Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SDP:s Antti Rinne är regeringssonderare – här är hans frågor till partierna som avgör vem som får vara med och bilda regering

Från 2019
Uppdaterad 26.04.2019 16:20.
Antti Rinne utnämnd till regeringssonderare.
Bildtext Rinne ska försöka få ihop en regering.
Bild: Lehtikuva

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne har nu officiellt fått uppdraget som regeringssonderare. Riksdagsgrupperna utsåg Rinne gemensamt på fredagsförmiddagen. Efter det lade Rinne fram ett frågepaket till riksdagsgrupperna – partiernas svar ska hjälpa honom bilda regering.

Antti Rinne fick i uppdrag att bilda regering under ett möte med riksdagsgruppernas ledning och alla partiers ordförande.

Frågorna som Rinne vill att partierna svarar på behandlar olika teman. I frågorna vill Rinne bland annat veta på vilket sätt partierna är beredda att utveckla nationalspråkens roll i Finland och klimatet får stort utrymme bland frågorna. Han vill bland annat veta vad partierna anser om att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader på global nivå.

Tio teman ska behandlas senast 30.4

Rinne har skickat ut flera frågor som behandlar tio olika teman.

– Alla ska vara redo att svara seriöst, sade Antti Lindtman under presstillfället efter mötet.

Partierna ska lämna in sina svar på frågorna senast på valborgsmässoafton, tisdagen 30 april. Svaren avgör vem som får en roll i regeringsförhandlingarna.

10 stora teman – 28 frågor sammanlagt

Frågorna är översatta från finska till svenska av redaktionen på Svenska Yle Nyheter. Här kan du läsa de exakta formuleringarna på finska

1. Ett Finland som är koldioxidneutralt och tryggar den biologiska mångfalden
a) Förbinder ni er till att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader på global nivå? Förbinder ni er till att Finland är koldioxidneutralt år 2035 och därefter snabbt ytterligare minskar på koldioxidutsläppen?
b) Vilka åtgärder anser ni att behövs i kampen mot klimatförändringen inom olika delar av samhället?
c) Vad ser ni som viktiga sätt för att skydda och förbättra naturens mångfald?

2. Ute i världen är Finland större än sin storlek
a) Hur borde Europeiska unionen utvecklas? Vad är de viktigaste målen inför Finlands EU-ordförandeskap?
b) Är ni beredda att stödja linjen i den senaste utrikespolitiska redogörelsen?
c) Vilken roll ska Europa ha i samarbetet med Afrikanska unionen och dess medlemsstater när det gäller utvecklandet av Afrika?
d) Godkänner ni målet att höja biståndsanslagen till 0,7 procent av BNP? Inom vilken tidsram anser ni att det här är möjligt att förverkliga?

3. En säker rättsstat
a) Beskriv hur ni uppfattar Finland som rättsstat och hur man kan förstärka den. Hur skulle ni främja mänskliga rättigheter i Finland? På vilka sätt är ni beredda att utveckla nationalspråkens roll i Finland?
b) Hur skulle ni karakterisera kvaliteten på lagberedningen och är ni redo att godkänna lagberedning som grundar sig i kommittéer?
c) Vad är riskfaktorerna beträffande den interna säkerheten och hur skulle ni förstärka den inre säkerheten?
d) Är ni redo att stödja den försvarspolitiska linjen så som den presenteras i de senaste redogörelserna ?

4. Ett livskraftigt Finland
a) Ser ni att Finland i och med klimatförändringen och andra megatrender kan bygga upp en ny, hållbar exportdriven tillväxt? Anser ni att det är nödvändigt att Finland utarbetar en gemensam strategi för att säkra den ekonomiska tillväxten och en hållbar utveckling? Vilka skulle vara de viktigaste åtgärderna?
b) Vilka åtgärder borde vidtas för att utveckla storstadsområdet, växande stadsregioner, regionala centrum och glesbygsområden?
c) Hur skulle ni säkerställa upprätthållandet och utvecklandet av Finlands transportinfrastruktur? Vad är er modell för att utveckla finansieringen?

