Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Vad är viktigt på riktigt? - med cirkulär ekonomi kan vi leva smartare

Från 2019
Uppdaterad 06.05.2019 07:51.
En farfar eller morfar håller sitt barnbarns hand medan de promenerar på en gångväg omringad av gröna träd och natur.
Bild: Mostphotos/David Pereiras Villagrá

Det finns hur mycket lösningar som helst för att dämpa klimatförändringen, men någonting hindrar oss från att handla.

Ett positivt samtal om framtiden är vad vi behöver och vi behöver definiera hur en bättre framtid ser ut. Vad är exemplevis välmående i ett bredare perspektiv, frågar experterna på cirkulär ekonomi, Laura Järvinen och Hanna Mattila på Sitra.

- Vi måste definiera välmående på ett nytt sätt. Välmående som inte bara är synonymt med konsumtion, säger Laura Järvinen.

- Vi behöver fundera över vad som är viktigt för oss. Är det familjen, naturen eller andra saker än att köpa nya grejer hela tiden som du sedan kastar bort.

Klimathotet känner vi alla till vid det här laget. Nu behöver vi få hopp om framtiden också.

- Vad är ett gott liv? Vi behöver tala mer om de sociala aspekter och vårt behov av gemenskap, säger Järvinen och Mattila. Klimathotet känner vi alla till vid det här laget. Nu behöver vi få hopp om framtiden också.

Ett gott liv ska i framtiden inte innehålla konsumtion och ägande i samma utsträckning som nu, utan andra aspekter av varandet.

Vi har bara ett jordklot. För närvarande förbrukar vi ändå naturresurser som motsvarar nästan fyra jordklot. Det har har vi hört redan många gånger.

I takt med att biodiversiteten, alltså mångfalden i naturen, minskar, har många ekosystem svårare att sköta om vår jord, till exempel att svara mot klimatförändringen eller föroreningarna.

Här kan konsekvenserna på människors hälsa, välfärd, utkomst och till exempel matproduktionen vara dramatiska. Det här har vi också läst förut.

Eftersom hållbarhetskrisen har uppstått till följd av våra mänskliga handlingar måste vi också kunna lösa den, åtminstone delvis. Lösningen är att gå över mot koldioxidneutral cirkulär ekonomi. Den kan låta svårt och abstrakt men det är det inte.

Fem viktiga steg mot cirkulär ekonomi

  1. Minska konsumtionen av nya saker. Dela och hyra i stället för att äga
  2. Återanvända mer
  3. Designa produkter och förpackningar smartare
  4. Återvinna mer material
  5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas.
En animation på ett kretslopp inom cirkulrä ekonomi.
Bildtext En stor del av det här kan vi påverka med våra vardagsval. Men det här kräver också ett nytänkande och en förändring av hela samhällets verksamhet.
Bild: Henri Salonen/Yle

De antaganden och modeller som vår ekonomiska tillväxt och vår välfärdsuppfattning har grundat sig på de senaste decennierna fungerar inte längre.

Positiva samtal om framtiden

Man har genom forskning kommit fram till att med nuvarande lösningar kan man minska på växthusgasutsläppen med 37 procent.

Man behöver inte göra så stora förändringar i sitt vardagsliv, utan man kan börja med att tänka på ett nytt sätt. Hur rör jag mig? Tar jag alltid egen bil eller åker jag buss eller cyklar?

Är det nödvändigt för mig att flyga? Kunde jag resa med tåg i stället? Eller ta båt? Redan de här valen har en stor betydelse.

Hemma kan du ha förnybar energi, det är också en stor sak, säger Laura Järvinen. Och en lätt sak att förändra. Och sen förstås att undvika matsvinn men också att äta mera inhemska grönsaker och kanske lite mindre kött och mera inhemsk fisk.
Med sådana vardagshandlingar är det lätt att börja leva mer hållbart.

Bildtext Källa: Sitra

Närmare 70 procent av växthusgasutsläppen i Finland uppkommer i och med konsumenters beslut: hur vi bor och rör oss, vad vi äter och köper.

