Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Politikerna har inte gjort valkampanj här" - två femtedelar lät bli att rösta i Västerkulla i Vanda

Från 2019
Laura Räsänen i Vanda.
Bildtext Laura Räsänen röstade för första gången i riksdagsvalet. Under tidigare val har hon valt att inte rösta.
Bild: Yle/Lukas Rusk

I västra Västerkulla i Vanda var valdeltagandet bland det lägsta i huvudstadsregionen. Invånare som valt att inte rösta säger att deras röst inte har någon betydelse. Enligt forskare påverkar faktorer såsom arbetslöshet och fattigdom valdeltagandet.

- Folk pratar mycket om politik här. Jag är överraskad att många låtit bli att rösta, säger Jarkko.

Jarkko berättar att han bott i Västerkulla i mer än tio år. Han vill endast uppträda med förnamn.

Jarkko röstade inte i söndags. Han hör till de 42 % som inte röstade på området. I resten av regionen var det endast 23 % som inte röstade.

- Min ena röst påverkar knappast, säger han.

Han tror att många av hans grannar resonerat som han.

- Flera är ålderstigna och har sett hur politiken fungerar - och inte fungerar.

Person vid Hinderparken i Vanda.
Bildtext Jarkko tycker att låginkomstagare borde beskattas ännu lättare.
Bild: Yle/Lukas Rusk

Laura Räsänen röstade för första gången i årets riksdagsval. Hon har valt att inte rösta i tidigare val.

- Jag tycker det är viktigt att rösta. Jag läste mycket om valet på sociala medier och såg flera valreklamer, så jag tyckte det var dags att rösta nu.

Hon säger att hon inte vet varför flera av hennes grannar låtit bli att röstat.

- Vallokalen var nära, så jag tyckte det var lätt att rösta.

"Jag röstar bara för att det inte finns ett bättre sätt att påverka"

Sinikka Nordlund och Timo Heinonen röstade. De bor på östra sidan av Västerkulla, där valdeltagandet var högre och låg på ungefär två tredjedelar.

Nordlund har själv också bott på den västra sidan. Hon säger att det är många mindre bemedlade som bor där.

- Det är många som bor på hyra, många är fattiga, och det bor många invandrare på området.

Vi vet att invandrare använder sin röst i mindre utsträckning än de som fötts i Finland. Om man har ett fast jobb är man också mer benägen att rösta

Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap

Enligt statistiken är andelen arbetslösa i västra Västerkulla den näst högsta i regionen. Högst är arbetslösheten i ett kvarter i Nordsjö i östra Helsingfors.

Heinonen säger att han röstade bara därför att det inte finns något bättre sätt att påverka just nu.

- Politikerna lovar allt mellan himmel och jord. De borde göra en lista på vilka saker som är viktiga för dem och vilka är mindre viktiga, så skulle vi veta vilka vallöften de kommer att hålla, säger Heinonen.

Sinikka Nordlund och Mikko Heinonen vid Hinderparken i Vanda.
Bildtext Sinikka Nordlund och Timo Heinonen tycker att lokaldemokratin fungerar i Västerkulla. Staden ordnar bland annat invånarkvällar på skolan.
Bild: Yle/Lukas Rusk

"Förra regeringen brydde sig inte om fattiga"

Jarkko säger att politikerna inte lyckats hjälpa Västerkullaborna med att hitta arbete. Han tror att folk skulle engagera sig mer ifall de hade jobb.

- Under de senaste tio åren har jag inte märkt att de arbetslösa skulle ha fått jobb.

Räsänen är speciellt kritisk till den förra regeringens politik.

- De tyckte inte att låginkomsttagares och arbetslösas intressen var viktiga.

Hon berättar att hon inte heller sett några valkampanjer i Västerkulla.

- När jag rörde mig i Östra centrum såg jag ofta politiker som förde kampanj, men inte här.

Kommunalvalsaffischer på gata i Helsingfors.
Bildtext Valreklam i Helsingfors under kommunalvalet 2017.
Bild: Marianne Sundholm / Yle

Nordlund och Heinonen menar ändå att politikerna bryr sig om Västerkulla - lite i alla fall.

- Politikern Kimmo Kiljunen från SDP bor här i Västerkulla och han blev invald nu, säger Nordlund.

- Staden har reparerat broar och sånt så politikerna bryr väl sig lite, men de kunde nog bry sig mer, säger Heinonen.

Nordlund säger också att politikerna försökt få dem att delta i beslutsfattandet på gräsrotsnivå.

- Det ordnas invånarkvällar här på skolan. Bilbioteket är också aktivt, det ordnas ofta diskussionskvällar där.

- Jag fick hem en enkät om ett byggprojekt nyligen, säger Heinonen.

Bil vid Hinderparken i Vanda.
Bildtext Västerkulla är ett förortsområde med många höghus med hyreslägenheter.
Bild: Yle/Lukas Rusk

Där arbetslösa och fattiga bor röstar färre

Två andra röstningsområden i huvudstadsregionen sticker ut med sitt låga valdeltagande. De är Sockberget-Kirstibacken i Esbo och en del av Gårdsbacka i Helsingfors. Valdeltagandet på områdena var 66 respektive 67 procent.

- Valdeltagandet är kopplat till social status och inkomstnivå. Vem som bor på ett område kan påverka valdeltagandet där, säger Åsa von Schultz, professor i statskunskap vid Helsingfors universitet.

professor Åsa von Schoultz på vintern utanför Statsvetenskapliga fakulteten i Helsingfors.
Bildtext - Valdeltagandet är kopplat till social status och inkomstnivå, säger Åsa von Schultz, professor i statsvetenskap.
Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Andelen arbetslösa är högre än i resten av regionen även i Gårdsbacka och i Kirstibacken. Invånarna där tjänar också mindre pengar än invånarna i regionen i medeltal.

Det är också relativt många personer med invandrarbakgrund som bor på områdena.

- Vi vet att invandrare använder sin röst i mindre utsträckning än de som fötts i Finland. Om man har ett fast jobb är man också mer benägen att rösta, säger von Schultz

Von Schultz säger att det kan finnas fog för känslan att man inte kan påverka med sin röst.

- Eftersom de här grupperna inte alltid röstar så är de underrepresenterade i politiken.

Diskussion om artikeln