Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Byggplanerna på Kvinnoön i Ekenäs skärgård får mera kritik

Från 2019
Uppdaterad 15.04.2019 13:12.
tygtält invid havet
Bildtext Planerna får kritik från många håll.
Bild: Monica Slotte / Yle

Kritiken mot den planerade kvinnoön ökar i Raseborg.

Också miljö- och byggnadssektorn i Raseborg har nu en hel del invändningar mot byggplanerna på den så kallade kvinnoön i Ekenäs skärgård. Byggnaderna anses vara felplacerade och det finns risk att miljön belastas för mycket.

Företagaren Kristina Roth har startat en retreat för kvinnor på Fjärdskär i Raseborgs östra skärgård. Ön är lite på 3,6 hektar stor och finns cirka 18 kilometer sydost om Ekenäs.

För att kunna utveckla sin verksamhet har hon ansökt om att få ändra på stranddetaljplanen. Bland annat vill hon få mera byggrätt för att kunna bygga ut verksamheten och bättre betjäna turismen.

Samma behandling av alla markägare

I egenskap av byggnadstillsynsmyndighet skulle nämnden ge ett utlåtande till planförslaget. Ärendet återtogs så nämnden behandlade det inte på sitt möte 10.4.

Men byggnadstillsynens beredning inför behandlingen innehåller en hel del kritiska åsikter om planerna på stranddetaljplan.

I förslaget skulle byggrätten vara 690 kvadratmeter, vilket är dubbelt så mycket som den nuvarande byggrätten tillåter.

Tjänstemannen undrar vad det skulle innebära om förslaget till stranddetaljplan godkänns. Eftersom markägare bör behandlas rättvist frågar sig tjänstemannen vilken kedjereaktion det kan leda till.

Om de rättsliga förutsättningarna finns bör även andra markägare beviljas lika effektivt byggande. Detta skulle märkbart försvåra förverkligandet av den nu rättsverkande strandgeneralplanen, står det i förslaget till utlåtande som tjänstemannen har skrivit.

För nära stranden

I förslaget till stranddetaljplan har man inte heller tagit ställning till varför byggnaderna på ön är placerade närmare stranden än generalplanen tillåter.

Tjänstemannen påpekar att man inte kan placera byggnader endast 20 meter från stranden eftersom det inte överensstämmer med övrigt byggande i området. Eftersom alla borde behandlas jämlikt ska både gäststugor och ekonomibyggander placeras 40 meter från strandlinjen.

Flera byggnader har också stora altaner. I planen borde det framkomma hur stora de är i proportion till inkvarteringsstugorna, som är 20 kvadratmeter stora.

Huvudbyggnaden på 290 kvadratmeter är placerad på en olämplig plats i den föreslagna planen. Den borde placeras 40 meter från strandlinjen och närmare holmens mitt där den inte är lika synlig. Huvudbygganden borde också byggas i en våning eftersom det passar bättre in i terrängen.

En del ingrepp redan utförda

I planförslaget saknas byggrutor för de övriga bygganderna. Tjänstemannen konstaterar också att märkbara ingrepp som inte stämmer överens med planförslaget redan har utförts på holmen.

"Hotar naturen och miljön"

Byggnadstillsynens utlåtande behandlades alltså inte i nämnden.

Men miljö- och byggnadsnämnden är också stadens miljövårdsmyndighet. Nämnden gav därför också ett utlåtande i egenskap av miljövårdsmyndighet.

I det konstateras att Fjärdskär inte lämpar sig för turism och inkvartering i stor skala. Byggplanerna har sannolikt konsekvenser för fågellivet på ön och den hotade ejdern kan påverkas negativt.

Enligt utlåtandet kan en liten ökning av byggrätten från nuvarande 240 kvadratmeter därför vara möjligt.

Nämnden anser att den stora mängden gråvatten som ska ledas till ett ställe på ön är problematiskt.

Också Raseborgs planläggningsnämnd har tidigare uttalat sig skeptiskt om den stora byggrätten som föreslås för Fjärdskär.

Också miljöföreningen Raseborgs Natur anser att den planerade byggrätten är för stor.

Artikeln uppdaterades måndagen 15.4.2019 vid 13-tiden med uppgiften om att förslaget till byggnadstillsynens utlåtande inte behandlades i nämnden utan förslaget till utlåtande återtogs. Endast miljövårdsmyndighetens utlåtande behandlades. Ordet nämnd ersattes därför på flera ställen med ordet tjänsteman eller sektor.

Diskussion om artikeln