Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbobor vill inte låta nybyggen sudda ut den lokala historien

Från 2019
Uppdaterad 25.04.2019 14:03.
södra fasaden på söderkulla gård
Bildtext Arkivbild från 2011. Huvudbyggnaden är i ganska bra skick, men en del av Söderkulla gårds gårdshus börjar vara i behov av åtgärder om de ska bevaras.
Bild: YLE/Stefan Härus

Ett tjugotal Sibbobor samlades på tisdagen för att diskutera hur man kan ta lokalhistoria i beaktande när man renoverar gammalt eller bygger nytt. Söderkulla gård var på mångas läppar.

- Vi är speciellt oroliga över Söderkulla gårds gårdsbyggnader som inte har underhållits ordentligt, säger Hans Blomberg från Sibbo hembygdsförening.

Det arkitekt Pekka Saatsi berättade om att renovera gamla byggnader inger Blomberg hopp om att också gårdsbyggnaderna ska gå att rädda.

- Jag tycker att politikerna gav ett sådant budskap att de är villiga att satsa på miljön och kulturen kring Söderkulla gård, säger Blomberg.

En byggarbetsplats invid en väg. Påen skylt står det Sipoonlahden koulu. Två personer och en hund går förbi medan skymningen håller på att lägga sig.
Bildtext Det byggs på många håll i Sibbo. Strax intill Söderkulla kyrka, där kvällens paneldiskussion hålls, ligger det som kommer att bli Sibbovikens skolcentrum.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt Blomberg är huvudbyggnaden och sädesmagasinet i gott skick. Däremot är bagarstugan, mangelbodan, ladugården och stallet i bedrövligt skick, säger han.

- Jag tycker att någon borde göra en utvärdering av vad man kan göra och vad det lönar sig at göra åt de här byggnaderna, säger Blomberg.

Han har lyssnat noga under hela paneldiskussionen och själv ställt en del frågor.

Söderkulla gård och andra historiska hus

Blomberg och de andra i hembygdsföreningen är särskilt intresserade av hur kommunen tar de historiska byggnaderna och miljön vid Söderkulla gård i beaktande när man bygger det nya bostadsområdet tätt intill.

Än så länge håller man på med detaljplaneringen av området, och det är inte helt klart hur nära inpå de nya byggnaderna kommer att sträcka sig.

Det är inte bara Söderkulla gård som är värd att bevara enligt Sibboborna.

- Nära Hansas finns en arbetarbostad som är byggd enligt gammal sed med stockväggar och lerbruk på yttersidan. Den är i kommunens ägo. Bredvid har det funnits en likadan i privat ägo som nyss har rivits ner. Jag tycker den här borde bevaras, säger Blomberg.

En kvinna och en man diskuterar. De ser fundersamt på varandra.
Bildtext Tuula Ojaluoma och Hans Blomberg.
Bild: Yle/Mira Bäck

Tuula Ojaluoma från Sibbo byggnadstradition, föreningen som ordnat evenemanget, nämner de gamla byggnaderna vid Stora Byvägen i Nickby.

- De är en helhet. Om de rivs bort nu så kommer folk efter några tiotals år att fundera över hur vi kunde vara så dumma och göra det, säger hon.

Gammalt och nytt ska förenas

Sibbo kommun expanderar, men ska inte göra det på lokalhistoriens bekostnad.

Kasper Nyberg (SFP) som är ordförande för byggnads- och miljöutskottet i Sibbo medger att kommunen inte tidigare har satsat så mycket på att beakta lokalhistorien i byggandet.

Det har delvis berott på att en stor del av det man byggt har legat på vad Nyberg kallar jungfrulig mark, områden där det inte har funnits lokalhistoriskt viktig bebyggelse från förr.

En man tittar in i kameran och ler brett.
Bildtext Kasper Nyberg.
Bild: Yle/Mira Bäck

Delvis har det berott på att man byggt så mycket och måste prioritera till exempel skolbyggen framom att hålla byggnader med lokalhistoriskt värde i skick, såsom gårdsbyggnaderna vid Söderkulla gård.

- Nu så hoppas och vill jag att detaljplanen vid Söderkulla gård ska bli en del av den befintliga byggnadstraditionen och kulturarvet, säger Nyberg.

Han är en av kvällens paneldeltagare tillsammans med byggnads- och miljöutskottets vice ordförande Sini-Pilvi Saarnio (Gröna), lovsarkitekt Tove Hagman från kommunen samt arkitekt Pekka Saatsi.

Bygga nytt enligt gammal modell

Den första timmen, innan paneldiskussionen kommer i gång, föreläser Pekka Saatsi om kulturhistoriska värden, hur man känner igen dem i byggnader och hur man bäst kan restaurera och bygga för att ta till vara dem.

Enligt Saatsi borde vi bygga de flesta nya byggnader enligt gammal modell: av massivträ eller andra material som andas, med snedtak och gravitationsburen luftkonditionering samt med en upphöjd bottenkonstruktion och öppen vind som låter fukt dunsta bort.

En man står vid en skärm och föreläser. I förgrunden syns bakhuvuden på personer som sitter och lyssnar.
Bildtext Pekka Saatsi föreläser.
Bild: Yle/Mira Bäck

Traditionella trähus och kyrkor står i århundraden medan modernt byggda skolor ibland måste rivas efter några år.

- Sättet som det byggs på just nu är ansvarslöst, säger Saatsi och åhörarna ser ut att hålla med.

Enligt lovsarkitekt Tove Hagman vid Sibbo kommun ska det i fortsättningen bli lättare att bygga hus med gravitationsburen luftkonditionering.

Tidigare har det varit svårt att få bygglov för ett sådant projekt med hänvisning till energieffektivitet.

Vy från Söderkulla där manser en stor lyftkran och ett halvfärdigt höghus på en kulle.
Bildtext Strax intill Söderkulla kyrka där paneldiskussionen hölls byggs nya höghus.
Bild: Yle/Mira Bäck

Kasper Nyberg anser att kommunen borde satsa mer på att bygga enligt traditionell modell och på att tänka långsiktigt.

- Jag tror att vi borde vara modigare. Dels när vi bygger kommunalt, till exempel skolor. Många andra kommuner har varit modiga i det avseendet att de vågar bygga i stock. Det är värt att fundera på, säger Nyberg.

24.4.2019: Sibbobor vill bevara lokalhistorien och vi hör mer om vilka jobb som nu är aktuella i trädgården

20:39

Diskussion om artikeln