Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Många misstänker risk för mera censur då Ryssland går in för att isolera sitt internet-nätverk från omvärlden

Från 2019
Uppdaterad 16.04.2019 09:55.
En flicka håller händerna framför sin mun.
Bild: Mostphotos/Giulio Fornasar

Det är oklart om det går att helt isolera nätet, men det står klart att det blir dyrt.

Då det ryska parlamentets underhus Duman i dag klubbar igenom ett lagförslag om ett suveränt ryskt internet-nätverk vet parlamentsledamöterna egentligen inte vad de beslutar. Ingen har nämligen tidigare stängt av det internationella informationsflödet, och ingen vet heller om det verkligen går att genomföra.

Trots det är det klart att förslaget blir till lag. Lagförslaget har stöd i Kreml, och det Putin vill, det vill också parlamentet.

Ska skydda samhället mot fientliga attacker

Idén om ett isolerat nätverk har lanserats som en säkerhetsåtgärd. Genom att stänga av informationssignaler från utlandet är det meningen att förhindra fientliga intrång.

Det centrala är att säkra viktiga funktioner som till exempel telefontrafik, el- och vattenförsörjning och militär informationsgång. Det handlar alltså om livsviktiga samhällsfunktioner som varje stat försöker skydda.

Misstankar om censur

Ryssarna är emellertid inte helt övertygade att enbart strävan efter säkerhet ligger bakom lagen.

Många tror att lagen också, och kanske i första hand, kommer att användas för att ytterligare övervaka och begränsa fritt åsikts- och informationsutbyte mellan människor. Alltså i praktiken för censur.

Misstänksamheten beror till stor del på att Ryssland under de senaste åren på så många sätt har kringskurit yttrandefriheten. Tusentals människor, särskilt i storstäderna, har också gått ut i protest mot lagförslaget.

I praktiken betyder ett isolerat internet att alla servrar som för signalerna vidare ska finnas inom Ryssland och de ska vara utrustade så, att det går att koppla loss dem från det världsomfattande nätet. I folkmun har projektet fått namnet RU-net.

Kod på datorskärm.

Varje internationell informationssignal måste stoppas

I dag finns det sju enorma centralservrar i Ryssland, den största av dem finns i Moskva och är tillika störst i världen. Det ryska nätet använder dessutom några servrar utomlands, och de är avgörande för att nätet ska fungera.

För att isolera det ryska nätverket till att omfatta bara inrikes uppkopplingar måste varje koppling mellan Ryssland och utlandet stängas till. Det kan vara omöjligt eftersom internet bygger på att informationssignalerna automatiskt söker sig nya banor om något flöde är tilltäppt.

Ryssland lyckas eventuellt inte med det som Kina klarar av därför att Ryssland i det här fallet har vaknat sent. Kina isolerade från början sig från det världsomfattande nätet, medan Ryssland lät sin internetutveckling vara internationell.

Ingen vet heller hur mycket isoleringen kan tänkas kosta. Det finns oerhört varierande uppskattningar, från så lite som 30 miljoner euro per år upp till två miljarder. Den som får i uppdrag att sköta isoleringen och leverera den utrustning som behövs kan hur som helst räkna med en god inkomst.