Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fastighetsskatten chockhöjdes först på Åland, nu i Åbolands skärgård - vem är nästa att drabbas?

Från 2019
Ett ensamt träd på ön Jurmo.
Bild: Sanna Sutela/Yle

Senast på torsdag den 25 april ska de fastighetsägare i Åbolands skärgård protestera som anser att de måste betala för mycket i fastighetsskatt.

- Det är ofta fråga om ålderstigna människor som inte har så värst mycket kunnande om sådana här saker. Det är lite oroväckande, säger skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen vid Egentliga Finlands förbund.

Det var i vintras då skärgårdsborna fick sina fastighetsbeskattningsbeslut som många märkte att fastighetsskatten höjts, för en del med flera hundratals procent.

Orsaken var att Skatteförvaltningen omvärderat beskattningsvärdena, på samma vis som fastighetsägare på Åland drabbats ett år tidigare.

Livlig debatt på Åland, men frågan kallnade

- Vi fick ingen officiell information, utan vi fick ryktesvägen höra att man hade skickat brev till enskilda fastighetsägare. Det blev mycket diskussion, men det är svårt att säga och omöjligt att veta vad ropandet ledde till, berättar Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg.

Stenig strand med en bukt. I bakgrunden en fyr och en lotsstuga.
Bild: Yle

Från åländskt håll försökte man till och med ändra lagen.

Eftersom Åland har egen lagstiftningsbehörighet försökte man begränsa området för fastighetsbeskattning, men det gick inte för sig eftersom en sådan åtgärd stred mot grundlagen.

- Frågan har av någon anledning kallnat i den offentliga debatten, konstaterar Sandberg.

Upplevs som godtyckliga beslut

Men nu har Åbolands skärgård råkat i samma situation som Åland för ett år sedan.

- Här hade vi diskussionen i slutet av 2017 och början av 2018, och tydligen har Skatteförvaltningen inte lärt sig speciellt mycket. Skatteförvaltningen är, som jag uppfattar det, fortfarande lite i ett elfenbenstorn, säger Sandberg.

Enligt Skatteförvaltningen har man omvärderat beskattningsvärdena, eftersom en del markägare tidigare beskattats inkorrekt. En del mark i skärgården har felaktigt räknats som gårdsbruk, där marken är befriad från fastighetsskatt.

Sami Heinonen, en man med glasögon och randig skjorta.
Bildtext Sami Heinonen
Bild: Linus Hoffman/Yle

- Nu korrigerar de sådana misstag som hänt under årens lopp, men är det sedan ett rättvist förfarande att man från tomma intet kommer med besked att beskattningen höjs med det tiodubbla? Folk har upplevt det som godtyckliga beslut, säger Heinonen.

Kan göra korrigeringsbegäran

Också Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, säger att oproportionerligt stora höjningar inte hör till det vanliga.

- De låter groteskt oproportionerliga, och oskäliga med tanke på att det kommer så plötsligt och utan förvarning, sade Suksi i en intervju för Svenska Yle för en månad sedan.

De fastighetsägare som anser att fastighetsbeskattningsbeslutet är felaktigt ska senast den 25 april göra en korrigeringsbegäran.

- Där ska man motivera varför man anser att beskattningsvärdet är fel. De korrigerade fallen har inkorrekt stått utanför fastighetsbeskattningen men alla frågor och motiveringar behandlas från fall till fall, förklarar Christina Koikkalainen som är expert på fastighetsfrågor vid Skatteförvaltningen.

Christina Koikkalainen är skattesakkunnig på huvudstadsregionens skattebyrå.
Bildtext Christina Koikkalainen
Bild: Patrik Schauman/Yle

Man kan få beskattningsvärdet nedsatt om man har en fastighet som absolut inte kan bebyggas eller räknas som tilläggsmark och där det inte heller finns några byggnader, men då behövs ett utlåtande från kommunen att det inte är fråga om byggnadsmark.

"Inget nytt område aktuellt just nu"

- Om man inte hinner till den 25 april, så kan man begära omprövning av beskattningen. Det gör man i september efter att beskattningen i höst är fastställd. Man har tre år på sig att begära omprövning, säger Koikkalainen.

I fjol fanns det åländska fastighetsägare som lämnade in korrigeringsbegäran och begäran om omprövning, men Skatteförvaltningen har ingen statistik på hur många som gjorde det eller hur många som fick sänkt fastighetsskatt.

Granitklippor i den åboländska skärgården.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Då Skatteförvaltningen nu 2018 på Åland och 2019 i Åboland granskat och omvärderat beskattningsvärdena så finns det fastighetsägare både i Österbotten och i Nyland som oroligt undrar vilket område som härnäst granskas.

- Inget område är just nu aktuellt, men om det kommer fram att det på något område finns dylika fel, så då kommer vi naturligtvis att korrigera dem också. Då informerar vi kommunerna på förhand, så som vi gjorde nu också i Åboland, berättar Koikkalainen.

Diskussion om artikeln