Genom vanliga val i vardagen kan vi också minska utsläppen markant. Organisationerna och föreningarna har en central roll i att inspirera medborgare och åstadkomma samhälleliga ändringar

Alternativ som hjälper dig att minska på dina utsläpp i trafiken

Det är bra både för miljön och hälsan att cykla. Alltid är det ändå inte möjligt att välja mellan cykel och bil men det finns också andra alternativ.

Cyklas står parkerade vid en åstrand.
Bild: Mostphotos/Gudellaphoto

I Borgå pågår ett pilotprojekt man kallar Byaskjussen som är en ny typ av samåkning för byarna i norra Borgå. Den nya trafiktjänsten är en kombination av taxiskjuts och busstrafik. Skjutsen beställs och betalas med appen Kyyti som man kan ladda ner i mobiltelefonen.

- På många ställen över hela landet finns det möjligheter att söka lösningar som ger mindre utsläpp. Det är också viktigt att tänka på vilket bränsle som används. Biogas är bra. Vi behöver fler konsumenter som väljer biogas, säger Hanna Mattlila.

- Om man tänker på individnivå, hur man kan påverka till exempel stadsplaneringen, så är det ju viktigt att rösta, tillägger hon.

På kommunnivå kan man vara aktiv som invånare kanske vara föreningsaktiv eller starta namninsamlingar för klimatvänligare beslut.

Två händer som håller i en boll med ett träd i.
Bild: Mostphotos

Från listan med 100 smarta vardagsåtgärder kan du välja vad som passar dig och din livssituation. Vill du förändra ditt vardagsliv lite eller genomgående?

Från hot till möjlighet

- Vi på Sitra vill inte beskylla människor utan i stället berätta att det redan finns lösningar som man kan tillämpa, säger både Laura Järvinen och Hanna Mattila.

- Vi samarbetar med skolor och med sammanlagt 75.000 elever på olika stadier. Målet är att alla i framtiden ska vara experter på cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är inte bara ett ämne utan det ska ingå i alla ämnen där det är möjligt.

Närmare 70 procent av växthusgasutsläppen i Finland uppkommer i och med konsumenters beslut: hur vi bor och rör oss, vad vi äter och köper.

― Sitra

- Det är viktigt att man har möjlighet att utbilda sig genom hela livet för att samhället och också arbetslivet förändras i en sådan snabb takt.

- Vi ska inte vara rädda för förändring!

Sitra har varit med och finansierat pilotprojekt för alla utbildningsstadier. Det är viktigt att barn och ungdomar lär sig om cirkulär ekonomi och tar hänsyn till till det på alla livets områden. Det är inte bara en miljögrej eller ett ärende som behandlas i stads- eller kommunal förvaltningen utan det är någonting som vi alla kan påverka med våra egna val.

Konkret exempel på ett kretslopp inom cirkulär ekonomi

Kampanjen #Mina favoritplagg, som startade i januari det här året, vill uppmuntra finländarna att bära sina favoritplagg med stolthet i stället för att hela tiden köpa nya kläder.

Herrkläder i klädaffar
Bild: Mostphotos

Med kampanjen vill man också informera om att textilindustrin är den näst mest förorenande industribranschen i världen efter oljeindustrin. I Finland slängs årligen cirka 70 miljoner kilo textilavfall. Det är 13 kilo per finländare.

Kampanjen vill väcka finländarna till insikt om de effekter som textilindustrin har på miljön och få människor att kräva alternativ för engångsmode.

I Finland håller man som bäst på att utveckla system för återanvändning av kläder för vi har tillsvidare inget.

- Men det vi alla kan göra redan nu är att köpa färre plagg och köpa bättre kvalitet och använda samma kläder i många år. När kläderna väl är slutslitna kan man föra dem till återvinning som hoppeligen finns i Finland inom några år, säger Hanna Mattila.

Här kan du se en video om vad som händer med dina ratade kläder:

Vart förs ratade kläder? - Spela upp på Arenan

Klimatångest kontra bekvämlighet

Bekvämlighet kan vara ett hinder: Varför ska vi börja ändra på vår egen eller organisationens verksamhet om allt känns lätt och trevligt just så här?

Kanske för att det i längden är ohållbart eller för att det går att göra saker på ett miljövänligare sätt, ganska enkelt och billigt.

