Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg behöver handlingsplan för att stoppa våld i skolor och daghem

Från 2019
Ett barn ser ut att vara ledsen och sitter i en korridor och täcker sitt ansikte med armarna.
Bildtext Hot och våld kan orsaka fysiska och psykiska skador hos ett barn.
Bild: Mostphotos

Det behövs ett nätverk som stöder personalen i sitt arbete eftersom det kan förekomma hot och våld i skolor i Raseborg. Det anser fullmäktigeledamoten Isabella Alén (SFP), som har lämnat in ett initiativ om saken till stadsstyrelsen.

Raseborg borde ha en handlingsplan för trygghet inom skolor och daghem.

Speciellt de som jobbar med barn som mår dåligt behöver stöd, anser Alén som i sitt initiativ påpekar att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga.

Hon föreslår också att staden kartlägger situationen i skolor och daghem och att det varje år skulle göras en riskbedömning.

Raseborgs stadsstyrelse antecknade initiativet för kännedom och sände det till bildningsnämnden för beredning.

Yle Västnyland rapporterade för några veckor sedan att det förekommer fysiskt våld bland eleverna i Seminarieskolan i Ekenäs. Föräldrar vill nu se ett slut på strypgrepp, sparkar och slag bland eleverna.

Diskussion om artikeln