5. Ett Finland med arbetsmarknad baserad på förtroende och jämställdhet
a) Hur skulle ni utveckla arbetslivet och regleringen av arbetslivet i samarbete med arbetsmarknadsparterna? Godkänner ni att förändringar gällande minimikraven i arbetslivet görs utgående från rådande lagstiftning?
b) Hur skulle ni reformera familjeledigheterna?
c). Vilka är de centrala åtgärderna för att uppnå en jämställd lönenivå mellan män och kvinnor?

6. Ett ekonomiskt hållbart Finland
a) På vilket sätt skulle ni säkra att sysselsättningsgraden stiger klart över 75 procent under 2020-talet?
b) Beskriv de faktorer som ska säkra hållbarheten i den offentliga ekonomin, framför allt med tanke på befolkningsutvecklingen?

7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland
a) Hur skulle ni stärka den service som välfärdssamhället erbjuder och garantera sådana förmåner som ger människor en utkomst. Beskriv i synnerhet hur ni skulle gå till väga för att stärka servicen och garantera utkomsten för den äldre befolkningen. Vilka åtgärder föreslår ni för att råda bot på barnfattigdomen?
b) Hur skulle ni finansiera den välfärdsservice som beskrivs ovan?
c) Vilka faktorer anser ni att bidrar till ojämlikhet i det finländska samhället och hur skulle ni minska på ojämlikheten?

8) Kunskapens, bildningens och innovationernas Finland
a) Håller ni med om att man måste investera i utbildning, innovation, forskning och infrastruktur för att säkerställa den ekonomiska tillväxten? Vilka konkreta åtgärder föreslår ni?
b) Håller ni med om behovet av att varje given årskull bör få minst andra stadiets examen?
c) Hur skulle ni garantera att varje medborgare utbildas och fortbildas under hela sin arbetskarriär?
d) Hur skulle ni främja kulturens ställning Finland?

9) En totalreform av hela socialskyddet förutsätter att den genomför under flera på varandra följande mandatperioder. Är ni beredda att slå samman flera förmåner och godkänna en enhetlig nivå på dessa förmåner så att förändringen ökar sysselsättningen, höjer utbildningsnivån, minskar fattigdomen och ojämlikheten samt ökar den samhälleliga delaktigheten?

10) Presentera vilka era utgångspunkter är för social- och hälsovårdsreformen?

11) Är ni beredda att ingå i majoritetsregering ledd av socialdemoraterna? Och har ni några tröskelfrågor?

– Alla partier väljer själva när de publicerar sina svar, men de publiceras senast kl. 13 på riksdagens hemsida, sade Rinne.

– Alla medborgare ska kunna följa med processen, sade Rinne.

Tidtabellen flyttas framåt

Tanken var att man skulle berätta om vilka partier som deltar i regeringsförhandlingarna efter valborg på fredagen den 3 maj och sedan inleda regeringsförhandlingarna måndagen den 6 maj.

Rinne sade ändå under presstillfället att närmare diskussioner med partierna behövs och tid reserveras för det under perioden 3–6.5.

Målet är att bekräfta partierna som han vill ha med i regeringen den 7 maj. Man hoppas sedan på att kunna inleda regeringsförhandlingar onsdagen den 8 maj.

Blåröd regering?

En gissning har varit att det bildas en rödblå regering. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo sade före mötet att han på förhand funderat vad frågorna kan vara som Rinne skickar ut.

– Vi får se vad för frågor Rinne ger oss i hemläxa, sade Orpo innan han gick in i mötesrummet.

Riksdagsgrupper på möte.
Bild: Lehtikuva

De håller i alla fall fast i partilinjerna kring ekonomi, sysselsättning och beskattning, sade Orpo.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho sade att de fortfarande är villiga att samarbeta med alla.

Partierna tycker till om frågorna

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson twittrade efter mötet att man fått frågorna. "Direkt kommer frågan om vi förbinder oss till att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Fint!", skriver hon.

Också De Grönas Emma Kari är glad över att se att klimatet får utrymme bland frågorna och hoppas att det finns många svar där man konkret vill se koldioxidneutralitet, samt tryggande av mångfald i Finland.

Här kan du läsa samtliga frågor som Antti Rinne vill få svar på (på finska).