Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm möblerar om i kommunstyrelsen - två är redo att ta över ordförandeklubban

Från 2019
Uppdaterad 24.04.2019 07:47.
Fullmäktigeledamöter på rad fullmäktigesalen i Korsholm.
Bildtext Kommunfullmäktige i Korsholm.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Kommunfullmäktige i Korsholm ska ta ställning till Lars Gästgivars (SFP) anhållan om befrielse från posten som styrelseordförande. SFP:arna Alice Lillas och Samuel Broman har meddelat att de är redo att ta över klubban.

Kommunstyrelsen ger fullmäktige uppdraget att befria Gästgivars från posten som styrelseordförande.

Men hur den nya kommunstyrelsen ska se ut vet ingen i det här läget. Åsikterna verkar redan vara delade om hur den nya kommunstyrelsen bör se ut.

Mandatperioden tar slut i maj

Sista maj tar mandatperioden slut för kommunstyrelsen i Korsholm.

Eftersom styrelsens ordförande Lars Gästgivars redan lämnat in en anhållan om befrielse började SFP sondera terrängen säger Kenth Nedergård som är ordförande för SFP:s kommunorganisation.

- Vi visste om hur landet ligger, beslutet om befrielse är främst en formalitet. Om det sedan väljs en helt ny styrelse eller bara ordförande byts ut, det är öppet. Allt är möjligt, säger Nedergård.

Kenth Nedergård (SFP) i talarstolen under fullmäktigemöte i Korsholm.
Bildtext Kenth Nedergård.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Föra Korsholm vidare som självständig kommun

Vad som är bäst för kommunen finns det olika åsikter om i kommunen säger Nedergård. Själv är han för en lite större rotation bland styrelsemedlemmarna, på grund av den strandade fusionen.

- De som i två år jobbat för en fusion med Vasa kanske inte riktigt har kapacitet att föra Korsholm vidare som självständig kommun, säger Nedergård.

Han säger att kommunstyrelsen i dag har en slagsida, fusionsförespråkarna väger tyngre.

- Racet föll och de har inte samhällets förtroende, säger Nedergård.

Men här får han direkt mothugg av Lars Gästgivars.

- Ska en persons åsikt i en enda fråga ha inverkan på om han eller hon kan sitta i styrelsen? Det tycker jag inte är åsiktsfrihet, säger Gästgivars.

Lars Gästgivars vill inte ta ställning till vem som ska efterträda honom, det är inte hans uppgift. Inte heller ska avgående ordförande sitta med i styrelsen under den nya mandatperioden säger han.

- Men fusionsfrågan är bara en fråga bland många och vi kan inte börja idka åsiktsförföljelse inom SFP. Det är helt emot allt jag tror på, säger Gästgivars.

Lars Gästgivars
Bildtext Lars Gästgivars.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Inte heller styrelseledamot Monica Sirén-Aura (SFP) vill att fusionsfrågan ska ligga någon i fatet. I politiken är det dessutom majoriteten som avgör.

- Det kan inte vara så att någon blir utbytt på grund av sin åsikt, säger Sirén-Aura.

Två frivilliga Smedsbybor

Efter senaste kommunalval gick både fullmäktige- och styrelseordförandeposterna till Smedsby. Övriga ordförandeposter delades därför bland de övriga.

Därför vore det naturligt att en Smedsbybo tar över klubban säger Nedergård.

Både Alice Lillas (SFP) och Samuel Broman (SFP) kommer från Smedsby. Broman är för en fusion, medan Lillas emot.

Men inget är ännu spikat och även andra namn har nämnts säger Nedergård.

- Om vi inte kommer överens får vi väl rösta, säger Nedergård.

Efter kommunalvalet aspirerade Michael Luther på posten som styrelseordförande, men förlorade i omröstningen mot Gästgivars. Om Luther ännu är intresserad vet Kenth Nedergård inte i nuläget.

Hålla fast vid avtal om närdemokrati

Monica Sirén-Aura vill att man håller fast vid sitt avtal om närdemokrati när de politiska posterna delas ut.

- Vi har ett heligt avtal sedan senaste sammanslagning 1973, ett avtal som vi sedan dess viftat med.

På basen av det avtalet delades även posterna ut efter det senaste kommunalvalet.

- Man kan inte bara plocka fram avtalet när det passar och plocka russinen ur kakan, säger Sirén-Aura.

Om man väljer att frångå avtalet nu så betyder det att det inte heller är i bruk efter nästa kommunalval om två år säger Sirén-Aura. Då blir det i framtiden röstetal och invånarantal som avgör vem som sitter på de tunga posterna.

Det är en väg som Sirén-Aura inte vill gå.

- Det blir en cirkus, och vi har haft infekterade diskussioner så att det räcker till, säger Sirén-Aura.