Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tvisten om Baltic Yachts lyxbåt kryssar vidare i tysk domstol – men kvarstaden på 22 miljoner euro består

Från 2019
Uppdaterad 17.04.2019 11:09.
Baltic yachts
Bildtext Baltic yachts
Bild: Nathalie Lindvall

Mångmiljontvisten kring Baltic Yachts lyxbåt S/Y Hetairos rullar vidare. Högsta domstolen har avslagit företagets krav på att upphäva beslutet om kvarstad på 22 miljoner euro.

Baltic Yachts förlorade i högsta domstolen. Kvarstaden består och tvisten kring lyxyachten S/Y Hetairos fortsätter. Tvisten har redan pågått i flera år.

- Gällande vårt krav på att upphäva kvarstaden var högsta domstolen sista instans. Domen bekräftar att det är mycket lätt att få en kvarstad i Finland, säger Elisabet Holm som är marknadsföringschef på Baltic Yachts.

I bakgrunden finns tvistens frontfigurer, de två tyska affärsmännen Hans Georg Näder och Otto Happel och den största lyxjakt som Baltic Yachts någonsin byggt.

Bråkar om tillverkningsfel

Tingsrätten fattade förra våren beslut om att beslagta 22,4 miljoner euro av Baltic Yachts tillgångar. Något som hovrätten bekräftade under sommaren. Nu går högsta domstolen på samma linje.

Företaget Panamax Ltd köpte lyxjakten S/Y Hetairos för 60 miljoner euro för åtta år sen. Köparen hävdar att det finns brister och fel i lyxjakten.

Fel som Baltic Yachts konsekvent bestrider och därför har vägrat att ersätta.

Vilka är de påstådda fel som kunden hänvisar till?

- Det gäller en kunds garantikrav, men Baltic Yachts anser inte att kraven är berättigade och vi har därför bestridit dem, säger Holm.

Sedan 2014 har tvisten kring S/Y Hetairos pågått i en skiljedomstol i Hamburg. Domstolen är specialiserad på sjöfartsmål.

- Förfarandet i skiljedomstolen fortsätter planenligt, säger Elisabet Holm.

En av Baltic Yachts större segelbåtar
Bildtext S/Y Heraistos.
Bild: Baltic Yachts

Segdragen konflikt i tysk domstol

Österbottens tingsrätt beslöt i november 2018 att försätta 22,4 miljoner euro av Baltic Yachts egendom i kvarstad. Från den summan drog man bort en miljon euro som Baltic Yachts redan betalat Panamax Ltd.

Vasa hovrätt beslöt i juli 2018 att kvarstaden forsätter.

Nu har summan Panamax kräver stigit till 29 miljoner euro.

Baltic Yachts har en årlig omsättning på 40 miljoner euro. I tysk media har värdet på S/Y Hetairos beräknats till 60 miljoner euro.

Högsta domstolen behandlade fallet endast vad det gäller kvarstaden, den tog inte ställning till några eventuella fel på S/Y Hetairos.

Försäkra sig om att egendom inte skingras

Kvarstad är ett rättsligt tvångsmedel. Genom kvarstad säkerställer man att den som är part i en rättstvist inte försöker undvika att betala böter eller ersättning genom att gömma eller förstöra sin egendom.

Egendom som beläggs med kvarstad tas om hand av utsökningsmyndigheten.

Högsta domstolen ansåg att det finns risk för att egendomen skingras och beslöt därför att döma till fortsatt kvarstad.

Högsta domstolen grundar sitt beslut på att Baltic Yachts tillgångar är små i jämförelse med ersättningskravet.

Enligt balansräkningen år 2016 var företagets bundna kapital 6,6 miljoner euro.

Kräver inte kvarstad på hela beloppet

Panamax Ldt har åtminstone hittills bara krävt att egendom till ett värde av 2 miljoner euro beläggs med kvarstad, säger Elisabet Holm.

- Tillsvidare är anläggningstillgångar och inventarier till ett värde av två miljoner euro belagda i kvarstad av utsökningsverket, säger Holm.

Påverkar det här produktionen?

