Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tufft vårdspar drabbar Kronoby: Vårdcentret i Terjärv läggs ner, läkarmottagningen centraliseras

Från 2019
Uppdaterad 18.04.2019 11:23.
En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter.
Bildtext Vårdsamkommunen Soite tvingas till omfattande sparprogram.
Bild: Mostphotos.

Samkommunen Soite måste spara mer än 14 miljoner euro de närmsta tre åren. I sparprogrammet ingår att Terjärv vårdcenter i Kronoby läggs ner.

Enligt förslaget ska rådgivningen koncentreras till Nedervetil och läkartjänsterna till Kronoby hälsocentral.

- Det låter jättejobbigt. Men alla borde veta att vi har för höga vårdkostnader. Vi måste tänka på hela kommunen och vi behöver vara eniga om hur vi ska göra, säger styrelseordförande Liane Byggmästar (SFP) i Kronoby.

Cirka 60 procent av kommunens budget går i dag till vården.

- Det har ingen annan omkring oss - de har ungefär 50 procent. Vi har för bra service. Vi har 6500 invånare och tre mottagningar och det är ändå inga stora avstånd, säger Byggmästar.

Liane Byggmästar
Bildtext Liane Byggmästar.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Byggmästar nämner att Pedersöre har två hälcocentraler och dubbelt fler invånare än Kronoby kommun.

- Men det blir inte lätt och Nedervetilborna kan lägga sig på tvären.

Enligt Byggmästar är Nedervetil mitt i kommunen så egentligen kunde verksamheten koncentreras där så att så många som möjligt fick möjligast korta avstånd.

- Men den kommundelen har samtidigt minst befolkning så det finns ingen klar lösning.

I Terjärv vårdcenter finns bland annat läkarmottagning, tandläkarmottagning, rådgivning.

- Hittar vi en lokal så kan vi ordna skötarmottagning och provtagning några dagar i veckan i Terjärv också framöver, säger Soites vd Minna Korkiakoski-Västi.

Att stänga mottagningar och koncentrera rådgivningen och läkartjänsterna ger ändå inga jättestora besparingar, enligt både Byggmästar och Korkiakoski-Västi.

- Det handlar om några tiotusen, säger Byggmästar.

Varför drabbas Kronoby?

Att koncentrera mödra- och barnrådgivningen för hela Kronoby kommun till Nedervetil och bara ha läkarmottagning i Kronoby hälsocentral har väckt känslor i Kronoby, bekräftar Korkiakoski-Västi.

- Jag har fått respons både via epost och telefon. Men bakgrunden är att Kronoby kommun kräver ett strikt förslag av Soite. Kommunens vårdkostnader är mycket höga.

Porträtt av Minna Korkiakoski-Västi
Bildtext Minna Korkiakoski-Västi.
Bild: Soite

Enligt Korkiakoski-Västi innebär dagens modell med tre kommundelar och tre mottagningar att servicen blir dyr.

- Vi vet att det är ett eldfängt ämne i Kronoby. Men en rådgivning räcker på ett område som Kronoby.

I till exmpel Perho finns en rådgivning. I Toholampi finns en.

- Så det handlar också om jämlikhet inom Soite.

Korkiakoski-Västi påpekar att det här är tjänstemännens förslag men kommunen besluter i sista hand hur man ska ha det.

Så om Kronobypolitikerna vill behålla allt och är villiga att betala så går man på den linjen?

- Jag tror inte att (Soites) fullmäktige stänger något mot kommunens vilja.

Kronoby har två representanter i Soites fullmäktige.

Byggmästar säger samtidigt att ingen har begärt utlåtande från Kronoby.

- Vi har inget fullmäktigemöte utan bara en aftonskola före juli och då är det ju för sent.

En medborgarträff kring vården ordnas i Terjärv 15 maj men då ska alltså kommunen redan ha sagt sin åsikt och ärendet har då redan behandlats i Soites styrelse.

Soite tredje dyrast i landet

Sparkraven inom Soite har diskuterats med ägarkommunerna hela året. I en nationell jämförelse är Soite-området landets tredje dyraste i förhållande till befolkningens ålder och sjuklighetsindex.

Kronobys del av inbesparingarna ligger kring 1,5 miljoner.

Sparkraven genomförs stegvis under åren 2019-2021. Lyckas man förändra servicestrukturen finns möjlighet att ytterligare spara sex miljoner euro. Den summan består egentligen av att man hindrar ytterligare kostnadsökning.

För det krävs ändå ett omfattande åtgärdsprogram som ännu ska godkännas av Soites styrelse och fullmäktige.

Förändringarna som presenteras för styrelsen 6 maj och för fullmäktige 27 maj innehåller sju punkter.

Där ingår bland annat att Soite ska öka produktiviteten inom all verksamhet. Det handlar om vårdkedjor och smidiga sätt att arbeta både på verkstadsgolvet och i ledningen. Till exempel ska utrymmen, arbetstid och utrustning fungera optimalt.

Soite vill också satsa på förebyggande verksamhet och service med låg tröskel för att stävja att behovet av vård ökar ännu mer. Dessutom ska öppna vården utvecklas, det handlar till exempel om hemsjukhuset och hemvården.

Heimbo stängs också?

Enligt sparlistan ska bäddavdelningarna i Tunkkari och Kannus minskas med 12 platser. En del av Soites egna enheter för effektiverat boende inom äldreomsorgen ska också omvandlas till köptjänster.

Det gäller Hopijakumpu, Lepola, Harjukoti, Kotiranta, Heimbo och Emeliehemmet.

- Vi avstår från de här enheterna stegvis. Vi börjar med de som är dyrast, alltså de som man kan spara mest på, säger Korkiakoski-Västi.

En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Bildtext Också äldreomsorgen drabbas.
Bild: Mostphotos/Sandnes1970

Soite vill också utnyttja mer teknologi. Man nämner läkemedelsrobotar, videokontakt istället för hembesök och läkare som jobbar på distans.

Soites styrelse behandlar sparprogrammet nästa gång 6 maj. I slutet av maj sammanträder fullmäktige för att ta beslut i frågan.

Diskussion om artikeln