Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flera västnyländska föreningshus får pengar för att bevaras

Från 2019
Skyltar utanpå föreningshuset Tunaborg i Snappertuna.
Bildtext Hembygdens vänner i Snappertuna fick pengar för Tunaborg.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

Närmare 263 000 euro beviljas i statsunderstöd till föreningshus i Nyland i år. Pengarna är avsedda för att hjälpa bevara föreningshusen och för att göra dem mer funktionella.

De hus i Västnyland som fick understöd är:

Backgränd Hembygdsförenings Backdala: 13 200 euro

Hembygdens Vänner i Snappertunas Tunaborg: 5 600 euro

Karis Ungdomsförenings Borgkila: 7 200 euro

Karis Östra Ungdomsförenings Hagalund: 13 200 euro

Karjalohjan Maaseutuseuras Karjalohjan Seurojentalo i Karislojo: 2 400 euro

Stiftelsen Thorsborgs Thorsborg i Svartå: 13 500 euro

Totalt ansökte 42 nyländska föreningar om pengar, varav 27 beviljades understöd.

Det är Finlands Hembygdsförbund som beviljar understöden. Förbundet är en centralorganisation för finskt hembygdsarbete.

Förbundet arbetar bland annat med att främja mångsidig finsk kultur utveckla och stöda hembygdsarbete. Förbundet värnar också om kulturmiljöer och naturvärden.

Diskussion om artikeln