Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oljeläckan i Hangö: Oljebommar i bruk vid stränderna för säkerhets skull

Från 2019
Västra hamnen sedd från tullstranden i Hangö.
Bildtext Västra hamnen ligger i närheten av Tullstranden.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Största delen av hydrauloljan som läckte ut från en mobilkran i Hangö hamn nådde aldrig havet. Oljan i havet har åtgärdats med hjälp av oljebommar.

Det var på onsdagsmorgonen (24.4) som det uppstod ett fel i hydraulsystemet i en mobilkran i Västra hamnen i Hangö.

Runt 800 - 1 000 liter olja rann ut på kajen och via regnvattenbrunnar i havet. Största delen av oljan hamnade på kajen och i oljeinsamlingsbrunnar.

En badstrand men strandbodar.
Bildtext Oljebommar placerades ut bland annat vid Gunnarsstrand som ligger nära Västra hamnen.
Bild: Yle/Minna Almark

Oljebommar som suger i sig olja lades i hamnbassängen. Dessutom städades miljön kring Sunnantill med hjälp av en bom.

Som en säkerhetsåtgärd lade man också ut bommar vid Gunnarsstrand och Tullstranden.

Bommarna används ännu en tid

På kajen användes ett speciellt medel som suger upp olja. Dessutom tömdes brunnarna med hjälp av en sugbil.

Brunnarna sköljdes med rikligt med vatten och i samband med det rann en del oljeblandat vatten ut i hamnbassängen.

Räddningsverket följer med oljans möjliga spridning till strandområdena. Bommarna vid stränderna kommer för säkerhets skull att vara kvar åtminstone fram till veckoslutet.

Diskussion om artikeln