Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Macron lovar se över pensioner och sänka skatter – säger att Finland är ett föredöme i att ge barn en jämlik start i livet

Från 2019
Emmanuel Macron
Bildtext Emmanuel Macron

Frankrikes hårt ansatta president konfronterade sina landsmän vid en presskonferens i Élyséepalatset på torsdag kväll. Macron säger att besluten i fortsättning ska fattas närmare medborgarna.

Presskonferensen kan ses som ett svar på de demonstrationer och oroligheter som pågått i Frankrike sedan i höstas.

Macrons budskap till demonstranterna var tydligt. Han säger ordningen nu bör återställas och att medborgarnas säkerhet nu måste ligga i främsta rummet.

Samtidigt utlovar Macron en rad nya reformer som fortsättning på de åtgärder som redan vidtagits.

– Jag ställde mig frågan: Borde vi avbryta allt som har gjorts under de gångna två åren. Har vi förirrat oss? Jag tror snarare på motsatsen, sade Macron med hänvisning till det reformprogram som väckt mycket ont blod.

Besluten måste fattas närmare människorna

Enligt Macron har de reformer han initierat blivit föremål för missförstånd. Han säger att det är viktigt att rätta till missförstånd genast då de uppstår.

– Människorna har höga förväntningar på den franska presidenten. Det var något jag var medveten om när jag kandiderade för uppdraget.

Samtidigt betonar han betydelsen av en nationell dialog. Han säger att besluten i fortsättningen måste fattas närmare medborgarna.

– Det finns många människor i Paris som beslutar om regler utan att någonsin möta de människor som berörs.

Det här ska det bli en ändring i, säger Macron som lovar att flytta över makt från Paris till regionerna och kommunerna.

Stänger elithögskolan ENA

Vidare vill Macron se över rekryteringen av ledande statliga tjänstemän.

Det här skulle bland annat innebära att elithögskolan ENA (École nationale d'administration) upphör att existera i sin nuvarande form säger Macron.

En stor del av Frankrikes ledande tjänstemannakår har studerat vid ENA. Macron har själv en examen från högskolan.

– Det handlar inte om att stigmatisera ENA, jag studerade där och det gav mig mycket, sade Macron.

För att kunna skapa något nytt är det ändå viktig att också ENA:s roll ses över konstaterar Macron.

Utlovar sänkt inkomstskatt

En av de stora utmaningarna i dagens Frankrike är människors uppfattning av att samhället är ojämlikt. Svaret kan ändå inte vara att höja skatterna utan att fördela skattebördan mer rättvist.

– Det upplevs att skattesystemet inte är rättvist. Regeringen har fattat beslut som motverkar det här men det får inte råda något tvivel om att alla är beskattas i samma utsträckning.

Macron säger att han är beredd att skära i skattelättnader som företag åtnjuter i dagens läge och att skära i de offentliga utgifterna.

På det här sättet kunde man finansiera en sänkning av inkomstskatten för medelinkomsttagarna.

De föreslagna skattesänkningarna kompletterar tidigare skattesänkningar på fem miljarder euro som Macron utlovade före årsskiftet som en reaktion på de gula västarnas framfart.

Han vill i det här skedet inte ange hur stora skattesänkningar, men säger en ytterligare sänkning på fem miljarder vore en bra utgångspunkt.

Ojämlikheten börjar vid födseln

Macron påpekar att Frankrike är ett högskattesamhälle med en omfattande fördelning av inkomster.

– Vi har redan ett system som beskattar medelklassen och de rika.

Han påpekar att en bidragande orsak till ojämlikheten är att många barn får en dålig start på livet från födseln.

Han lyfter fram Finlands satsningar på den tidiga barndomen som ett föredöme för Frankrike.

Dubbla budskap om sysselsättningen

Enligt Macron visar internationella jämförelser att man jobbar mindre i Frankrike än i andra industrialiserade länder.

Han säger att fransmännen borde jobba mer än de gör i dag eftersom befolkningen åldras.

Han är ändå inte beredd att höja pensionsåldern från nuvarande 62 år. Det är inte pensionsålder som är problemet utan att så många tvingas lämna arbetslivet tidigare än så.

Däremot borde de som vill jobba längre ha bättre förutsättningar att göra det.

– Vi ska uppmuntra människor att jobba längre, men det ska finnas en frihet att välja.

Macron lovar att binda pensioner som är lägre än 2 000 euro till inflationsindexet. Vidare anser Macron att minimipensionen för personer som bidragit till systemet borde vara 1 000 euro i månaden.

Första direktsända presskonferensen

Kvällens presskonferens var den första av sitt slag för president Macron som suttit vid makten i två år.

300 journalister var närvarande vid presskonferensen som pågick i två och halv timme.

Det var ursprungligen tänkt att Macron skulle ha hållit sitt tal redan förra veckan. Han blev ändå tvungen att skjuta fram tidpunkten till följd av den förödande branden i katedralen Notre Dame.

Diskussion om artikeln