Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle stärker ledningen av innehåll och personal

Från 2019
En kameraman står bakom Yles kamera i Yles studio.
Bild: Ilmari Fabritius / Yle

Yle förnyar sin verksamhet hösten 2019. Ledningen av innehåll, personal och teknologi stärks. Arbetet för med sig nya namn i bolagets ledningsgrupp.

Yle förnyas för att kunna betjäna finländarna och det finländska samhället på bästa möjliga sätt – även i framtiden.

“Yles uppdrag är att erbjuda betydelsefullt innehåll och tjänster för alla finländare. Genom omorganiseringen vill vi säkerställa att vi även i fortsättningen finns nära finländarna i deras vardag och skapar ett mervärde för samhället. Yle måste utvecklas och förnyas i takt med samhället. Detta kräver insatser i form av både arbetskultur och kunnande”, säger Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Inom bolaget skapas en ny enhet. Huvuduppdraget för den nya enheten Evenemang, sport och produktion är att ansvara för produktionen av bolagets evenemang på finska, utveckla evenemangskoncept och sportinnehåll samt ansvara för bolagets produktionsresursering och -planering. Bolagets styrelse har utsett Panu Pokkinen till direktör för den nya enheten. Han blir samtidigt även medlem i bolagets ledningsgrupp. Pokkinen fungerar för tillfället som chef för finska Yle Sport och evenemang som är en del av den finska nyhets- och aktualitetsverksamheten vid Yle.

Yles övriga finskspråkiga innehållsenheter är Nyhets- och aktualitetsverksamheten och Kreativa innehåll. Även vid dessa enheter omfördelas vissa uppgifter.

Den nuvarande enheten för Produktion blir enheten för Teknologi och utveckling. Enheten kommer att ansvara för Yles teknologiska utveckling, beredningen av teknologiska investeringar och förverkligandet av dessa, samt funktionaliteten och tjänstestyrningen av bolagets samtliga teknologiska plattformar. Yles styrelse har utsett produktionsenhetens tidigare direktör Janne Yli-Äyhö till direktör för den nya enheten.

Samtidigt centraliserar Yle sin HR-verksamhet till en enhet. Genom detta stärks bolagets strategiska roll inom ledning, arbetskultur och kunskapsutveckling. Enheten kommer att ledas av en personaldirektör vars rekrytering inleds omgående. Den nya personaldirektören kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Omorganiseringen strävar inte efter minskade personalresurser.

Yles styrelse godkände den nya organisationen vid sitt möte i april. Den nya organisationen träder i kraft hösten 2019.

På andra språk