Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kyrkpressen mitt i "strukturarbete": Får fler lokala bilagor - ny chefredaktör väljs först i höst

Från 2019
Kyrkpressen tidningen ligger på ett bord vid en skål med påskägg
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Kyrkpressens utgivare Fontana Media meddelar att förlaget är mitt uppe i ett strukturarbete, vilket innebär att permanenta chefsutnämningar får vänta den här våren. Kyrkpressens vd och chefredaktör May Wikström har avgått.

Kyrkpressen är stor. Den kristna debatt- och kulturtidningen delas ut till 80 000 finlandssvenska hem, varannan vecka.

Det är församlingarna som prenumererar på tidningen för sina medlemmar. För en del församlingar är det en svår ekonomisk sits bland annat på grund av de höjda postavgifterna, säger Hans Boije, styrelseordförande för Fontana Media.

Hans Boije
Bildtext Hans Boije.
Bild: Gunnar Löfgren.

Kyrkpressen har ändå tagit sig ur ett svårt ekonomiskt läge och lagt om utgivningen från varje vecka till varannan. Boije konstaterar att det också är tufft på bokmarknaden och att förlaget nu ser över i vilken omfattning böcker kan ges ut.

Papperstidningen fortsättningsvis viktig

År 2006 lanserade Kyrkpressen sin nätversion. Mottagandet har varit bra, säger Boije. Han blir smått road när han får frågan om det är aktuellt med en Gud-pod eller en Gud-blogg.

- Vi följer med utvecklingen. De mest aktiva inom kyrkan följer med på nätet, men papperstidningen är viktig.

- Den är församlingens hälsning till varje medlem, säger Boije. Samtidigt är den en viktig informationskanal och ett sätt för dem som inte är så aktiva i kyrkan att ändå hålla sig ajour med frågor i Borgå stift.

Ny chefredaktör - ny linje?

Någon radikal förändring av innehållet i Kyrkpressen blir det inte i och med chefredaktörsbytet.

- Vi försöker ha en bred profil. Där ska man få läsa om intressanta människor och intressanta fenomen, säger Boije.

Han konstaterar att var och en har ju sina preferenser om enskilda detaljer - och syftar på den person som kommer att överta posten som vd och chefredaktör för tidningen.

Hur balansera mellan polariserade finlandssvenska kristna?

- Nog handlar det om att ge visst utrymme åt alla, säger Boije och påpekar att när man träffar människor med en annan uppfattning och blir mer bekant blir det lättare att hantera olika frågor.

- Ibland kan man få det intrycket i den sekulära och kyrkliga debatten att meningsmotståndare är väldigt märkvärdiga, säger Boije.

Han anser att om man ska komma ut till alla, så som Kyrkpressen gör, går det inte att profilera sig starkt åt något håll.

Enligt Boije tänker Kyrkpressen inte i sitt innehåll rygga för att det samhälle vi lever i blir mer mångkulturellt med världsreligioner.

Han säger att det finns de församlingar som har egna erfarenheter och ett eget engagemang i att ta emot till exempel invandrare som är muslimer.

Tidningsuppslag ur Kyrkpressen med de lokala församlingarnas aktiviteter
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Lokalt - ja tack!

För någon månad sedan började församlingarna i Korsholm foga till egna sidor till sina lokala Kyrkpressen-läsare.

Hans Boije och Fontana Media för kraftigt fram möjligheterna för fler församlingar att distribuera lokalt material till den egna församlingens medlemmar.

- Borgå församling kommer att göra något, och fler församlingar diskuterar det, säger Boije.

May Wikström har avgått

I ett pressmeddelande från Fontana Medias styrelse tillkännages att nuvarande chefredaktören May Wikström avgår. Styrelseordförande Hans Boije vill inte kommentera orsaken.

På ett allmänt plan konstaterar han att vissa milstolpar i Kyrkpressens utveckling har nåtts och att diskussionen som förts har varit ömsesidig.

Svenska Yle har inte nått May Wikström för en kommentar.

Diskussion om artikeln