Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kim Malag är filippinsk sjukskötare vid Attendos vårdhem i Uppsala, där Gerd Jansson får äldreomsorg. Kim kompletterar sin filippinska utbildning för att få yrkesrättigheter i Sverige.

"Vi är illa tvungna att betala" - filippinska sjukskötare har krävts på olagliga avgifter för att komma till Finland

Från 2019
Uppdaterad 23.04.2019 10:06.

Stora finländska vårdföretag har i drygt tio års tid rekryterat filippinska sjukskötare till vårdhem för äldre. En del av de här sjukskötarna arbetar i åratal med enklare hjälpsysslor trots att de har en god universitetsutbildning från Filippinerna. Alla får inte betalt som de borde, och några har krävts på olagliga avgifter.

Shielou Gomeyac blev rekryterad till ett av Attendos servicehem i Helsingfors år 2012. På den tiden var det företaget Opteam som valde ut sjukskötare och utbildade dem på Filippinerna. Shielou upplevde att hon och de andra sjukskötarna blev väl behandlade.

I Finland fick gruppen närvårdarutbildning och skötarna fick bättre betalt än många av de filippinska sjukskötare som har kommit senare till Finland.

– Jag gjorde praktik på vårdhem för äldre, där var arbetet väldigt tungt fysiskt. Jag arbetade på servicehemmet för mentalpatienter, det var psykiskt tungt, säger Gomeyac.

De filippinska sjukskötarna i Finland och företagen som rekryterar

Svårt komplettera utbildning i Finland

Efter fem år vid Attendo lyckades Shielou Gomeyac komma in på en sjukskötarutbildning i Finland. Hon tvingades söka in med finländare som helt saknade examen från tidigare.

– Jag var den första som kompletterade en filippinsk sjukskötarutbildning på Laurea. De visste inte riktigt hur de skulle göra, så det tog ett och ett halvt år för mig att bli färdig, säger Shielou.

Hon är nöjd över att åter arbeta på operationssal. Det gjorde hon också på Filippinerna.

Shielou Gomeyac har efter drygt fem år i Finland äntligen fått yrkesrättigheter som sjukskötare. Hon har en fyraårig universitetsutbildning till sjukskötare från Filippinerna och nu efter många om och men också en finländsk utbildning.
Bildtext Shielou Gomeyac arbetar nu som operationsskötare. När hon arbetade på Attendo avslöjade hon olagliga förmedlingsavgifter.
Bild: YLE/Henrik Leppälä

I Finland saknas ett system för komplettering av sjukskötarutbildning från länder utanför EU. Det finns tillfälliga projekt som har hjälpt filippinska sjukskötare till legitimation i Finland, men finansieringen har redan upphört.

De flesta filippinska sjukskötare arbetar till en början som vårdbiträden på vårdhemmen och studerar till närvårdare i Finland. Närvårdarstudierna är onödiga för utländska sjukskötare, anser tillsynsverket Valvira. Men vårdföretagen rekommenderar närvårdarutbildning eftersom många kommuner kräver en finländsk utbildning för att räkna med skötarna i bemanningen.

Norman Kim Malag har redan klarat yrkesprovet i Sverige

Attendo i Sverige började rekrytera filippinska sjukskötare år 2016. Kim Malag har arbetat drygt två år vid Attendo i Uppsala. Han har inte behövt gå några omvägar. Han fick genast lön som undersköterska i Sverige, och kunde börja komplettera sin utbildning.

Kim Malag hoppas få rätt att arbeta som sjuksköterska i Sverige i sommar.

– Jag har klarat av största delen av utbildningen, yrkesprov och författningsprov och praktik. Nu återstår bara språkprovet. Det är svårt, det handlar om fullständiga kunskaper i svenska, säger Malag.

Norman Kim Malag övar segertecken med Birgit Fröström på vårdhemmet Topelius i Uppsala.

