Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Varifrån kommer pengarna till valkampanjen? - Kandidaters intresse för att redovisa på förhand varierar stort

Från 2019
Pengar
Bild: YLE / Dan Eskil Jansson

De rödgröna partierna verkar lägga större vikt än de andra vid att redovisa valfinansiering i förväg.

Att redovisa i förväg är frivilligt och sista dagen en uppställd kandidat kunde göra det inför riksdagsvalet var i lördags.

Bland De gröna i Egentliga Finland har alla 17 kandidater samvetsgrant lämnat in en förhandsredovisning.

Intresset var också stort hos Vänsterförbundet och Socialdemokraterna där 15 respektive 12 av partiernas 17 kandidater har redovisat sin valbudget i förväg.

Alla kandidater i Piratpartiet har också redovisat sin valbudget i förväg.

Valgata i Åbo med flera människor och partier på bilden.
Bild: Yle/Nora Engström

Men hos Svenska folkpartiet har endast 3 av 17 kandidater i Egentliga Finland valt att lämna in en rapport i förväg.

Intresset är litet också bland Samlingspartiet och Sannfinnländarna.

"Det fanns många öppna frågor"

Samlingspartiets riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén hör till dem som inte har redovisat sin valbudget i förväg den officiella vägen.

Sirén säger att hon gärna skulle ha gjort det, men under valkampanjen skedde det stora förändringar i sista stund.

Att redovisa felaktiga uppskattningar kändes fel.

Saara-Sofia Sirén ler mot kameran.
Bildtext Saara-Sofia Sirén, Samlingspartiet.
Bild: Yle/Annika Holmbom

- Det fanns många öppna frågor kring vilka satsningar som blir av och vilka som kan tänkas få finansiering. Jag upplever att det är vettigare att informera allmänheten efteråt då vi vet vad som verkligen blev av.

Samlingspartiet har inga regler för hur förhandsredovisningen ska göras men kandidaterna uppmuntras till öppenhet.

- Jag anser att de summor man redovisar i förväg bör stämma så bra som möjligt med hur det blev i verkligheten, säger Sirén.

Alla gröna kandidater måste redovisa i förväg

Vid De gröna är förhandsredovisning av valfinansiering en hjärtesak.

Alla som vill ställa upp som kandidat för De gröna måste redovisa sin finansiering i förväg, förklarar Ville Savonlahti, De grönas verksamhetsledare i Egentliga Finland.

De grönas valarbetare på valgatan i Åbo, partiets emblem syns på ryggen.
Bild: Yle/Nora Engström

- Det är viktigt att väljarna kan se varifrån finansieringen kommer och vilka kopplingar kandidaterna har, säger Savonlahti.

Vissa av De grönas kandidater upplever att det är svårt att redovisa, men enligt Savonlahti räcker det att kandidaten gör jobbet så gott den kan.

Huvudsaken är att väljarna får en idé om vilka kopplingar som kan finnas.

- Det är helt okej om du inte anmäler varje cent, men om du vet varifrån du kommer att få pengar är det bra att anmäla det, säger Savonlahti.

”Ville undgå spekulationer”

En av få SFP-kandidater som valde att göra en förhandsredovisning är Sandra Bergqvist, invald från Egentliga Finlands valkrets.

- Jag upplever att det förväntas att man ska redovisa i förväg. Jag ville inte heller att det skulle uppstå spekulationer, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist
Bildtext Sandra Bergqvist, Svenska folkpartiet.
Bild: SFP/Johan Hagström

Svenska folkpartiet har enligt Bergqvist ingen enhetlig policy för förhandsredovisningen. Kandidaterna informeras om att redovisningen är frivillig.

- Det här är upp till var och en. En del gör förhandsredovisning, andra inte. För vissa kan det ha fallit i glömska eller så har man kanske inte hunnit.

Enligt Bergqvist är det mycket svårt uppskatta vad en kampanj kommer att kosta och vilka bidrag som kan tänkas komma in, speciellt för en som ställer upp för första gången.

- Summorna lever dessutom under kampanjens gång. Jag valde helt medvetet att inte ha tillgång till mitt eget valkonto, informationen gick via min kampanjchef.

Bergqvist ställer sig ändå kritisk till att förhandsredovisningen ska göras mitt i den allra mest hektiska kampanjperioden och menar att alla kandidater inte har tid att avge en rapport just då.

- Man har rätt att lämna in sin förhandsanmälan bara ett dygn före valdagen. Det skulle vara bättre att tidigarelägga den deadlinen en aning, säger Bergqvist.

Efter valet är det obligatoriskt för alla kandidater att redogöra för sin valfinansiering. Det ska ske senast två månader efter att valresultatet är fastställt.

Diskussion om artikeln