Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Folk i Jakobstadsregionen väljer Karleby sjukhus framom Vasa – "Det är som att man kokar mat hemma men alla äter ute”

Från 2019
Uppdaterad 17.04.2019 15:17.
Daniela Ilk och Pernilla Howard
Bildtext De flesta som Yle Österbotten träffar i centrum av Jakobstad väljer sjukhuset i Karleby eftersom det är nära. Daniela Ilk har fött barn på sjukhuset i Karleby och skulle göra det igen. Bredvid henne Pernilla Howard som säger att hon nog skulle välja Vasa.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Allt fler invånare i Jakobstadsregionen väljer centralsjukhuset i Karleby (MÖCS) istället för det egna centralsjukhuset i Vasa (VCS). Det blir dyrt för kommunerna som ska upprätthålla vården i Vasa och betala räkningar från Karlebysjukhuset.

- Man kokar mat varje dag hemma men alla äter ute. Alltså vi är medlemmar i Vasa sjukvårdsdistrikt samtidigt som folk använder ett annat ställe, säger styrelseordförande Ulf Stenman (SFP) i Larsmo om situationen.

10 000 besök i Karleby

Totalt 9500 patientbesök i Karleby i fjol resulterade i räkningar på nästan 9 miljoner euro som Vasa sjukvårdsdistrikt betalade till Karlebysjukhuset.

Det handlar dels om förlossningar, men också om patienter vid barnsjukhuset, inre medicin, kirurgi och psykiatri.

Siffran har tredubblats på 5 år och det har väckt frågor om kommunerna borde byta vårddistrikt. Tanken är att om man överger Vasa sjukvårdsdistrikt och går över till samkommunen Soite slipper man betala dubbelt.

Nej tack till att byta distrikt

Ledande politiker i alla fyra kommuner – Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby – tackar ändå nej till en sådan lösning.

De hänvisar bland annat till språket och till att det behöver finnas ett starkt tvåspråkigt sjukhus i Vasa.

- I Vasa får man med all säkerhet vård på sitt modersmål. Det är viktigt och det ska vi värna om i framtiden, säger fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP) i Pedersöre.

Men om fyra starka svenskspråkiga kommuner går med i Soite blir det mer 50-50 där också?

- Jag förstår hur du tänker, men vi ska minnas att vi hör till landskapet Österbotten och jag ser ingen orsak att börja ändra det. Vi hör till Österbotten och Vasa centralsjukhus är vårt centralsjukhus och så önskar jag att det ska förbli.

Johanna Holmäng
Bildtext Johanna Holmäng (SFP), fullmäktigeordförande i Pedersöre.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Har det att göra med att SFP vill behålla Österbotten och den majoritet man har i landskapet?

- Det här behöver inte vara partipolitiskt. Ett svenskspråkigt sjukhus borde vara viktigt för alla, oberoende av vilket parti man tillhör.

”Dödsstöten för VCS”

Alla åtta styrelse- och fullmäktigeordförande i regionen är överens i frågan.

- Skulle norra flanken gå över till Soite drar man undan mattan för Vasa sjukvårdsdistrikt och jag ser inte det som en lösning, säger styrelseordförande Greger Forsblom (SFP) i Pedersöre.

Skulle norra flanken gå över till Soite drar man undan mattan för Vasa sjukvårdsdistrikt och jag ser inte det som en lösning

― Greger Forsblom

Enligt Mikael Lindvall (SFP) som leder fullmäktige i Nykarleby är stödet från kommunerna till Vasa centralsjukhus mycket viktigt.

- Värnar man inte om det egna är man plötsligt utan det en dag.

Är det ett alternativ att byta till Soite?

- Om vi inte vill ha ett sjukhus kvar i Vasa så. Spontant känns det som att det skulle vara dödsstöten för Vasa centralsjukhus.

Styrelseordförande Peter Boström (SFP) i Jakobstads säger att ett byte av distrikt inte är aktuellt.

- Oberoende av vad Jakobstad tycker så vill man inte i Pedersöre eller Nykarleby.

Men finns det sådana tankar i Jakobstad?

- Det har diskuterats många gånger, men jag är osäker om det finns en öppning för det i Jakobstad heller.

peter boström
Bildtext Peter Boström (SFP), styrelseordförande i Jakobstad.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

"Alla river i oss och vill ha oss – det är bra att vara attraktiv"

Ulf Stenman (SFP) är styrelseordförande i Larsmo. Hans lösning för situationen bygger på att invånarna i Jakobstadregionen har blivit attraktiva både för Vasa- och Karlebysjukhusen. De behöver fler klienter.

- Alla river i oss och vill ha oss nu. Det är bra att vara attraktiv, säger Stenman.