- Egendomen får användas på vanligt sätt, så det påverkar inte företaget eller produktionen. Vi fortsätter som tidigare, säger Holm.

Världens största pre-preg kolfiber/komposit segelbåt Panamax under arbete
Bildtext Foto från när S/Y Hetairos byggdes.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Näder har kontroll över företaget

Högsta domstolen påpekade också att samma person, den tyska professorn Hans Georg Näder, både är huvudägare och enda styrelsemedlem för Baltic Yachts.

Därför kan han kontrollera moderbolaget. Det innebär också att det är enklare att skinga egendom.

Köparen Panamax hävdade i sin ansökan om kvarstad att risk att egendom skingras förekommit medan tvistemålet behandlats i skiljedomstolen i Tyskland.

Baltic Yachts anser å sin sida att någon sådan risk inte finns eftersom Panamax själv begränsat kvarstaden till två miljoner euro.

Högsta domstolen anser att en begränsning kan vara till fördel också för den som kräver ersättning. En kvarstad som uppgår till 22 miljoner euro kan riskera att företaget går omkull.

Att driva Baltic Yachts i konkurs verkar alltså inte vara Panamax avsikt.

Orderstock hjälper inte mot kvarstad

Baltic Yachts grundade sitt krav på att upphäva kvarstaden på att företaget har en stor orderstock och många anställda. Men högsta domstolen ansåg inte att det hade någon avgörande inverkan på den rättsliga prövningen.

Inte heller ansåg högsta domstolen att det är någon förmildrande omständighet att Näder själv placerat egna pengar i företaget i form av kapitallån.

En jättelik segelbåt på varvet i Bosund.
Bildtext Pink Gin
Bild: Baltic Yachts

Två tyska affärsmän i tvekamp

De två frontfigurerna i striden är två stormrika, tyska affärsmän som driver varsitt storbolag, Hans Georg Näder och Otto Happel. Baltic Yachts huvudägare Näder är också huvudägare i det tyska bolaget Ottobock.

Ottobock grundades 1919 av Näders farfar. Företaget sysselsätter omkring 8000 personer och tillverkar bland annat rullstolar och proteser. Omsättningen ligger på nästan en miljard euro.

Det var Näder som beställde Pink Gin VI, den stora lustyachten på nästan 54 meter som blev klar för två år sedan.

Otto Happel är ägare till den ännu större S/Y Hetairos, 67 meter lång med bogspröt, och föremål för hela bråket.

Stormrik affärsman bakom Panamax

Otto Happel äger Panamax Ltd. Happel var tidigare ägare till GEA Group som grundades av Happels far.

GEA är verksamt inom många branscher och sysselsätter 18 000 arbetstagare, omsättningen ligger på omkring 5 miljarder euro.

Otto Happel har enligt tidsskriften Forbes en förmögenhet på 2,7 miljarder dollar. Han placerar sig på plats 258 på listan över världens mest förmögna personer. Tidigare placerade sig Happel betydligt högre uppe på Forbes lista.

Har förtroende för rättsprocessen i Tyskland

Hur allvarlig är då tvisten för Baltics framtid, är företaget hotat av den dyra rättstvisten? Holm säger att så inte är fallet. Baltic Yachts har full sysselsättning och sjösätter i vår tre nya båtar med leverans i sommar.

- Nyligen har vi också startat upp ett nytt projekt, Baltic 146 Custom, som blir den tredje största båten sett till volym som vi levererat och förhandlingar om flertalet nya projekt pågår, säger Holm.

Företaget avslutade nyligen samarbetsförhandlingar och Holm säger att inga nya samarbetsförhandlingar är aktuella.

Samarbetsförhandlingarna var ett första steg för att öka lönsamheten och nu effektiviserar man processerna genom hela företaget.

- Det är en tråkig situation vi hamnat i, men vi tror på vår produkt och vårt kunnande och har förtroende för processen i skiljedomstolen i Hamburg, säger Elisabet Holm.

Text: Ari Vihanta/Yle Kokkola och Mikaela Löv/Yle Österbotten.

Diskussion om artikeln