Kim vinner på att han blev rekryterad till Sverige och inte till Finland. Lönen är högre och han får snabbare yrkesrättigheter. Kim med Gerd Jansson på vårdhemmet.

Malag har nu ansvar för en avdelning vid vårdhemmet, han är sjukskötersketrainee och får handledning av de övriga sjukskötarna i huset.

– När vi blev rekryterade på Filippinerna valde rekryteringsföretaget de sjuksköterskor som hade längre erfarenhet i yrket till Sverige. De mindre erfarna fick åka till Finland, berättar Kim Malag.

Finland handskas slarvigt med de filippinska skötarna

Under vårvintern 2019 avslöjades missförhållanden inom äldreomsorgen på flera privata vårdföretag i Finland. Det handlade om otillräcklig personal, bristande vård och medicinering

Mitt i den här diskussionen skrev dåvarande utrikesminister Timo Soini att Finland behöver flera sjukskötare från FIlippinerna eftersom de är arbetsamma och pålitliga.

De sjukskötare som rekryteras från Filippinerna till Sverige eller till Tyskland blir styrda in på utbildning för sjukskötarlegitimation i det nya landet. I Finland har det funnits planer på kompletterande utbildning för sjukskötare, men planerna har lagts i skrivbordslådan.

– Den finländska staten borde visa intresse för hurdana uppgifter människor rekryteras för och med vilken utbildning, säger Päivi Vartiainen.

Hon disputerade i februari i år på de filippinska sjukskötarna i Finland.

– Ur etisk synvinkel vore det bättre att man avancerar från en lägre utbildning till en högre, och till högre kompetens. Nu är det tvärtom för de filippinska sjukskötarna. De har en hög kompetens och utbildning, som ogiltigförklaras när de kommer till Finland, säger Vartiainen.

Hon tycker det är dumt att de flesta filippinska skötarna i Finland ska utbildas till närvårdare. Det är en betydligt lägre examen än den fyraåriga universitetsutbildningen till sjukskötare de redan har, säger Päivi Vartiainen.

Päivi Vartiainen säger att de filippinska sjukskötarna kommer till Finland med en hög utbildning som sedan ogiltigförklaras.
Bildtext Päivi Vartiainen säger att de filippinska sjukskötarna kommer till Finland med en hög utbildning som sedan ogiltigförklaras. Vartiainen arbetar som forsknings- och utvecklingschef på Tammerfors yrkeshögskola.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Om finländska företag vill ha vårdbiträden och närvårdare från Filippinerna kunde de rekrytera sådana som har en lämplig lägre utbildning, till exempel "care giver", föreslår Vartiainen.

– Lönen för vårdbiträden är låg. Den räcker inte till för de filippinska sjukskötare som vill återförena familjen. Många tvingas leva åtskilt från barn och äkta makar, säger Vartiainen.

I Tyskland får sjukskötarna yrkesrättigheter

Tyskland har gjort upp ett bilateralt avtal med Filippinerna enligt WHO:s rekommendationer. Där får de filippinska sjukskötarna genast sjukskötarlön när de anländer till landet, och de blir handledda i sitt arbete så att de avancerar från enklare uppgifter till mera ansvar och tyska yrkesrättigheter.

Sverige saknar ett bilateralt avtal, men där finns ett fungerande system där sjukskötare från utanför EU kan komplettera sin yrkeskunskap och få svensk sjukskötarlegitimation.

Även Tiina Vaittinen har skrivit en doktorsavhandling om de filippinska sjukskötarna. Hon upptäckte år 2015 att de ansvariga ministerierna i Finland inte hade en aning om att ny rekrytering pågick.

– Enligt WHO ska statliga aktörer övervaka rekryteringen inom vårdbranschen. Finland bryter mot WHO:s rekommendationer, säger Vaittinen.