I Björneborg har man valt att testa ett nytt sätt att ta till vara svinnmat från skolorna. Man delar ut den till invånarstugor och till arbetslösa.

I Vanda har man på gång ett liknande pilotprojekt med svinnmat, Gemensamt bord, som genomförs av Vanda stad och församlingarna i Vanda. Det förenar människor genom att ordna gemensamma luncher tillredda av svinnmat.

Tiotals andra städer i Finland har uttryckt intresse.

- Ett sådant här projekt kan vara lite arbetsamt i början då det handlar om att tänka på ett nytt sätt men det kan absolut göras.

Kasviksia ja hedelmiä pöydällä.
Bild: Outi Kuitunen / YLE

- Med de resultat vi får från de här olika pilotprojkten kan vi sedan visa för andra att det går att göra. Ni kan välja att ta den här modellen eller utveckla en egen modell enligt egna behov som fungerar för er stad eller kommun, säger Laura Järvinen.

Det här är ett effektivt och tryggt sätt att sköta svinnmat. Det skapar både arbetsplatser och gemenskap.

- Den sociala aspekten är viktig. Välmående och livskraft för en stad eller ett område är viktiga aspekter med vilka man kan locka företag till området och på det sättet få in skattepengar, tillägger Hanna Mattila.

Vi behöver tala om de lösningar som redan finns och det finns finansiering att få för konkreta experiment med cirkulär ekonomi.
Det krävs ofta extra finansiering för att komma igång. Finansiering av personresurser, alltså pengar till lön för de som arbetar i projektet.

Men vi behöver också företag som kan sälja service inom cirkulär ekonomi. Det finns redan företag som säljer belysning i stället för lampor.

Det krävs offentliga upphandlingar för att skapa en marknad.
- Hurudana kriterier sätter man när man gör offenliga upphandlingar. Det är inte bara priset, det ska finnas kvalitativa, hållbara kriterier också.

En vision av välmående

Vi behöver tala om välmående. Vi behöver definiera vad vi menar med välmående. Vi behöver ha en vision av välmående.

Vi har bara ett jordklot och vi måste leva så att vi inte överanvänder resurserna och så att man har ett meningsfullt liv. Meningen med livet behöver kanske inte komma i från att man måste köpa någonting nytt eller att man måste äga.

En flicka och en kvinna paddlar i en lugn naturskön vik i solsken.
Bild: Monkey Business Images

I den tid vi lever i nu känner många sig ensamma och via gemenskap kan man få en känsla av större mening med livet. Kanske du kan träffas mera med din granne och ni kan låna och byta saker med varandra?

Möjligheten att spara pengar kan för många vara en drivkraft till att börja leva mer miljövänligt. Miljöhoten är globala och vi i Finland kan vara med och erbjuda lösningar som också skapar arbetsplatser, det är det språk som politker förstår, skrattar Laura Järvinen.

Vi ger verktyg och konkreta exempel på var man kan börja!

- Vi har samlat exempel på kommunivå och på företagsnivå för att visa att det redan finns lösningar. Det finns företag som anammat den nya businessmodellen och redan existerande företag kan förändra sitt sätt att göra saker på. Det betyder inte att man måste skapa ett helt nytt företag. Man kan få hjälp, avslutar Hanna Mattila.

- Vi ger verktyg och konkreta exempel på var man kan börja!

På den här webbsidan finns det verktyg och tips till företag för att övergå till cirkulärekonomiska lösningar.

En ny ekologisk skattereform?

Beskattning är ett effektivt sätt att styra samhället och ekonomin, och kunde utnyttjas ännu mer också i klimatpolitiken.

En hållbar utveckling genom beskattning kunde minska på utsläppen och på samma gång stärka sysselsättningen och ekonomin – utan att glömma bort social rättvisa.

En skattereform som skulle beskatta utsläpp hårdare och arbete mindre.

Här kan du läsa Sitras nya undersökning.

Här hittar du verktyg och inspiration för att hålla en konstruktiv klimatdiskussion.

Vad är Sitra?

Tätt packad papp i olika färger för återvinning.

Spara pengar med cirkulär ekonomi – Tio frågor och tio svar

Cirkulär ekonomi handlar om att ta tillvara och återanvända.

Diskussion om artikeln