Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förvaltningsdomstolen: Sjukskötare i Kaskö sades upp olagligt

Från 2019
Sjukskötare
Bild: Yle

Staden Kaskö sade upp en sjukskötare utan giltig orsak, slår Vasa förvaltningsdomstol fast i ett färskt domslut. Nu får staden betala rättegångskostnaderna.

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö sade i januari upp en sjukskötare med omedelbar verkan. Sjukskötaren överklagade i sin tur uppsägningen.

Nu slår Vasa förvaltningsdomstol slår fast att det inte fanns grund att säga upp sjukskötaren. Beslutet kom till i fel ordning och måste därför rivas upp.

Kaskö måste därför ersätta sjukskötarens rättegångskostnader på 27 000 euro. Utöver det tillkommer även stadens egna rättegångskostnader på 36 000 euro.

Mediciner i olåst skåp

Grundtrygghetsnämnden fattade sitt beslut på grund av flera anklagelser mot sjukskötaren, som att hen inte skulle ha skött sina arbetsuppgifter. Sjukskötaren ska enligt anklagelserna inte ha fullföljt vårdplaner eller läkarnas ordinationer. På det här sättet skulle hen ha äventyrat patientsäkerheten, ansåg staden.

Bland anklagelserna nämns också att sjukskötaren har förvarat gamla mediciner i ett olåst skåp, bland annat mediciner som är klassade som droger och även starka psykmediciner.

Att medicinerna förvarades i skåpet var känt i kollegiet och berodde på att förvaringsutrymmena inte var tillräckliga.

Blev inte hörd innan uppsägningen

Förvaltningsdomstolen slår fast att sjukskötaren inte blivit hörd innan uppsägningen, så som lagen förespråkar. De tillfällen när hen hördes eller fick delta i diskussioner var röriga.

Dokumenten angående uppsägningen är också motstridiga, den handskrivna listan över vilka fel sjukskötaren gjort stämmer inte helt överens med den renskrivna versionen.

Kaskö stad kräver å sin sida att sjukskötarens överklagan förkastas och att hen står för stadens rättegångskostnader.

Sjukskötaren kräver att grundtrygghetsnämndens beslut rivs upp och att staden betalar utebliven lön. Men förvaltningsdomstolen beslöt att inte behandla kravet om ersättning för utebliven lön.

Eniga om rättegångskostnader

Förvaltningsdomstolen var inte helt enig i sitt beslut.

En av domarna ansåg att sjukskötaren blivit hörd så som lagen kräver och att man inte borde riva upp nämndens beslut. Vad det gäller betalning av rättegångskostnader var alla domare eniga.

Det är ännu möjligt att söka ändring hos Högsta förvaltningsdomstolen.