Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåborna är extra snälla mot turister, visar enkät

Från 2019
Gamla stan i Borgå
Bildtext Arkivbild från Gamla stan i Borgå.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Borgåborna vill visa sina bästa sidor för de tusentals turisterna som årligen besöker staden. 82 procent av de 400 personerna som svarat på stadens enkät tycker att turisterna har mer positiv än negativ inverkan.

- Det är fint att märka hur positivt invånarna ställer sig till turismen och dess tillväxt i Borgå, säger stadens turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

Enligt Borgåborna som svarat på enkäten ökar turismen Borgås livskraft, skapar internationell stämning och förbättrar servicen i staden.

Närmare en miljon turister besöker Borgå varje år.

ung kvinna står bakom disk i glasskiosk och håller i en glass.
Bildtext Arkivbild. Till sommaren växer glassutbudet i Borgå rejält, delvis tack vare turisterna.

Till exempel ansåg många att restaurangutbudet har blivit bättre tack vare turismen.

Hela 90 procent av de svarande sade att de tycker om att turister från många olika kulturer besöker Borgå.

Enligt enkäten tycker ortsborna att det är deras skyldighet att vara vänliga och artiga mot turisterna. De säger också att Borgåbornas beteende påverkar hurdan bild turisterna får av staden.

Du kan bekanta dig med enkäten här (på finska).

Märks mest i Gamla stan

Få hade märkt att turismen skulle ha haft några negativa följder. 18 procent ansåg ändå att turisterna inte tillräckligt beaktar ortsborna och deras sätt.

16 procent av dem som svarat säger att de nog kommer att tänka på ställen i Borgå som påverkas negativt av turismen.

Det är självklart att turismens inverkan på invånarna är störst i Gamla stan

― Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef

Det handlar främst om Gamla stan: Turister i domkyrkan, trängsel på gågatan och turistbussar som tar all plats vid gamla bron.

- Vi måste också i fortsättningen se till att turismen är en framgångshistoria och att utvecklingsarbetet görs så att Borgåborna beaktas, säger Sari Myllynen.

Delningsekonomin fungerar

I vissa av världens stora turiststäder har turismen fört med sig skadliga biverkningar för ortsborna.

I Berlin och Barcelona har man tagit till åtgärder mot Airbnb och andra förmedlingstjänster.

Där har hyrorna gått upp och bostadspriserna ökat i takt med att allt fler lägenheter börjat hyras ut åt turister.

Människor och kanon framför buss
Bildtext Arkivbild. Turistbussar intill gamla bron i Gamla stan.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I lilla Borgå har sådant inte märkts av.

88 procent av personerna som svarade på enkäten tycker inte att det är ett problem att hyra ut bostäder till turister.

De som har svarat upplever inte heller att det skulle störa om bostäder i grannskapet skulle hyras ut till turister.

En tredjedel av dem som svarat uppgav att de själva kunde tänka sig att i något skede hyra ut sin bostad till turister.

I januari 2019 fanns det 65 Airbnb-destinationer i Borgå, jämfört med 37 stycken i januari 2018. Det här framgår ur statistik på stadens webbsida (på finska).

Stolta Borgåbor

I enkäten ombads Borgåborna ta ställning till olika påståenden om föreställningar om staden. Borgåborna tycks uppskatta sin hemstad.

Av dem som svarade berättade 97 procent att de trivs i Borgå. 87 procent är stolta över sin hemstad.

Vy över Borgå å och domkyrkan
Bildtext Arkivbild. Många Borgåbor är stolta över sin hemstad.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

- Det är självklart att turismens inverkan på invånarna är störst i Gamla stan. Med den här undersökningen ville vi kartlägga alla Borgåbors åsikter, med betoning på invånarna i centrumområdet, säger Myllynen.

Enkäten gjordes av Kantar TNS och besvarades av 400 Borgåbor. Den utfördes genom telefonintervjuer i mars och april i år.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Diskussion om artikeln