Enligt WHO borde staten övervaka internationell rekrytering, Tiina Vaittinen säger att Finland bryter mot WHO:s rekommendationer.
Bildtext Enligt WHO borde staten övervaka internationell rekrytering, Tiina Vaittinen säger att Finland bryter mot WHO:s rekommendationer. Hon arbetar vid Tammerfors fredsforskningsinstitut Tapri
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Shielou Gomeyac slog larm om olagliga avgifter

År 2013 tog företaget Silkkitie över rekryteringen från Filippinerna till Finland från företaget Opteam. Silkkitie är ett litet finländskt företag som är baserat i Hyvinge.

– Vi kände sjukskötarna som var på väg till Finland från universitetet på Filippinerna. Sjukskötarna i den gruppen tog kontakt med oss och undrade hur stor förmedlingsavgift vi hade betalat. De hade betalat en stor summa pengar för att få komma till Finland, berättar Shielou Gomeyac.

Shielou minns inte den exakta summan som hennes kolleger måste betala, men det handlade om tusentals euro.

– Vi undrade varför de nya skötarna måste betala när vår grupp inte behövde göra det. Jag hörde till dem som slog larm, jag talade med min chef på Attendo och frågade om det här var lagligt, säger Gomeyac.

Hon berättar att Attendo ingrep och sjukskötarna fick tillbaka förmedlingsavgiften.

Shielou Gomeyac säger att många företag som rekryterar sjukskötare försöker få dem att betala olagliga avgifter på Filippinerna. "Det gäller att vara modig och säga nej", säger hon.

"Silkkitie har inte krävt avgifter"

Vi försöker nå den grupp skötare som Shielou talar om för att bekräfta vad det handlade om för summor, men får inget svar av dem.

– Varken Silkkitie eller vår filippinska partner Topmake har krävt några förmedlingsavgiafter, säger Arto Haimakainen som är VD för rekryteringsföretaget Silkkitie.

– Vi känner inte till några förmedlingsavgifter, säger Ilona Sammaljärvi som numera är kommunikationschef på Attendo i Finland.

Shielou Gomeyac säger att förmedlingsavgifter är olagliga på Filippinerna, men att många företag ändå testar gränser och kräver dem av dem som rekryteras för arbete utomlands.

– Rekrytering är business. Det lönar sig att ta mod till sig och säga nej, jag betalar inte, säger Gomeyac.

Shielou Gomeyac hjälper en patient att lägga sig ner i operationssalen på Jorvs sjukhus i Esbo.
Bildtext Shielou Gomeyac hjälper en patient att lägga sig på operationsbordet på Jorvs sjukhus i Esbo.
Bild: YLE/Henrik Leppälä

År 2017 avslöjade Spotlight att filippinska sjukskötare som rekryterats av Silkkitie hade tvingats skriva på kontrakt där de lovade betala böter på upp till fyratusen euro ifall de inte stannade i avtalad tid på jobbet i Finland.

"Vi får sällan betalt för övertid"

Finländska forskare och vårdfacken Tehy och Super påtalar att det finns högutbildade filippinska sjukskötare som i åratal arbetar med enklare hjälpsysslor på vårdhem för äldre i Finland. De här skötarna får inte alltid den lön de borde.

Många av filippinierna känner sig tvungna att jobba övertid och blir utan ersättningar för det.

Vi talar med "Helena" som är filippinsk sjukskötare med finländsk närvårdarutbildning. Hon arbetar vid ett av Attendos vårdhem i södra Finland, och vill vara anonym.

Helena har arbetat väldigt mycket övertid.

– När vi arbetar övertid får vi sällan betalt i pengar. I allmänhet får vi ledig tid efteråt, säger hon.

"Helena" arbetar som närvårdare vid ett av Attendos vårdhem i södra Finland. Hon arbetar mycket övertid och det är brist på personal.

Så här ska det inte gå till säger Jukka Parkkola som är avtalsförhandlare vid närvårdarfacket Super. Han anser att övertid i första hand ska ersättas i pengar.