Lösningen blir då att utnyttja det för att stärka Malmska.

- Vi är viktiga för Vasa sjukvårdsdistrikt. Se till att de bygger upp Malmska med specialiteter.

Larsmos styrelseordförande Ulf Stenman.
Bildtext Ulf Stenman (SFP) styrelseordförande i Larsmo.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

VCS kunde skicka specialister till Jakobstad någon dag i veckan och bygga upp vård där. Då behöver invånarna inte ens göra valet mellan Karleby och Vasa utan får stanna på hemmaplan, menar Stenman.

- I det skedet har vi något att köpslå med och då kan man förhandla med Karleby och fråga om de är intresserade, att har ni några specialiteter ni vill placera här?

Men MÖCS och Malmska har redan samarbete och träffas och planerar det?

- Samarbete handlar alltid om att ge och ta. Att inte bara plocka russinen ur kakan. Jag vill inte peka ut någon, men generellt är problemet i kommunalt samarbete. Alltså att man är villig att samarbeta så länge man får russinen.

Men är det möjligt att bygga upp Malmska?

- Kanske inte till vad det en gång var. Men det finns intresse från VCS att ha experter i Jakobstad vissa dagar vissa tider. Och samma intresse finns från Soite. För de behöver mer klienter så det är givet att det finns intresse.

Skära i annan verksamhet

Holmäng i Pedersöre beskriver situationen som ett besvärligt läge som man inte har råd med i längden.

- I den bästa av världar skulle vården alltid vara nära patienten, men vi måste lägga det i relation till kostnaderna. Jag förstår folk som röstar med fötterna och väljer Karleby. Men det är alltid kommuninvånarna som betalar i slutändan.

Vi kan bli tvungna att skära i egen verksamhet, som daghem och skolor, är vi redo att göra det?

― Johanna Holmäng

De senaste 4 åren har Pedersöre en kostnadsökning inom specialsjukvården på 2 miljoner euro.

- Vi kan bli tvungna att skära i egen verksamhet, som daghem och skolor, är vi redo att göra det?

Österbottniskt samarbete en lösning

Holmäng hoppas nu att den nya regeringen igen öppnar för mer vård på Malmska sjukhuset i Jakobstad. Hon tror också att den frivilliga integrationen av vården som kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt planerar kan vara en lösning.

- Där kunde också äldrevården och socialvården ingå. Jag tror att vi på det här sättet kan få en bättre styrning på patientströmmar och strukturer.

Enligt Holmäng är det tråkigt att lagen i dag begränsar möjligheterna för Malmska så kraftigt.

Henriksson: Ett starkare Malmska kan vända strömmen

Fullmäktigeordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i Jakobstad är inne på samma linje. Enligt henne är situationen man i dag har i Jakobstadsregionen en direkt följd av den centraliseringsiver de två senaste regeringarna haft.

Vi behöver få tillbaka rätten till dagkirurgiska operationer på Malmska

― Anna-Maja Henriksson

Henriksson hänvisar till att man satte en minimigräns för antalet förlossningar och så småningom förbjöd kirurgiska operationer på små sjukhus.

- Det leder till såna här konsekvenser. Vi behöver få en regering nu som ändrar beslut som är skadliga för både tillgängligheten och patientsäkerheten. Vi behöver få tillbaka rätten till dagkirurgiska operationer på Malmska.

Räcker det för att vända patientströmmar att stärka Malmska?

- Klart det har betydelse. Om man inte får utföra åtgärder måste patienterna söka sig någon annanstans.

Enligt Henriksson handlar det dessutom om att Malmska och VCS måste få ut budskapet om att det finns god service i Jakobstad, till exempel gällande barnsjukdomar.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson i riksdagen sommaren 2016.
Bildtext Anna-Maja Henriksson (SFP) fullmäktigeordförande i Jakobstad.
Bild: All Over Press

Slå ihop landskapen

Att byta till Soite är inget alternativ för Henriksson. Hon vill slå vakt om landskapet Österbotten och presenterar en annan lösning.

- Det är olyckligt att det i tiden blev en gräns mellan Österbotten och Mellersta Österbotten. Man borde egentligen slå ihop dem för att få en enhet som är ännu starkare.

Hon hoppas också på mer samarbete mellan Malmska, VCS och MÖCS.

- Jag önskar att mediediskussionen skulle handla mer om hur vi kan göra saker tillsammans än hur man kan splittra.

Skuldbelägger inte invånarna

Flera av politikerna betonar att de inte vill beskylla invånarna för den uppkomna situationen.

Fullmäktiges ordförande i Larsmo, Peter Östman (KD), säger att invånarna har rätt att få vård i Karleby i de situationer där det är mest praktiskt och lämpligt.

