eller enligt livscykelmodell.

Trä istället för betong

Målet är att bygga så miljövänligt som möjligt. Därför har man riktat in sig på trä eftersom trä under byggnadsskedet har betydligt mindre koldioxidutsläpp än betong. Tekniska nämnden har också utrett kostnaderna för olika fasader i trä.

Överlag riktar man in sig på förnybara energiformer och material med låga koldioxidutsläpp.

Man har räknat med att projektet kostar kring 8,3 miljoner euro och den preliminära tidtabellen föreslår att skolan står färdig i januari 2022.