Attendos områdeschef Simo Saaranen intygar att företaget följer de avtal som finns:

– Jag känner inte till det här fallet. Det är klart att vi kan begå fel, men inom samma period kan vi ersätta övertid med ledig tid. Det är något förman och arbetstagare ska komma överens om, säger Saaranen.

Hemvårdaren Emmer Benito är ordförande för de filippinier som arbetar inom hälsovården i Finland. Han säger att många av hans kollegor saknar mod att påtala orättvisor.

– Om filippinska sjukskötare får mindre lön än andra skötare, så vågar de inte klaga. De är rädda att bli uppsagda från sin arbetsplats, säger Benito.

Emmer Benito är hemvårdare och rekryterades till Finland år 2013. Filppinska sjukskötare vågar sällan klaga, säger han.

För få anställda inom vården

"Helena" säger att arbetet på vårdhemmet är tungt.

– Vi är för få, i synnerhet på veckosluten. Vi har tagit upp problemet med våra chefer i åratal, men det är först den här våren vi har fått litet extra hjälp, och det bara under veckodagarna, berättar Helena.

Simo Saaranen på Attendo säger att företaget för sent har insett att klienterna kräver mera personal, eftersom de är i sämre skick än tidigare. Den här våren har företaget anställt nya vårdbiträden.

Simo Saaranen är områdeschef för Attendo Care i Södra Finland.
Bildtext Områdeschef Simo Saaranen säger att Attendo följer gällande avtal och behandlar betalar lika lön för samma uppdrag oberoende av skötarnas ursprung.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

– Det är ont om personal både på vårdhem för äldre och på sjukhus, det är tungt att inte räcka till. Och lönen är inte så hög att det skulle trösta oss när arbetsbördan är stor, säger Shielou Gomeyac.

Hon tillägger att risken för vårdfel och olyckor ökar när personalen är för knapp.

Närvårdare på Attendo fick lön för vårdbiträden

Fackförbundet Super har tagit strid för två filippinska skötare på Attendo som fått lön som vårdbiträden trots att de har slutfört sin närvårdarutbildning.

– De här skötarna arbetar i Lahtistrakten. Vi kommer att gå till rätten med det här fallet, säger Jukka Parkkola på Super.

Närvårdarnas fackförbund Super har tagit strid för två filippinska sjukskötare som får lön som vårdbiträden trots att de har finländsk närvårdarutbildning.
Bildtext Jukka Parkkola, avtalschef vid närvårdarnas fackförbund Super, har tagit strid för två filippinska sjukskötare som får lön som vårdbiträden trots att de har finländsk närvårdarutbildning.
Bild: Yle/Taisto Lapila.

Attendo kommenterar så här: Företaget höjer inte automatiskt lönerna när någon blir färdig, utan lönen beror på uppdraget. Å andra sidan är det i företagets intresse att de anställda arbetar med uppgifter som motsvarar deras utbildning.

Finland behöver mera utländsk arbetskraft och ny lagstiftning

Tidigare hörde övervakning av privata företag som rekryterar personal utomlands till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

– Den här uppgiften slopades för över 10 år sedan. Finland behöver ny lagstiftning om övervakning eftersom vi kommer att behöva mera arbetskraft som rekryteras utomlands, säger regeringsråd Olli Sorainen.

Vi ber Undervisnings- och kulturministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet kommentera de filippinska sjukskötarnas svårigheter att komplettera sin utbildning. Men där vill tjänstemännen inte ta ställning till frågan.

Emmer Benito byter lakan i Esbo

Emmer Benito jobbar inom hemvården i huvudstadsregionen. Varje måndagseftermiddag ringer han på hos krigsveteranen Hans Zeitlinger, 92 år, i Esbo.

– Emmer, bästa broder, hälsar Zeitlinger.

Zeitlinger beklagar sig över att han har ont i höfterna, kanske på grund av herrgymnastiken föregående vecka.