- Men det kostar skjortan för oss och betalar vi dubbelt ska det förhandlas om.

Peter Östman talar i telefon.
Bildtext Fullmäktigeordförande i Larsmo, Peter Östman (KD).
Bild: Yle/Kjell Vikman

Östman vill att det beaktas att kommunerna betalar till Vasa sjukvårdsdistrikt. Betalar man för tjänster invånarna inte använder så måste det gå att förhandla om.

- Vi ska vara med och behålla ett starkt svenskt sjukhus i Vasa. Men vi kan inte blunda för att vi behöver service i Karleby och ska ha samarbete där också.

Vi ska vara med och behålla ett starkt svenskt sjukhus i Vasa. Men vi kan inte blunda för att vi behöver service i Karleby och ska ha samarbete där också

― Peter Östman

Östman vill också stanna i Vasa sjukvårdsdistrikt på grund av svenskan och landskapet Österbotten.

- Men samtidigt ska vi komma ihåg att den svenskspråkiga servicen har lyfts till helt annan nivå i Karleby. De har målmedvetet gått in för det då de vet att folket här har behov av servicen.

Barnbarn föddes i Karleby

Styrelseordförande Greger Forsblom (SFP) i Pedersöre säger att man inte ska stoppa valfriheten.

- Men samtidigt måste vi komma fram till vad vi vill ha kvar i Jakobstad och utgående från det stärka det vi har kapacitet till.

Han talar också om att den processen måste få stöd från Vasa.

- Så att man faktiskt får vården i Jakobstad. Dels det akuta och sedan uppföljningen inom specialsjukvården via stöd och samarbete från Vasa.

Men jag säger inte att det är fel att söka vård i Karleby, jag har två barnbarn som är födda i Karleby. Jag vet att det känns nära och bra

― Mikael Lindvall

Fullmäktigeordförande Mikael Lindvall (SFP) i Nykarleby säger att det inte känns okej att man betalar så mycket till MÖCS.

- Men jag säger inte att det är fel att söka vård i Karleby, jag har två barnbarn som är födda i Karleby. Jag vet att det känns nära och bra.

Samtidigt efterlyser han samarbete åt båda hållen. Att man också kunde skicka folk till Jakobstad från Karleby.

Folket väljer Karleby

Många i Jakobstads centrum verkar hålla med om att svenskan är viktig och att Vasa centralsjukhus är bättre på svensk service än Karlebysjukhuset.

Men i praktiken säger de allra flesta att de väljer Karleby – för det är så nära.

- Karleby. För det är närmare, säger Åsa Sandström.

Har du fått vård på svenska där?

- Ja och nej. Sjukskötare ja, läkare nej. Men båda språken går för mig så det är ingen skillnad.

Jag har fått väldigt bra vård i Karleby och också på svenska. Och min mamma fick jättebra vård i Vasa

Ulrika Björkell väljer både Vasa och Karleby.

- Jag har fått väldigt bra vård i Karleby och också på svenska. Och min mamma fick jättebra vård i Vasa.

Björkell har precis opererat handen och närheten till Karleby var avgörande.

- Det är enklare. Någon måste hämta mig för jag kunde inte köra själv.

Curt Nygård väljer Karleby.

Men kanske du skulle få mer vård på svenska i Vasa?

- Karleby är närmare. Jag tror jag klarar mig ganska bra på finska.

Daniela Ilk och Pernilla Howard
Bildtext Daniela Ilk väljer Karleby och Pernilla Howard Vasa.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Daniela Ilk har fött barn i Karleby och är nöjd med vården och skulle välja Karleby igen.

Pernilla Howard väljer Vasa.

- Men det är bara för att jag kommer från Vasa och mina föräldrar bor där, så då skulle jag ha nära till dem.

”Svensk eller finsk kniv gör detsamma”

Tom och Stefan Bredbacka väljer Karleby.

- Klart det är viktigt att få vård på svenska, men vad kan man då folket röstar med fötterna.

Nu gycklar man bara fram och tillbaka. Till exempel kan SFP inte tänka sig centralsjukhuset i Karleby på grund av språket. Inom vården borde vården vara det viktiga

De tycker det skulle vara tid att ändra lagstiftningen så man får någon ordning på vården.

- Nu gycklar man bara fram och tillbaka. Till exempel kan SFP inte tänka sig centralsjukhuset i Karleby på grund av språket. Inom vården borde vården vara det viktiga.

Flera i centrum säger att det inte är så dåligt som man kanske tror med svenskan i Karleby.

- Och det är ingen skillnad om det är en finsk eller en svensk kniv då det ska skäras, säger Kaj Fagerholm

Lars Sandvik väljer också Karleby.

- Politik är politik och pengar är pengar men...Karleby.

Diskussion om artikeln