Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Askersgården rivs och ger plats för nytt tvåspråkigt skolcentrum i Svartå

Från 2019
Biblioteket i Svartå
Bildtext Förslaget är att Askersgården rivs och ersätts av en ny multifunktionell byggnad. Projektplanen ska ännu godkännas av stadsstyrelsen.
Bild: YLE/ Maria Helsing

Projektplanen för Svartå skolcentrum godkändes på tisdagen (16.4) både av tekniska nämnden och bildningsnämnden i Raseborg.

Planen är att bygga ett nytt skolcentrum på tomten där Askersgården står i dag.

Byggnaden som beskrivs som "byggnad för kommunal service för bägge språkgrupper i Svartå" ska ha många olika funktioner.

Fem hus blir ett

Det är frågan om ett mångfunktionellt hus som ska inrymma allt från daghem och skola på två språk till bibliotek, rådgivning, idrotts- och ungdomsverksamhet.

I huset ska också finnas ett tillredningskök för bespisning och en gymnastiksal.

En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Bildtext Svartå skola kan säljas om den nya byggnaden förverkligas.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Behovet av en helt ny byggnad har uppstått eftersom både den svenska och den finska skolan, det svenska daghemmet samt biblioteket i Svartå är i mycket dåligt skick.

Byggnaderna motsvarar inte heller dagens behov.

Byggstart i nästa år

Byggstart är planerad till 2020 och byggnaden ska stå klar 2021.

Svartå har idag fem olika byggnader som betjänar byborna: Svartå skola, Mustion koulu, Mustion päiväkoti/Svartå daghem, Askersgården och Gillestugen (som inte är stadens fastighet).

Skolbyggnaderna är slitna, oändamålsenliga och dyra att underhålla. Den nya byggnaden skulle ersätta alla dessa byggnader.

Barackerna anländer till Mustion päiväkoti
Bildtext Mustion päiväkoti är sedan tre år tillbaka inhyst i ett moduldagis.
Bild: Yle/Maria Wasström

De finskspråkiga avdelningarna vid daghemmet fungerar i en modulbyggnad med ett tillfälligt tidsbundet bygglov.

Gemensam mat

Platsen där man planerar att bygga det mångfunktionella huset är Askersgården.

Det förutsätter att Askersgården rivs.

Biblioteksbussen skulle sköta biblioteksverksamheten under byggskedet.

Rådgivningsmottagningen skulle flytta antingen till en av skolbyggnaderna eller till Karis tills den nya byggnaden är inflyttningsklar.

Statsunderstöd

I projektplanen påpekas att det är möjligt att ansöka om statsunderstöd för byggandet av gymnastiksal och omklädningsrum med duschrum eftersom föreningar och privatpersoner kan hyra lokalerna under kvällar och helger.

Ett eventuellt statsbidrag uppskattas röra sig kring 300 000 euro.

Arbetsgruppen bakom projektplanen påpekar att en ny gemensam byggnad öppnar nya möjligheter för samarbete inom pedagogiken och samverkan över språkgränser.

- Mångfunktionella hus är nyckeln till en effektiv användning och kvadratsmart vardag, står det i projektplanen.

Gemensamma funktioner är till exempel städning och bespisning.

5,5 miljoner euro

Kostnadsuppskattningen för den multifunktionella byggnaden är ungefär 5,5 miljoner euro.

Bildningsnämnden och tekniska nämnden förordade på sina respektive möten i går att stadsstyrelsen ska reservera 5,3 miljoner i budgeten för 2020 och ekonomiplanen 2021. Statsunderstödet beräknas uppgå till 300 000 euro.

Stadsstyrelsen ska ännu godkänna projektplanen.

Planerna på skolcentret presenteras för allmänheten på Slottskrogen vid Svartå slott på onsdag 17.4 klockan 18.00.

Diskussion om artikeln