Emmer Benito har gjort uppköp åt Hans Zeitlinger. Nu byter Benito lakan och packar in smutstvätt till tvättinrättningen. Sedan sätter han sig i soffan med Zeitlinger och diskuterar läkarbesök och medicinering.

Emmer Benito är snart färdig med sin närvårdarutbildning i Finland. Han har en kortare vårdutbildning från Filippinerna. När han år 2013 rekryterades till Finland gick det allt annat än etiskt till.

Emmer Benito arbetar som hemvårdare hos krigsveteranen Hans Zeitlinger. När han rekryterades från Filippinerna blev han krävd på olaglig förmedlingsavgift.

Rekryteringen blev en mardröm

Emmer Benito och hans flickvän som är sjukskötare blev rekryterade till Finland av ett litet företag i Helsingfors. Arbetgsgivaren lovade dem jobb inom hemvården och en lön på 1800 euro i månaden.

– Arbetsgivaren sade att han skulle grunda ett vårdhem för äldre. Men när vi anlände till Finland tvingades vi städa kontor och lager, och vi fick bara 200–300 euro i månaden, säger Emmer.

Emmer Benito och hans flickvän hade räknat med att kunna skicka pengar hem till Filippinerna. Det gör de flesta filippinska sjukskötare som arbetar i vårdyrken i Europa. Ekonomin på Filippinerna är starkt beroende av pengar som filippinier i exil skickar hem.

– Arbetsgivaren lurade oss. Vi hade så ont om pengar att vi tvingades äta bara en måltid om dagen, säger Benito.

Emmer och Caira rekryterades för att sköta äldre i Finland men erbjöds i stället städjobb för nästan ingen lön.
Bildtext Emmer Benito och hans flickvän rekryterades för att sköta äldre i Finland men erbjöds i stället städjobb för nästan ingen lön.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Stod i skuld till arbetsgivaren

Arbetsgivaren hade dessutom krävt Emmer Benito och hans flickvän på förmedlingsavgift på 500 000 peso innan de reste till Finland. Det motsvarade 8000–9000 euro.

– Jag visste att förmedlingsavgifter är olagliga. Men vi är illa tvungna att gripa chansen även om det kostar. Det finns många arbetslösa sjukskötare på Filippinerna och vi har väldigt svårt att försörja oss. Jag tänkte att vi kunde betala tillbaka när vi fick lön i FInland, säger Benito.

Emmer Benito fick hjälp av en landsman han mötte i Helsingfors. Han kontaktade polisen, socialarbetare och vårdfacket Tehy. Hans dåvarande arbetsgivare blev år 2017 dömd för ockerliknande diskriminering av arbetskraft och måste än idag betala ersättningar för uteblivna löner.

Nu arbetar Benito på hemvårdsföretaget Koti-Medi i huvudstadsregionen. Där trivs han.

– Nu gör jag det arbete jag ville göra när jag först kom till Finland. Jag är verkligen glad över det, säger Benito.

"Du är en bra kille"

Här blandar sig Hans Zeitlinger i samtalet. Emmer Benito har besökt honom varje måndag i tre års tid. Zeitlinger hör nu för första gången vad Benito råkade ut för när han rekryterades till Finland.

– Du är en bra kille, Emmer, och jag är glad att du hölls på benen trots de där svårigheterna. Jag skulle inte klara mig här hemma utan dig, säger Zeitlinger.

Hans Zeitlinger sjunger i kör. Han ber Emmer Benito sjunga en filippinsk sång och upptäcker att hemvårdaren har en vacker sångröst. Snart sjunger de duett på finska.

– Det här måste jag berätta om för mina körbröder. Jag tror vi ska bjuda in Emmer till kören, utropar Hans Zeitlinger.

Hans Zeitlinger är diplomingenjör och "dubbelänkling". Han säger att han inte klarar sig utan Emmer Benitos hjälp.

Research på Filippinerna: Kirsi Crowley.

Artikeln är uppdaterad 23.4. klockan 10.05: Jukka Parkkolas namn rättat.