Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Servicesamtal med mobilen saltar telefonräkningen: De kunde nog ingå i paketet

Från 2019
Mobiltelefon ligger på bordet med FPAs servicenummer på skärmen
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Många mobilanvändare retar sig över att teleoperatörerna inte inkluderar servicenummer till företag eller myndigheter i samtalspaketen. Snart kanske reglerna för prissättning justeras.

– Vi är bekymrade, säger direktör Miina Ojajärvi på Konkurrens- och konsumentverket.

Hon jobbar själv på ett ämbetsverk som har ett 0295...-telefonnummer, det vill säga det är en högre tariff att ringa Miina på jobbet, än att ringa henne privat.

Det som hon tycker är bekymmersamt är att det ofta är människor som redan har ont om pengar som får betala extra, när de sköter ärenden per telefon till exempel med Folkpensionsanstalten och TE-byrån.

– Vi måste säkra garantera telefonservicen, för alla har inte möjlighet till elektronisk service, tillägger Miina Ojajärvi och avser också de äldre.

Kvinna ringer med mobiltelefon
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Myndigheterna får ringa upp

Robert Lampinen har haft kontakt med TE-byrån i Nyland, men inte med sin mobil.

– Via deras nätsidor har jag tagit kontakt och om de har haft frågor har de tagit kontakt med mig per e-post eller telefon, säger Robert.

Han vill inte betala 9 cent per minut ur egen ficka, för att sköta ärenden. För väntetiden debiteras samma taxa.

För tillfället finns det ingen teleoperatör som inkluderar servicenummer till företag och myndigheter i sina samtalspaket.

Cedric Kamtsan, direktör för DNAs handset-affärsverksamhet, säger att de extra avgifterna per minut är intäkter för dem - operatören -men i jämförelse är privatsamtalen och samtalspaketen DNAs bulkvara.

Varför reglerna för prissättningen inte har åtgärdats tidigare beror säkert på att det är...

– En lönande business, säger Jukka Rakkolainen, kommunikationsnätsexpert på Traficom - Transport och kommunikationsverket.

Chat med teleoperatör Elisa på nätet om abonnemang
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Elektronisk kommunikation får nya regler

Före slutet av 2020 ska Finland ändå implementera ett EU-direktiv, för elektronisk kommunikation i vår nationella lagstiftning.

– I samma veva kunde det vara naturligt, att sträva till att så kallade riksomfattande servicenummer ingår i samtalspaket, säger Rakkolainen.

I klagomålen över kostnaderna att ringa FPA kom det senast ett beslut sommaren 2017.

Då konstaterade riksdagens justitieombudsman att den nuvarande lagstiftningen inte förutsätter att myndigheternas rådgivning bör vara helt utan omkostnader, för den som sköter ett ärende hos en myndighet.

TE-byrån upplyser på sin nätsida om samtalsavgifter
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Initiativ till att prissättningen ändras

Miina Ojajärvi ser ändå snart en möjlighet till att prissättningen kanske tolkas på nytt.

– När lagen om kommunikationsservice rivs upp kan man alltid fundera över reglerna.

På Konkurrens- och konsumentverket kan hon strikt taget endast påpeka brister och problem i företagens telefonservice. Den offentliga sektorn är inte ämbetsverkets område.

– Vi har ändå reflekterat över att det behövs enhetliga regler på spelplanen, säger hon. Därför har de lämnat in ett 16-sidigt initiativ till Justitieministeriet.

– Det ligger i kö för hantering, säger Antti Leinonen, avdelningschef för lagberedningssavdelningen på Justiteministeriet.

– Seriösa initiativ granskar vi alltid genomgående, säger han.

De skulle ju kunna lägga in det i paketet, säger Robert Lampinen och syftar på att mobiloperatörerna skulle börja inkludera i samtalspaketens minutsaldo också servicesamtal.

– Kanske de skulle få bättre sålt och marknadsföra sig på det viset.