Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs Energi vill bygga solkraftverk i Björknäsområdet i Ekenäs

Från 2019
Solpaneler på Helen Oy:s tak på Hanaholmen.
Bildtext Solpaneler. Arkivbild.
Bild: Sasha Silvala / YLE

Ekenäs Energi har utrett möjligheten att bygga en solenergipark i Björknäsområdet i Ekenäs. Solkraftverket skulle täcka en yta på drygt två hektar och ha över 3000 solpaneler. Raseborgs stadsstyrelse tar ställning till förslaget på måndag (29.5).

Solenergiparkens effekt skulle vara 1 MW. I förslaget ingår att en fjärdedel av elen som skulle produceras skulle separeras och gå till Raseborgs stads behov vid Ekåsen-området. Det skulle täcka 25% av stadens behov på området.

På området där solkraftverket planeras växer ungskog som måste avverkas. Ekenäs Energi har gjort en klimatutredning som visar att solenergiparkens positiva klimateffekt är tre gånger större än den växande skogens positiva effekt som kolsänka.

Om bygget blir av skulle staden förbinda sig att köpa energi under en 20-årsperiod till ett förmånligare pris än den el som Raseborg köper från det allmänna nätet.

Karis Telefon har för sin del meddelat intresse att köpa en tredjedel av produktionskapaciteten.

Ekenäs energi informerar mera om planerna på tisdag morgon (30.4).

Diskussion om artikeln