Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kolla ditt brunnsvatten på våren - en analys går snabbt och också dåligt vatten kan renas

Från 2019
En gammaldags vattenpump med en plåthink som hänger.
Bildtext En fin pump - men är vattnet i brunnen lika bra?
Bild: Carina Andreasson

Efter en lång vinter då brunnen på sommarstugan stått oanvänd i flera månader kan det vara skäl att kolla upp vattenkvaliteten.

Trots att vattnet smakar bra kan det innehålla halter av skadliga ämnen och dåligt dricksvatten kan leda till sjukdomar. Men hur märker man om vattnet har blivit dåligt?

Det märker man nödvändigtvis inte, vet biolog Reetta Räisänen vid Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning i Åbo.

- Stillastående vatten kan ge upphov till olika lukter och smaker och många gångar kan det hjälpa att tömma brunnen eller pumpa ut mycket vatten på en gång. Då strömmar det in nytt, friskt vatten i brunnen, säger Räisänen.

Retta Räisänen står och håller i en glasflaska.
Bildtext Biolog Reetta Räisänen.
Bild: Marie Söderman/Yle

Men man kan inte lukta eller smaka sig till alla problem.

- Bakterier kan man inte se, inte heller till exempel höga halter av radioaktivt radon.

Om man aldrig har låtit testa vattnet i en dricksvattenbrunn är det skäl att låta undersöka vattnet åtminstone en gång, anser Räisänen. Efter det kan man till exempel kontrollera bara ett visst ämne i brunnen.

- Om något har hänt med vattnet, som att färgen har ändrats kraftigt eller om vattnet har en främmande lukt, är det också värt att reagera, säger Räisänen.

Den officiella rekommendationen är att man bör låta kontrollera brunnsvatten vart tredje år.

Vattenflaskor med sifferkoder på står i prydliga rader.
Bildtext Dricksvatten som väntar på att analyseras.
Bild: Marie Söderman/Yle

Dags att ta ett fluorprov

På vattenlaboratoriet i Kärsämäki i Åbo kommer Ruskobon Teija Laakso gående med en fylld plastflaska i handen. Hon vill lämna in ett vattenprov.

Vattnet kommer från en grundvattenbrunn som försett hennes familj med dricksvatten i 26 år hemma i Rusko.

Då hon nyligen lät göra en heltäckande vattenanalys visade det sig att vattnet hade för höga halter fluor - vilket inte kom som någon överraskning.

Barnens tandläkare påpekade samma sak då barnen var små och därför blandade familjen ut sitt eget dricksvatten med kommunalt vatten.

- Men nu har vi skaffat ett filter till kökskranen och det här är det renade vattnet. Det ska bli spännande att se om brunnsvattnet nu är bra, säger Laakso.

Två kvinnor vid en disk.
Bildtext Mikrobiolog Sanna Nurmela (till vänster) tar emot Teija Laaksos vattenflaska för analys.
Bild: Marie Söderman/Yle

Laakso är en typisk kund hos Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning där man utför olika slags vattenanalyser, både för enskilda hushåll, kommuner och för industrier.

Svaret på vattenprovet borde vara klart om cirka en vecka.

vatten som hälls i ett glas
Bild: Derrick Frilund / Yle

Brunn av betongringar ska placeras rätt

Olika typer av brunnar har olika riskfaktorer.

En brunn av betongringar måste vara tät. Om marken rör sig kan ringarna flytta på sig och skapa sprickor där smutsigt ytvatten kan rinna in.

Ibland händer det också att sorkar eller möss faller ner i brunnar eller fastnar inne i pumpen.

En trädgårdsbrunn med tak.
Bild: Yle

På bottnen av brunnen lägger man ofta ett tjockt lager sand som vattnet silas igenom och den sanden kan vara bra att byta ut någon gång.

- Man kan också tömma brunnen och tvätta den om det har blivit smetigt på insidan på grund av humusämnen, säger Räisänen.

En brunn ska helst inte stå nära avloppsrör, djurgårdar eller odlad mark som kan ha behandlats med gödsel eller pesticider.

Vatten ur berggrunden

En grundvattenbrunn som borrats djupt ner i berggrunden har en annan typ av vatten än en brunn gjord av betongringar, eftersom vattnet strömmar till via sprickor i berget.

- Grundvattenbrunnar har sällan problem med mikrober eftersom ytvatten har svårt att komma ner i dem. Men det kan finnas problem med höga salthalter, järn eller mangan. Det kan också handla om radioaktiva ämnen som radon eller uran som finns i bergarterna.

Tomma flaskor på rad i ett skåp.
Bildtext Då vatten testas för radon behövs en specialflaska i glas.
Bild: Marie Söderman/Yle

Att låta göra en grundvattenbrunn är dyrt. Men om vattnet inte är perfekt direkt ska man inte låta sig nedslås.

- Med hjälp av små reningsverk går det att behandla grundvatten så att det blir drickbart. Man kan ganska enkelt få bort sådant som höga halter av järn, radon eller arsenik.

Vattenflaskor och datorer i ett laboratorium.
Bildtext I det här laboratoriet utreder man om det finns höga halter av metall i vattnet.
Bild: Marie Söderman/Yle

Hög svavelhalt i berggrunden ger i sin tur dricksvattnet dålig lukt, men det kan vara helt ofarligt.

- Det är svavelväte som luktar ruttet ägg, men den lukten kan man få bort genom att lufta vattnet.

När det kommer till vattenkvalitet på brunnsvatten anser Reetta Räisänen att det ändå alltid är skäl att använda sunt förnuft.

En kvinna i vit labbrock står och jobbar i ett laboratorium.
Bildtext Dricksvatten filtreras av Kristiina Salmiharju. Via filtrering kan man upptäcka bakterier.
Bild: Marie Söderman/Yle

- Dricksvattnet hemma måste naturligtvis vara av god kvalitet och vattnet får inte göra en sjuk. Men om man bara tillbringar några dagar eller någon vecka på stugan per år måste man fundera hur mycket man ska oroa sig för dricksvattnet där. Till exempel är hög fluoridhalt inte ett stort problem då.

Vattenanalyser kostar många tior

Att låta analysera dricksvattnet i laboratorium i Åbo kan kosta mellan cirka 70-350 euro.

Ju fler ämnen som analyseras, desto dyrare blir undersökningen.

En enkel mikrobanalys är billigast, medan en gedigen analys av grundvatten ur en bergsbrunn är dyrast. Det beror på att man då också testar eventuell radioaktivitet i vattnet.

En kvinna sitter och tittar i ett stort mikroskop.
Bildtext Här analyseras partiklar som plankton eller hårstrån av djur.
Bild: Marie Söderman/Yle

Enligt Reetta Räisänen är det arbetet, apparaturen och kvaliteten som kostar.

- Vi har flera olika laboratorier där vi testar olika ämnen och alla områden behöver specialkunskap. Resultaten dubbelkollas och registreras noga. Laboratoriet vill minimera risken för att prover blandas ihop.

För att resultatet av ett vattenprov ska vara tillförlitligt måste provflaskan vara ren och för bakterieprov även steril. Vattnet får inte stå för länge på flaska, högst ett dygn.

- Man kan hämta provflaskor från laboratoriet. Om du tar vattenprovet en söndag och lämnar in det för analys på måndagen har du i bästa fall svaren samma vecka. Brunnsleverantörer brukar också kunna erbjuda service för den som vill låta göra en vattenanalys, säger Räisänen.

En tegelhusvägg med texten Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Bildtext På laboratoriet på Telegatan i Åbo analyseras mängder av vatten.
Bild: Marie Söderman/Yle

Diskussion om artikeln